Přeskočit na obsah

Brucelóza ovcí a koz

Vylučování brucel v mléce je všeobecné, není doprovázeno žádnými zjevnými známkami mastitidy a navazuje i na zcela normálně probíhající porod. Pokles mléčné užitkovosti je možný, ale příznaky nemoci ve stádě mohou být natolik nenápadné, že prvním známkou problémů je brucelóza u člověka.

Mláďata nakažená od matek v děloze nebo z mléka se mohou stát latentními nosiči infekce s reaktivací původce během první březosti. U samců se může objevit zánět varlat a nadvarlat, často jednostranný. Jiné příznaky, jako jsou záněty kloubů, hubnutí či průjmy, nejsou časté.

U prasat jsou příznaky brucelózy vyvolané B. melitensis zcela totožné s brucelózou prasat způsobenou B. suis.

Diagnostika

Zmetání vyvolané brucelózou ovcí a koz není doprovázeno viditelnými změnami na placentě. Vzorkem k vyšetření jsou placenta a zmetky, především obsah slezu. Přímý průkaz původce se získává kultivací nebo metodou PCR.

I pitevní nález je zcela nespecifický. Organismus může být získán ze všech tkání, největší úspěch přináší izolace ze sleziny, mízních uzlin a vemene, varlete a nadvarlete.

K vyhledávání nakažených stád slouží sérologické vyšetření. Zlatým standardem je rose bengal test a komplement-fixační test. Specificita je je velice vysoká a senzitivita dostačující k odhalení zamořených stád, ne ale ke spolehlivému vyhledání jednotlivých nosičů infekce. Senzitivitu zvyšuje opakované testování a použití více druhů testů.

Sérologické testy nejsou schopné rozlišit jednotlivé druhy brucel a odlišit B. mellitensis od B. abortus nebo B. ovis. B. ovisB. mellitensis jsou rozlišitelné testem ELISA s purifikovaným antigenem.

Falešně pozitivní výsledky jsou způsobené vakcinací a případně infekcí bakterií Yersinia enterocolica typu O:9.

Podobná onemocnění

Brucelóza ovcí a koz je jen jedna z mnoha nemocí, které se projevují nakažlivým zmetáním malých přežvýkavců.

Podobně se projevují hlavně další brucelózy (B. abortus, B. suis, B. ovis), enzootické zmetání ovcí, kampylobakterióza, border choroba, listerióza, salmonelóza, Q-horečka, toxoplasmóza. Některé z těchto nemocí jsou také nebezpečné nákazy, případně i přenosné na člověka.

Léčba

Léčba je neekonomická a v Česku zakázaná, případný výskyt by se řešil likvidací stáda. Teoreticky by šlo část aspoň zvířat vyléčit dlouhodobou aplikací vysokých dávek tetracyklínových antibiotik.

Prevence

V endemických oblastech je možné zvířata vakcinovat. Vakcína je živá oslabená, dostatečně virulentní k vyvolání zmetání u očkované březí plemenice a ke způsobení onemocnění u psů nebo lidí při neopatrnosti při aplikaci.

U nás je prevencí hlavně zamezení zavlečení. K importu musí být zvířata sérologicky negativní a pocházet ze stád prostých nákazy.

Pro člověka je rizikem ošetřování nemocných stád, hlavně pomoc při porodech nebo péče o slabá narozená mláďata a dojení. Zdrojem nákazy lidí je také pití syrového mléka a konzumace mléčných výrobků pocházejících z nepasterizovaného mléka. Maso představuje menší riziko.

Stránky: 1 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *