Zavolejte na číslo 724 825 232

Zavolejte

Měsíční archivy

Psincový kašel

Psincový kašel, odborně infekční laryngotracheitida, občas, i když nesprávně, i chřipka psů, je společné označení pro akutní nakažlivé onemocnění psa, které postihuje dolní cesty dýchací a je doprovázeno záchvatovitým kašlem.
Podobně jako lidské virózy má i psincový kašel mnoho různých původců […]

Čtěte více

Jaterní kokcidióza

Jaterní kokcidióza je nakažlivá nemoc především mladých králíků. Nejčastěji se u nich vyskytuje ve věku kolem odstavu, dospělí králíci jsou většinou imunní. V závislosti na infekční dávce má jaterní kokcidióza mnoho příznaků. Může se projevovat pouze zpomaleným růstem, ale silné infekce […]

Čtěte více

Markova choroba

Markova choroba je nakažlivá nemoc kura domácího, která se projevuje vznikem nádorů, postižením kůže, očí nebo nervů s následným ochrnutím končetin. Její klasická forma postihuje periferní nervy s následnou oboustrannou obrnou běháků, při které postižená drůbež sedí s jednou nohou […]

Čtěte více

Ketóza březích bahnic a koz

Ketóza, také zvaná toxémie březích bahnic, je závažné onemocnění vysokobřezích bahnic, může postihnout ale i kozy. Nejedná se o infekční onemocnění, ale o stav metabolického rozvratu způsobený nedostatkem energie v organismu zvířete, na které kladou zvýšené požadavky potřeby rostoucích plodů. […]

Čtěte více