Zavolejte na číslo 724 825 232

Zavolejte
Home » Články » Očkování proti nemocem » Očkování proti panleukopenii

Očkování proti panleukopenii

Očkování proti panleukopenii patří mezi základní vakcinaci všech koček, venkovních i čistě bytových. To proto, že panleukopenie je silně nakažlivé, virové onemocnění, zvláště nebezpečné pro koťata. Projevuje se silným krvavým průjmem a zvracením, zhroucením imunity a otravou krve. Více informací o nemoci naleznete přímo v článku věnované panleukopenii, zde.

Navíc původce, kočičí parvovirus, je ve vnějším prostředí velice odolný a je možné si ho přinést domů třeba i na podrážce bot. Jedinou spolehlivou ochranou je proto právě očkování. To není povinné ze zákona, ale podle doporučení Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA) se jedná o očkování základní.

Kdy očkovat

Ochranu koťat očkováním trošku komplikuje přítomnost mateřských protilátek. Koťata, která pila mlezivo, přijala i protilátky proti panleukopenii. Ty koťata chrání do asi 6 – 7 týdnů po narození, ale zároveň jim brání vytvořit si vlastní protilátky po očkování. Protože každé kotě se napilo jiného množství mleziva a každá kočka má v mlezivu jiný obsah protilátek, bez drahého vyšetření se dá těžko zjistit, kolik protilátek má které konkrétní kotě a jestli u něj bude očkování účinné, nebo ještě ne. Odložením vakcinace se zase koťata vystavují riziku infekce.

S očkováním koťat začíná ve stáří 8 – 9 týdnů. Potom je nutná revakcinace za 3 – 4 týdny. V ideálním případě by měla následovat ještě aspoň jedna další revakcinace po 16. týdnu věku kotěte a to zvláště u koťat dobře naočkovaných matek. Ty mají v krvi hodně protilátek, takže mají hodně protilátek v mlezivu a tím pádem i v koťatech je protilátek více a trvá déle, než vymizí. Zvláště z finančních důvodů se tak spíše neděje. Koťata z početných vrhů nebo ta odchovávaná uměle člověkem jsou na druhé straně ve větším riziku, protože malé množství protilátek od matky je chrání maximálně do tří týdnů věku. Taková koťata se mohou očkovat už od čtvrtého týdne a to opakovaně každé 3 – 4 týdny a zase až do šestnáctého týdne věku.

U prvního očkování dospělých koček je to jednoduché, očkuje se dvakrát v intervalu 3 – 4 týdny. Po první sérii očkování následuje další revakcinace až zase za rok. Každé další přeočkování by dle imunologické komise WSAVA mělo následovat každý třetí rok. Většina výrobců očkovacích látek v příbalovém letáku uvádí každoroční revakcinaci, ale tříleté očkovací schema je již možné s vakcínami Nobivac a Purevax. V obou případech se však jedná o kombinované vakcíny s kalicivirózou a herpesvirózou, které je stejně potřeba přeočkovávat každým rokem, takže v praxi se očkuje každoročně.

Druhy očkovacích látek

Živá vakcína proti panleukopenii obsahuje živý, avšak oslabený virus. Živá vakcína je účinnější, imunita po jejich podání nastupuje už za dva dny, a očkovací látka nemusí obsahovat žádný adjuvant. Nevýhoda živých vakcín je ta, že se nemůže podat březím kočkám ani koťatům mladším jednoho měsíce a neměla by se používat ani u koček, které jsou FIV nebo FeLV pozitivní.

Mrtvá vakcína obsahuje inaktivovaný virus a aby se dosáhlo imunitní odpovědi, přidávají se do vakcín různé přídatné látky na bázi hliníku, rtuti nebo minerálního oleje. Mrtvá vakcína je však bezpečná i pro velmi malá koťata, kočky březí a kočky s oslabenou imunitou.

Na českém trhu byly nebo jsou k dispozici tyto očkovací látky, všechny chrání proti panleukopenii, herpesviróze a kaliciviróze a některé také proti FeLV nebo proti vzteklině.

 živé očkovací látky

 mrtvé očkovací látky

Feligen CRP, Leucofeligen FeLV/RCP Biofel PCH
Felocell CVR
Nobivac Tricat Trio  Biofel PCHR
Purevax RCP, RCPCH, RCPCH FeLV
Versifel CVR  Fevaxyn Pentofel
Quadricat

Očkovací kalendář

  • první očkování 8. – 9. týden věku
  • druhé očkování 11. – 13. týden věku
  • třetí očkování 16. – 20. týden věku
  • přeočkování každoročně (1 x za 3 roky)
Článek označen značkami: