Zavolejte na číslo 724 825 232

Zavolejte
Home » Články » Očkování proti nemocem » Očkování proti tetanu

Očkování proti tetanu

Tetanus je vážné onemocnění způsobené toxinem, který produkují tetanové bacily. Tyto jsou prakticky všudypřítomné v půdě, zvláště ve vlhké a hnojené, a v trusu býložravců, včetně zcela zdravých koní, ovcí a koz. Ve střevě nepůsobí tetanové bacily žádné problémy, protože toxin neprochází přes střevní stěnu. Dostanou-li se však bakterie do rány, bez přístupu vzduchu se zde začnou množit a jimi produkovaný toxin se může šířit k nervům. Tam vyvolá typické příznaky tetanu: Svalové křeče a „strnutí šíje“. Více přímo o tetanu najdete v článku zde.

Očkování proti tetanu není u žádných zvířat povinné ze zákona.

Očkování psů

U psů je tetanus vzácná, sporadicky se vyskytující nemoc, a to z důvodu vysoké odolnosti masožravců proti působení tetanového toxinu. U psa je potřeba k vyvolání příznaků 600x větší dávka toxinu než u koně či člověka.  Vyloučená však nákaza není. Nejčastěji se nakazí štěňata v období výměny zubů, kdy nemoc pronikne do těla obnaženým zubním lůžkem. Větší riziko hrozí psům, kteří se pohybují v blízkosti koní či dobytka.

Očkování proti tetanu u psů je to očkování „navíc“, vhodné pro psy z ohrožených oblastí, kde se tetanus vyskytuje častěji (Karlovarsko, Jižní Morava) a dále pro psy, kteří se pohybují často v blízkosti koní, skotu, ovcí či koz (hrozí kontaminace ran jejich trusem, požírání trusu apod.). Případů tetanu u psů sice není mnoho, ale v případě, že se objeví, až polovina nemocných psů navzdory léčbě umírá.

Očkování ovcí a koz

Ovce i koza jsou k onemocnění tetanem velmi citlivé. Nemoc se ve stádech vyskytuje většinou sporadicky, ale při určitých hromadných zákrocích s kontaminací používaného vybavení sporami se mohou vyskytnout i hotové epidemie tetanu. Tetanus snadno vzniká kontaminací ran po úrazech a v souvislosti s ošetřováním a veterinární péčí: po porodech, po chirurgických zákrocích, po stříhání, po aplikaci ušních známek, kastracích či kupírování ocásků.

U malých přežvýkavců je tetanus vždy generalizovaný a prognóza i při patřičné léčbě, která je časově i finančně náročná, není dobrá. Vakcinace ovcí a koz proti tetanu bezesporu patří k základním preventivním opatřením v chovu koz či ovcí, bez ohledu na velikost stáda či účel chovu.

Očkovací látky

K dispozici je tzv. toxoidová vakcína, která obsahuje inaktivovaný tetanový toxin. Stimulace organismu k tvorbě vlastních protilátek proti toxinu, které zabrání jeho působení na nervová zakončení, je tzv. aktivní imunizace proti tetanu. Druhým preparátem je tetanové sérum nebo též tetanový antitoxin, což jsou hotové protilátky proti tetanu, které po aplikaci poskytují krátkodobou, tzv. pasivní imunitu.

Tetanová séra se používají preventivně u nenaočkovaných ovcí a koz při úrazech a po porodech a chirurgických zákrocích, včetně kastrací a kupírování ocásků ovcí, i když jsou provedeny nekrvavou metodou pomocí kastračních gumiček. U psa se preventivně, například po poranění, nepoužívají. Používají se jen jako doplněk léčby onemocnění tetanem.

Vakcíny pro psy

Toxoidové vakcíny proti tetanu pro psy existují dvě: Biocan T a Cloteid 4. Obě mají stejné vakcinační schéma i dobu, po kterou poskytují psovi imunitu.

Očkovací kalendář

  • první očkování nejprve ve 12. týdnu věku
  • druhé očkování za týdny po prvním očkování
  • přeočkování každé dva roky

Vakcinační programy v chovu ovcí

Aktivní vakcinace proti tetanu je součástí základního vakcinačního programu ovcí. Protože klostridiové infekce jsou velkým zabijákem v chovu ovcí, jsou výhodné polyvalentní vakcíny, které poskytnou ochranu proti většímu počtu možných nákaz. Bohužel tyto vakcíny se nevyrábí v menším počtu dávek. Jednotlivé kusy a menší stáda je možné očkovat Cloteidem, který poskytuje imunitu jen proti tetanu, ale vyrábí se v jednodávkových baleních.

Jehňata neočkovaných matek se mohou očkovat už v prvním týdnu věku a do tří týdnů věku by určitě měla být naočkovaná. Vakcinace se opakuje ještě dvakrát v intervalu 3 – 4 týdny. Jehnice a berani se následně přeočkovávají každoročně. Toto platí pro kombinované vakcíny: očkují-li se ovce pouze proti tetanu, revakcinace se opakuje po dvou letech.

Je zvláště výhodné naplánovat vakcinace tak, aby proběhly u březích bahnic, a to asi měsíc před termínem porodu. Takto naočkované bahnice pak do mleziva předávají značné množství protilátek, které chrání jehňata před onemocněním.

Jehňata očkovaných matek se proto vakcinují až ve věku jeden až dva měsíce, s jedním přeočkováním za 3 – 4 týdny po tom prvním.

Vakcinační programy v chovech koz

Aktivní vakcinace proti tetanu je součástí toho nejzákladnějšího vakcinačního programu v chovu koz. Kromě enterotoxémie způsobené Cl. perfringens a právě tetanu jsou, na rozdíl od ovcí, ostatní klostridiové infekce vzácné.

Kůzlata neočkovaných matek by měla být naočkovaná během prvního týdne po porodu, s revakcinací za 3 – 4 týdny. Kozy i kozli se následně přeočkovávají každoročně. Toto platí pro kombinované vakcíny: Očkují-li se kozy pouze proti tetanu, revakcinace se opakuje po dvou letech. Monovalentní vakcína proti tetanu je určena až pro kůzlata starší 12 týdnů.

Je zvláště výhodné naplánovat vakcinace tak, aby proběhly u březích koz, a to asi 5 – 7 týdnů před termínem porodu. Takto naočkované kozy pak do mleziva předávají značné množství protilátek, které chrání kůzlata před onemocněním v raném věku. Kůzlata očkovaných matek se proto vakcinují až ve věku jeden až dva měsíce, s jedním přeočkováním za 3 – 4 týdny po tom prvním.

Vakcíny pro malé přežvýkavce

Kromě už zmíněného Cloteidu 4, kterým se očkují i psi, jsou vakcinační látky proti tetanu spojené s ochranou proti ostatním klostridiovým infekcím malých přežvýkavců: Enterotoxémií, malignímu edému, šelestivé sněti, snětivému zánětu slezu ovcí a nemoci blackleg.

 Cloteid4 vakcinace pouze proti tetanu
Covexin kromě tetanového toxoidu obsahuje též toxoid C. perfringens typ A,B,C,D, C. chauvoei, C. novyi, C. septicum, C. sordelii a C. haemolyticum
Miloxan kromě tetanového toxoidu obsahuje též toxoid C. perfringens typ B,C,D, C. chauvoei, C. novyi, C. septicum a C. sordelii

Očkovací kalendář malých přežvýkavců

Očkovací kalendář – polyvalentní vakcíny proti klostridiovým infekcím
Mláďata očkovaných matek Mláďata neočkovaných matek
 první očkování  první nebo druhý měsíc stáří  první očkování  v prvním týdnu po narození
 druhé očkování  3 – 4 týdny po prvním očkování  druhé očkování  3 – 4 týdny po prvním očkování
 přeočkování  každoročně  přeočkování  každoročně
 Očkovací kalendář – použití vakcíny Cloteid 4 (pouze tetanus)
 první očkování  12. týden věku
 druhé očkování  15. týden věku
 přeočkování  každé dva roky
Článek označen značkami: ,,