Daily Archives

13.8.2017

    Aviární encefalomyelitida je silně nakažlivé onemocnění kuřat do šesti týdnů věku. Postihuje mozek zvířete a projevuje se poruchou koordinace pohybů, jemným třesem hlavy, krku a těla, obrnami a většinou končí úhynem.  Přežívající kuřata trvale zaostávají v růstu, mohou trpět poruchami pohybu nebo oslepnou. Třes je pro nemoc poměrně charakteristický a dal jí i alternativní název, epidemický tremor. Jedná se o ekonomicky závažné onemocnění, ve velkochovech se kuřata chrání vakcinací plemenných nosnic, které předávají kuřatům protilátky ve vejcích. Vakcinace je možná…

  • Ptačí chřipka

    by MVDr. Tereza Ježková
    2 komentáře 56 shlédnutí 6 minut k přečtení

    Ptačí chřipka je nakažlivé onemocnění mnoha různých druhů ptáků. Hostitelské spektrum je neobyčejně široké a nemoc se vyskytuje na celém světě. Většinou probíhá bez příznaků nebo jako mírné či závažnější respirační onemocnění. Vysoce patogenní kmeny způsobují hromadné hynutí především hrabavé drůbeže. Tato tzv. fatální forma se proto nazývá také mor drůbeže. Přirozeným rezervoárem jsou ptáci z řádu vrubozubí, to znamená kachny, labutě či husy, a z řádu dlouhokřídlí, kam patří rackové, sluky, kolihy a jiní dlouhonozí ptáci, co si hledají…

  • Virová hepatitida kachen je akutní, velmi nakažlivá choroba kachňat, doprovázena jejich hromadným hynutím. Průběh nemoci je velmi rychlý, kachňata hynou během několika hodin, před smrtí se objevují plovavé pohyby končetin. Kromě kachňat kachny domácí se mohou onemocnět také mulardi. Původce Původcem virové hepatitidy je virus. Nejčastěji je to Avihepatovirus z čeledi Pikornaviridae, který je nejrozšířenější a nejvíce patogenní. Kromě Avihepatoviru úplně stejné příznaky způsobují také dva různé viry z rodu Astrovirus. Avihepatovirus dlouhodobě přežívá ve vnějším prostředí a je poměrně odolný…

Stránky používají cookies. Předpokládáme, že vám to nevadí. Souhlasím