Nemoci skotu

Vítejte v archivu článků věnovaných nemocem skotu. Nemoci a choroby skotu mají značný význam ne ani tak kvůli úhynům zvířat, ale kvůli ekonomickým ztrátám, které přináší snížená užitkovost a náklady na tlumení infekčních onemocnění.

Velká část nemocí skotu patří mezi tzv. produkční onemocnění. To jsou poruchy zdraví zvířat vyvolané zátěží, jakou pro zvíře představuje vynikající mléčná užitkovost.

Články v rubrice jsou řazeny podle datumu zveřejnění.

  Nematodiróza

  46 shlédnutí

  Nematodiróza je střevní nemoc ovcí, skotu, koz a lam způsobená střevními parazitickými červy rodu Nematodirus. Ve svých projevech se většinou překrývá s ostatními původci střevní červivosti těchto zvířat, výjimkou je nematodiróza jehňat. U těchto zvířat je nematodiróza původcem prudkého průjmového onemocnění mladých pasoucích se zvířat, které spoustu jehňat rovnou zahubí a navíc dlouhodobě zpomaluje růst zbývajících zvířat. Původce Původcem nematodirózy je cizopasná hlístice patřící do velké skupiny červů trichostrongylů. To jsou několik málo centimetrů dlouzí parazité trávicí soustavy hlavně přežvýkavců.…

 • Katarální horečka ovcí, bluetongue, „modrý jazyk“ je infekční onemocnění přežvýkavců, hlavně jemnovlnných a masných plemen ovcí. Přenašečem je drobný bodavý hmyz, tiplík z rodu Culicoides. Nemoc patří mezi nákazy zvířat, které jsou považovány za nebezpečné a podléhají hlášení. Katarální horečka ovcí je nemoc vyskytující se hlavně v tropech a subtropech, právě tam, kde se nejvíc daří tiplíkům, kteří jsou převážně teplomilní. V posledních patnácti letech se ale rozšířila i na sever do Evropy, pravděpodobně v souvislosti s oteplováním klimatu. Během…

 • Listerióza

  by MVDr. Tereza Ježková
  0 komentář 56 shlédnutí 11 minut k přečtení

  Listerióza je bakteriální onemocnění postihující mnoho druhů zvířat, savce i ptáky. Je to zoonóza, onemocnět může také člověk. Původce nemoci, bakterie listerie,  je všudypřítomná v půdě i vodě a živočichové mohou být jejím bezpříznakovým nosičem. Listerióza ale propuká především u nějak oslabených jedinců, její výskyt je proto nejčastěji omezený na jednotlivé případy a obecně nemá větší význam. Výjimkou jsou přežvýkavci, krávy, ovce a kozy, u kterých je listerióza jedním z hlavních příčin onemocnění nervového systému, a kanáři, u kterých může listerióza…

 • Dermatofytóza

  by MVDr. Tereza Ježková
  0 komentář 198 shlédnutí 12 minut k přečtení

  Dermatofytóza, též dermatomykóza, je kožní onemocnění zvířat způsobené parazitickými plísněmi, které rozkládají kůži, chlupy, peří i drápy. Příznaky dermatofytózy jsou velmi rozmanité, od nadměrného línání přes tvorbu lupů a šupinek na kůži, po řídnutí až vypadávání srsti. Nejznámějším projevem je tvorba okrouhlých ložisek vypadaných chlupů, které jsou ohraničené zarudlým šupinatým lemem, rozšiřují se do okolí a následně se zevnitř hojí. Nemoc obvykle nesvědí. Nemoc trápí hlavně kočky a morčata a vyskytuje se také v zamořených teletnících. Zvláště u psů je…

 • Granulocytární anaplasmóza je nakažlivá nemoc přenášená klíšťaty, která neustále koluje mezi přirozenými hostiteli, drobnými hlodavci a divoce žijícími přežvýkavci. Tím se v prostředí stále udržuje jako endemická nákaza s přírodní ohniskovostí. Při sání klíštěte se mohou nakazit i domácí zvířata a to nejen přežvýkavci – skot, kozy a ovce – ale i kůň, lama, pes, kočka a také člověk. Je to nemoc mnoha názvů, u člověka se označuje jako tzv. lidská granulocytární ehrlichióza nebo anaplasmóza, u psa nejčastěji jako anaplasmóza bez…

 • Tetanus

  by MVDr. Tereza Ježková
  0 komentář 82 shlédnutí 7 minut k přečtení

  Tetanus je vážná nemoc, která vzniká nejčastěji kontaminací ran hlínou. Tetanové bacily jsou prakticky všudypřítomné v půdě a v trusu zdravých býložravců, skotu i koní. Dostanou-li se do rány, za nepřístupu vzduchu se zde začnou množit a produkují přitom toxin, který poškozuje nervová zakončení a vyvolává typické příznaky tetanu: Svalové křeče a „strnutí šíje“. K nemoci jsou zvláště citliví koně a ostatní lichokopytníci, dále ovce a kozy, hlodavci a králíci. Pes je výrazně odolnější a ještě lépe odolává onemocnění kočka.…

 • Bovinní virová diarea – slizniční choroba, zkráceně BVD–MD nebo BVD, je nakažlivá nemoc tura domácího, která způsobuje v chovech skotu především ekonomické ztráty: Zvyšuje náchylnost zvířat k ostatním nemocem a způsobuje poruchy reprodukce. Šíří se skrytě pomocí trvale nakažlivých, persistentně infikovaných vironosičů. U nich se může objevit zhoubná, smrtelná forma nemoci, slizniční choroba. Příčina BVD-MD BVD je virové onemocnění. Původcem je menší RNA virus. Je obalený, 40 – 60 mm velký a obsahuje jedno vlákno ribonukleové kyseliny s pozitivní polaritou. Nazývá se jednoduše BVDV. Je to blízký příbuzný viru, který způsobuje border disease…

 • Mor skotu

  by MVDr. Tereza Ježková
  0 komentář 22 shlédnutí

  Mor skotu je silně nakažlivé, hromadné onemocnění sudokopytníků, zvláště skotu, buvolů a jaků, s vysokou úmrtností. Je to nejničivější známá choroba skotu. V minulosti vypuknutí nákazy způsobovalo obrovské ztráty na chovaném dobytku i divoce žijící zvěři, často následované hladomorem. Onemocnět mohou všichni přežvýkavci i prasata, ale závažnost onemocnění se u jednotlivých druhů zvířat odlišuje. Jiná domácí zvířata kromě turovitých, malých přežvýkavců a prasete se morem skotu nakazit nemohou a nemoc není přenosná ani na člověka. Neznamená ani žádné ohrožení jakosti…

 • Chabertióza

  by MVDr. Tereza Ježková
  39 shlédnutí

  Chabertióza je střevní nemoc ovcí, koz, skotu, lam a spárkaté zvěře způsobená parazitickým červem žijícím v tlustém střevě. V Česku je významným cizopasníkem zvěře. U domácích přežvýkavců málokdy způsobuje nemoc sama o sobě, většinou je součástí smíšené infekce mnoha druhy červů a jedním z původců parazitární gastroenteritidy. Původce Původcem chabertiózy je zubovka ovčí, Chabertia ovina. Je to hlístice, oblý silný červ 1,5 –2 cm dlouhý a nápadně uťatým předním koncem. Tupé tlusté zakončení je dáno velmi velkou ústní kapsulou ve…

 • Nedostatek vitamínu K je vzácná nemoc z podvýživy, čistě kvůli nedostatku vitamínu K v potravě vzniká jen u průmyslově krmených prasat chovaných na roštech. Mnohem častěji doprovází onemocnění jater a záněty střev, vzniká při dlouhodobé léčbě antibiotiky a rozvíjí se při otravě látkami, které blokují účinek tohoto vitamínu. Takovými jedy je především dikumarol obsažený v nedosušených nebo plesnivých bobovitých rostlinách a tzv. antikoagulační rodenticidy, často používané jako jedy na krysy. Příznakem nedostatku vitamínu K je především snížená srážlivost krve a samovolné krvácení do…

Stránky používají cookies. Předpokládáme, že vám to nevadí. Souhlasím