Zavolejte na číslo 724 825 232

Zavolejte
Home » Články » Očkování proti nemocem » Očkování králíků proti moru

Očkování králíků proti moru

Očkování králíků proti moru králíků je jediný veterinární úkon v chovu králíků domácích, které zamezuje onemocnění a úhynům na mor. Mor králíků je silně nakažlivé, virové onemocnění. Klasická forma zapříčiňuje rychlé, hromadné hynutí králíků od dvou měsíců věku, nová forma moru je typická poněkud prodlouženým průběhem a průměrně dvacetiprocentní úmrtností, ale onemocnět a uhynout mohou už králíčata od dvou týdnů věku.

Povinnost očkovat

Očkování proti moru králíků není povinné ze zákona. Chovat neočkované králíky však vzhledem k trvalému riziku nákazy a velké úmrtnosti nemoci představuje neustálou hrozbu ztrát na chovaných zvířatech a tím škodu chovatelskou i finanční.

Omezení vakcinace

Imunita se po očkování vytváří minimálně týden, okamžitě po očkování může králík ještě morem onemocnět. Nouzová vakcinace, kdy se očkují králíci už po vypuknutí nákazy v chovu, proto nefunguje. Králíci v době očkování už mohou být také v inkubační době nemoci a ta u nich propukne bez ohledu na vakcinaci.

Vakcíny proti klasické formě moru králíků chrání před novou variantou jen částečně. Vakcína proti nové variantě moru nechrání před klasickou variantou.

Nelze očkovat králíky, kteří nejsou zdraví, bez ohledu na to, jakou nemocí trpí. Březost ani kojení králíčat ale není kontraindikací k očkování. Vysokobřezí ramlice se nedoporučuje očkovat k zamezení stresu z nezbytné manipulace s ní.

Výjimku tvoří vakcína Nobivac Myxo-RHD, která není doporučena březím králicím v prvních 14 dnech březosti, a vakcína Eravac, která vůbec není určena pro chovné králíky a během březosti a laktace se nemá používat.

Ochranné lhůty

Většina vakcín proti moru jsou vakcíny inaktivované, obsahují proto přídatné látky na bázi solí hliníku. Z důvodu vzniku možných lokálních reakcí mívají proto vakcíny buď na místo vpichu, nebo na maso králíka obecně, stanovenou ochrannou lhůtu v délce 1 týden. Bez ochranných lhůt je Castorex, MM-vac a vakcína proti nové variantě Eravac.

Výjimku opět tvoří Nobivac Myxo-RHD, což je vakcína živá, rekombinantní. Je v ní použitý živý virus myxomatózy, který je změněn tak, že se jeho povrch podobá i viru moru králíků. Očkovaný králík si vytvoří protilátky proti oběma nemocem. Tato očkovací látka také ochranné lhůty nemá.

Jak se očkuje

Králíky je možno proti moru naočkovat dvěma způsoby:

  • Podkožní aplikace – při podkožní aplikaci je očkovací látka vpravena injekční jehlou do kožní řasy na hřbetě králíka
  • Intradermální aplikace bezjehelným aplikátorem – očkovací látka se podává pomocí bezjehelného automatu do ušního boltce králíka

Očkování dvojjehlou, kterou je propíchnutý ušní boltec králíka, se týká jen očkování proti myxomatóze, mor se takto neočkuje.

Některé očkovací látky proti klasické formě moru králíků jsou kombinované s ochranou proti myxomatóze. Jiné jsou monovalentní a chrání jen proti moru. Z hlediska účinnosti vakcinace proti moru je jedno, jaká je zvolena, ale co se myxomatózy týče, chráněnost po vakcinaci při použití vakcín chránících jen proti myxomatóze je poněkud větší než po použití kombinovaných očkovacích látek.

Vakcinační kalendář

Králíci se proti klasické formě moru králíků očkují od šesti týdnů věku. U takto naočkovaných králíků je potřeba přeočkování v deseti týdnech věku. U starších a dospělých králíků imunita proti nákaze po jediné vakcinaci přetrvává 12 měsíců.

K využití částečné ochrany proti nové variantě moru se ale doporučuje vakcinovat králíky častěji, 2 – 3x do roka.

Proti nové variantě se dají očkovat králíčata od 30 dnů věku. Jak dlouho trvá ochrana králíků ještě nebylo stanoveno.

Vakcíny proti moru

Pro mazlíčky

Pro jednotlivé králíky – mazlíčky se vyrábí jednodávkové očkovací látky, jedná se většinou o kombinované vakcíny, které chrání proti myxomatóze a moru králíků zároveň. Očkují se vždy podkožně.

Očkovací látka  Nemoci, proti kterým chrání  První očkování  Délka trvání ochrany
Pestorin  mor králíků, klasická varianta V případě hrozící nákazy 6. týden věku s přeočkováním v 10. týdnu, jinak v 10. týdnech  12 měsíců
Pestorin Mormyx  mor a myxomatóza  V případě hrozící nákazy 6. týden věku s přeočkováním v 10. týdnu, jinak v 10. týdnech  12 měsíců
Nobivac Myxo-RDH  mor a myxomatóza  od pátého týdnu věku  12 měsíců

Pro chovy králíků

Pro více králíků jsou určené vakcíny po deseti, dvaceti, čtyřiceti i padesáti dávkách. Po naředění vakcíny je jí potřeba do dvou až čtyř hodin spotřebovat nebo zbytek vyhodit.

Monovalentní vakcíny

Očkovací látka  Způsob podání  První očkování  Délka trvání ochrany
 s.c.  automat
 Castorex  x 6. týden věku s přeočkováním 10. týden, nebo od 10. týdne 12 měsíců
 Morin  x 6. týden věku s přeočkováním 10. týden, nebo od 10. týdne  12 měsíců
 Pestorin  x 6. týden věku s přeočkováním 10. týden, nebo od 10. týdne  12 měsíců

Kombinované vakcíny s myxomatózou

 Očkovací látka  Způsob podání  První očkování  Délka trvání ochrany
 s.c.  automat
MM – vac  x 6. týden věku s přeočkováním v 10. týdnu nebo od 10. týdne  9 měsíců
Pestorin – Mormyx  x 6. týden věku s přeočkováním v 10. týdnu nebo od 10. týdne  6 měsíců (proti myxomatóze)

Vakcíny proti nové variantě moru

Od srpna 2017 je k dispozici i vakcína proti nové variantě moru, Eravac. Prodává se pouze v hromadných baleních po dvaceti nebo čtyřiceti dávkách. Očkuje se podkožně.

Článek označen značkami: