Yearly Archives

2017

  Zavšivení psů

  by MVDr. Tereza Ježková
  119 shlédnutí

  Zavšivení psů je v Česku nepříliš častá kožní nemoc, charakterizovaná přemnožením vší či všenek v psí srsti. Protože na vši a všenky fungují protihmyzí přípravky běžně používané jako prevence proti klíšťatům a blechám a parazité se přemnožují především v zanedbané srsti, zavšivení psů je obvykle spojené se špatnými podmínkami chovu. Psí vši a všenky jsou hostitelsky specifické, to znamená, že se nepřenáší na jiná zvířata než na jiného psa. Člověk se nakazit nemůže. Stejně tak na psovi nemůže parazitovat ani…

 • Zavšivení koček je kožní nemoc koček způsobená vnějšími parazity, která se projevuje především svěděním, kočka má suchou, olámanou nekvalitní srst a často se olizuje. U koček cizopasí všenka kočičí, která se živí srstí a kůží. Zavšivení je časté především u koček toulavých, podvyživených, chronicky nemocných, starých či zanedbaných dlouhosrstých. U koček, kterým se dostává péče, se nejedná o častý problém, protože proti všenkám působí běžná antiparazitika podávaná jako prevence proti blechám a klíšťatům. Lidská veš dětská ani šatní, ani žádné…

 • Virová hepatitida kachen je akutní, velmi nakažlivá choroba kachňat, doprovázena jejich hromadným hynutím. Průběh nemoci je velmi rychlý, kachňata hynou během několika hodin, před smrtí se objevují plovavé pohyby končetin. Kromě kachňat kachny domácí se mohou onemocnět také mulardi. Původce Původcem virové hepatitidy je virus. Nejčastěji je to Avihepatovirus z čeledi Pikornaviridae, který je nejrozšířenější a nejvíce patogenní. Kromě Avihepatoviru úplně stejné příznaky způsobují také dva různé viry z rodu Astrovirus. Avihepatovirus dlouhodobě přežívá ve vnějším prostředí a je poměrně odolný…

 • Herpesvirová enteritida kachen, nebo též mor kachen, je nakažlivé, akutně probíhající onemocnění vrubozubých ptáků, kromě kachen mohou onemocnět také husy a labutě. Úmrtnost bývá různá, ale může být i velmi vysoká. Úhyny jsou častější u starších kachňat a dospělých kachen, v jejichž chovu může způsobit velké ekonomické ztráty. U divoce žijících ptáků způsobuje hynutí jen ojediněle, nemoc propuká především u drůbeže a vodních ptáků žijících v zajetí či polodivoce. Hostitelé K nemoci jsou vnímaví všichni ptáci z čeledi kachnovitých, kachny,…

 • Zablešení

  by MVDr. Tereza Ježková
  120 shlédnutí

  Zablešení, tedy napadení blechami, je velice častý, úporný problém postihující zvláště psy a kočky, u kterých je blecha vůbec nejčastější kožní parazit. Méně často blechy trápí králíky, morčata, ježky bělobřiché, drůbež a holuby. Velké potíže mohou blechy způsobit v chovech kožešinových norků. Zajímavostí je, že v Izraeli zablešení vážně postihuje i ovce, kozy i skot. Blechy jsou navíc cizopasníci, kteří sice mají preferované druhy hostitelů, ale ve skutečnosti jsou velmi nevybíravé co se oběda týče.  Známé „to jsou blechy psí, ty…

 • Mnoho druhů planě rostoucích rostlin obsahuje látky, které způsobují poruchy zdravotního stavu zvířat, která je zkonzumují. Jedna velká skupina těchto toxických látek se nazývá pyrolizidinové alkaloidy. Ty poškozují hlavně játra a způsobují především chronické otravy. U nás je z hlediska jedovatosti nejvýznamnější starček přímětník. Starček přímětník Starček přímětník je 30–60 cm vysoká, obvykle dvouletá bylina. Vzpřímená lodyha vyrůstá z přízemní růžice listů a nese střídavé zpeřené lístky. Lodyhy se na koncích větví a nesou světle žluté květní úbory poskládané do chocholičnaté…

 • Paratyf drůbeže, neboli salmonelóza drůbeže, je bakteriální nemoc drůbeže hrabavé i vodní. Je to častá nemoc, nejvnímavější jsou kachňata, kuřata a krůťata, méně často onemocní housata a dospělá drůbež bývá častěji bezpříznakovým bacilonosičem. Výskyt nemoci v chovech drůbeže je závažný hlavně z hlediska možnosti kontaminace masa a vajec a přenosu na člověka. Proto je paratyf vyvolaný tzv. invazivními zárodky salmonel považován na nebezpečnou nákazu. Původce Paratyf drůbeže je označení pro salmonelózu, která není vyvolaná zárodkem adaptovaným na drůbež. Nejčastěji to…

 • Dyzentérie jehňat je závažná nemoc postihující nejmladší jehňata. Nejčastěji se projevuje náhlou smrtí zvířat. Některá jehňata trpí kolikou a silným průjmem, ale délka trvání onemocnění je velmi krátká, jen pár hodin, a většinou končí úhynem. Ve stádě ovcí se může dyzentérie vyskytnout jako hromadné onemocnění, kterému padne za oběť 20–30 % vnímavých jehňat. Proti dyzentérii je možné jehňata chránit očkováním březích matek, které pak předají jehňatům protilátky v mlezivu. Původce dyzentérie jehňat Původcem dyzentérie je bakterie zvaná Clostridium perfringens typ B.…

 • Mor králíků

  179 shlédnutí

  Mor králíků, též virové hemoragické onemocnění nebo kaliciviróza králíků, je akutní, silně nakažlivé onemocnění králíka, které často končí úhynem většiny zvířat v chovu. U klasické formy králičího moru je často jediným příznakem nemoci náhlá smrt. Posledních několik let se po Evropě šíří nová varianta moru s poněkud nižší úmrtností a prodlouženým průběhem nemoci. Proti klasickému moru i proti nové variantě se králíci očkují. Ochrana není zkřížená, proti každé variantě je potřeba králíka naočkovat zvlášť. Virus moru králíků Původcem moru králíků je virus z čeledi Caliciviridae, zvaný RHDV – Rabbit Hemorrhagic…

 • Akutní nadmutí je rychle se rozvíjející porucha, při které se předžaludek nebo žaludek zvířete plní plynem. Přeplněný a chorobě zvětšený orgán tlačí na bránici a velké cévy, což vede k dušení a šoku. Pokud není poskytnuta rychlá pomoc, způsobuje úhyn zvířete. V pravém slova smyslu je akutní nadmutí  nemocí přežvýkavců. U zvířat s jednoduchým žaludkem dochází k „pouhému“ nadmutí jen u býložravých hlodavců a vzácně u králíka. Jinak je naplnění žaludku vzduchem následkem neprůchodnosti trávicího traktu či infekce plynotvornými bakteriemi. Akutní…

Stránky používají cookies. Předpokládáme, že vám to nevadí. Souhlasím