Cukrovka u koček

Cukrovka, odborně diabetes mellitus, je druhá nejčastější chronická nemoc způsobená hormonální poruchou, v tomto případě nedostatkem hormonu inzulínu. Inzulín pomáhá buňkám těla vstřebávat glukózu, krevní cukr, který jim dodává energii. Při nedostatku se glukóza bez užitku hromadí v krvi, přechází také do moči a výsledkem je velká žízeň, časté močení, žravost a ztráta hmotnosti.

U koček je navíc častou komplikací cukrovky tzv. diabetická neuropatie. Kočky trpí slabostí pánevních končetin, nemohou pořádně skákat a rozvinutá neuropatie se projevuje platigrádním postojem: Kočka prošlapuje tlapky až na hlezenní kloub, jako medvěd.

Diabetes mellitus je nemoc starších koček, hlavně bytových, které zároveň trpí nadváhou nebo jsou obézní. Je to proto, že v naprosté většině se jedná o cukrovku tzv. druhého typu, spojenou s nadbytkem tukové tkáně a sníženou schopností organismu reagovat na působení inzulínu.

Kočičí cukrovka je z tohoto důvodu leckdy léčitelná a po úpravě hmotnosti a stabilizaci injekčním inzulínem je možné, že dojde k remisi – a inzulín je možné vysadit. Není to ale možné u všech koček. Pokud kočka netrpí souběžným onemocněním, může i na inzulínu žít bez problémů několik let.

Příčina diabetu u koček

Diabetes mellitus je, z definice, porucha zdraví, při které je trvale zvýšená hladina krevního cukru glukózy. Odborně se takový stav označuje jako hyperglykémie.

U zdravého zvířete proti hyperglykémii působí hormon inzulín. Ten se tvoří ve slinivce břišní, v tzv. Langerhansových ostrůvcích.

Naprostá většina nemocných koček trpí cukrovkou 2. typu. To znamená, že jejich slinivka aspoň v počátku víceméně funguje, ale ostatní tkáně ztrácí schopnost na jeho působení odpovídat. Tomu se říká inzulínová rezistence. Slinivka normálně reaguje zvýšením produkce inzulínu, u některých koček ale k takovému navýšení nedochází. Naopak, v Langerhansových ostrůvcích se hromadí bílkovinové plaky, amyloid a buňky produkující inzulín postupně umírají. Jakmile se hladina krevního cukru dlouhodobě zvýší, hyperglykemie samotná je pro tyto buňky jedovatá a jejich úbytek se zrychlí.

Tímto typem cukrovky onemocní 85-95 % diabetických koček. Proč přesně ale nemoc u konkrétní kočky vznikne, není zcela jasné.

Další druhy cukrovky u koček jsou vzácnější. Až 20 % případů může tvořit tzv. sekundární diabetes, kdy je cukrovka spuštěná jiným chorobným procesem. Relativně častý je vznik cukrovky po podání hormonů glukokortikoidů nebo progestinů (antikoncepce!), tyto látky totiž zvyšují inzulínovou rezistenci. Diabetes mellitus doprovází také hormonální poruchu zvanou akromegalie a také mnohem vzácnější Cushingův syndrom.

Mnohem vzácnější je cukrovka vzniklá destrukcí slinivky břišní chronickým zánětem a cukrovka 1. typu je u koček vyloženě raritní.

Četnost v populaci koček

Diabetes mellitus není vzácná nemoc. Onemocní asi jedna z 200 koček.

Rizikové faktory vzniku cukrovky u koček

Mezi rizikové faktory patří především vyšší věk, nejčastěji jsou diagnostikované kočky ve věku 10 až 13 let. Poměr nemocných kocourů a koček je 2:1. Kastrace poněkud zvyšuje riziko rozvoje cukrovky. Ještě větší vliv má výživný stav, většina koček s cukrovkou je minimálně v počátku nemoci obézní. Častěji onemocní kočky méně aktivní, bytové.

Samozřejmě aplikace léčiv, které zvyšují inzulínovou rezistenci, také zvyšují riziko rozvoje diabetu, respektive mohou spustit nemoc u predisponovaných jedinců.

Určitý vliv má určitě i genetika, i když plemenná predispozice není prokázaná, jedná se spíš o určitý rodinný výskyt.

Příznaky diabetu

Počínající cukrovka u koček se neprojevuje nijak. Jakmile ale hladina glukózy stoupne nad tzv. ledvinný práh, začne se vylučovat do moči. Cukr v moči brání velice účinně zkoncentrování moči. Nemocné zvíře začne proto tvořit velké množství moči, často močí a trpí také žízní. Právě žízeň, odborně polydipsie, a časté močení velkých porcí moči, polyurie, je typickým příznakem cukrovky. Tato kombinace příznaků se nazývá také pu/pd. Není ale nijak specifická pro cukrovku, takto se projevuje i mnoho dalších nemocí.

Ve svých dalších projevech je cukrovka u koček různorodá. Kočky většinou bývají spíš vypasenější, ale při déletrvajícím diabetu hubnou. Vyložená vychrtlost je ale málokdy způsobená pouze cukrovkou.

Některé kočky jsou žravější než obvykle, minimálně v počátku trvání nemoci. Při déletrvající cukrovce naopak mohou trpět nechutenstvím.

Některé kočky jsou kromě pu/pd víceméně zdravé, jiné jsou dehydratované a celkově nemocné. Běžná se snížená aktivita, horší kvalita srsti a ztráta svalové tkáně.

Diabetes mellitus je vleklé, dlouhotrvající onemocnění a příznaky trvají týdny a měsíce, i když mohou uniknout pozornosti méně pečlivého chovatele.

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Chronické komplikace cukrovky

Chronické komplikace cukrovky jsou u koček mnohem méně časté než u psů (a lidí).

Rozvoj závažného zákalu čočky je u nich velice vzácný, na rozdíl od psů. Stejně tak je netrápí ani diabetická noha doprovázená ischemickou chorobou.

Asi u 10 % nově zdiagnostikovaných koček je ale přítomná diabetická neuropatie. Takové kočky ztrácejí cit a sílu v pánevních končetinách. Lehce postižené kočky jen nemohou skákat, se zhoršováním onemocnění začnou být protivné při dotyku na noze, ztrácí svalovou hmotu a slabost se projevuje prošlapováním nohou, postupně až k platigrádnímu, medvědímu postojí a to i v klidu.

U lidí dlouhotrvající cukrovka poškozuje také ledviny a vzniká diabetická nefropatie. Asi tomu bude podobně i u koček, ale starší kočky velice často trpí chronickým selháním ledvin a to i bez cukrovky. Kauzalita se proti u tohoto živočišného druhu špatně dokazuje. Kočka může zároveň trpět cukrovkou i chronickým selháním ledvin a není to vůbec vzácné.

Diabetická ketoacidóza

Cukrovka u koček je závažné, chronické onemocnění. To, čím bezprostředně ohrožuje život, je jednak dehydratace, ale hlavně riziko diabetické ketoacidózy. To se mnohonásobně zvyšuje u zvířat, které kromě neléčené nebo nedostatečně léčené cukrovky trpí ještě nějakým dalším onemocněním, jako je zánět slinivky břišní, selhání ledvin nebo srdce. Ketoacidózu ale dokáží spustit i méně závažné stavy, horečka, zánět nebo zranění.

Ketoacidóza je chorobný stav, charakterizovaný nadbytkem tzv. ketolátek v krvi. Ketolátky jsou náhradním zdrojem energie pro buňky během hladovění. A při cukrovce buňky opravdu hladoví, protože nemohou využít krevní cukr.

Ketolátky jsou běžným produktem metabolismu mastných kyselin, pokud tělo uvolňuje tuky z tukové tkáně ve větší míře. Mají ale kyselou reakci a nejvíce zastoupená ketolátka, betahydroxymáselná kyselina, je přímo organickou kyselinou. Pokud ketolátek v krvi koluje nadbytek, vzniká patologické okyselení vnitřního prostředí organismu, metabolická acidóza.

Navíc nadbytek ketolátek tlumí centrální nervový systém a způsobuje nechutenství, nevolnost a zvracení. Vylučují se močí a dále zhoršují narušenou schopnost koncentrovat moč.

Výsledkem je prohlubující se, závažná dehydratace. Nedostatek tělesných tekutin znemožňuje zásobování tkání kyslíkem, ty při nedostatku kyslíku tvoří kyselinu mléčnou a to zhoršuje acidózu. Vnitřní prostředí organismu se hroutí, nastává šok, kolaps a úhyn.

Příznaky diabetické ketoacidózy

Takové kočky trpí neřešeným pu/pd několik týdnů a pak se objeví náhlé zhoršení zdravotního stavu. To se rychle zhoršuje. Na počátku jsou kočky ještě relativně zdravé, ale nežerou a zvrací. Dech může páchnout po acetonu. Velice rychle následuje celková slabost a netečnost, zrychlený dech a těžká dehydratace a pak kóma.

Určení diagnózy

Nejnápadnějším a nejkonzistentnějším příznakem cukrovky u kočky je pu/pd, nadměrná žízeň a časté močení.

Není ale ani zdaleka jedinou nemocí koček, která se takto projevuje a k odlišení je bezpodmínečně nutné laboratorní vyšetření krve a moči.

Nemocné kočky mají hyperglykémii, klinické příznaky vznikají při zvýšení hladiny krevního cukru nad 14-16 mmol/l a glykémie při cukrovce běžně přesahuje 20 mmol/l. Glukóza je přítomná také v moči.

Podobné nemoci

Diabetes mellitus je častou příčinou pu/pd, ale ne jedinou. Další časté příčiny jsou:

  • chronické selhání ledvin
  • nadměrná funkce štítné žlázy
  • zánět dělohy (u nekastrovaných koček)

První dvě nemoci jsou běžné u starších koček, stejně jako cukrovka a je možný a neřídký i souběžný výskyt.

Méně časté příčiny:

  • krmení stravy pro rozpouštění močových kamenů
  • onemocnění jater
  • akutní selhání ledvin
  • chronický zánět ledvinové pánvičky
  • zvýšená hladina vápníku v krvi (hyperkalcémie)
  • snížená hladina draslíku v krvi (hypokalémie)

Tyto nemoci jsou odlišitelné právě vyšetřením krve a moči, nijak jinak.

Diabetická ketoacidóza se podobá jakémukoliv závažnému narušení vnitřního prostředí, jaké doprovází třeba selhání ledvin nebo zánět slinivky.

Léčba cukrovky u koček

Cukrovku koček obvykle lze léčit a při splnění určitých podmínek se může podařit u vyléčení. Léčba ale vyžaduje spolupráci majitele, vlastně je to právě majitel kočky, na kterém spočívá většina práce spojená s managementem kočičího diabetu.

Na počátku je potřeba investovat do pečlivého vyšetření nemocné kočky. Nikdy se nedá přeskočit podrobná laboratorní diagnostika. To proto, že cukrovku sice hned prozradí hyperglykemie, ale starší kočka může trpět také chronickým selháním ledvin, chronickým zánětem slinivky, nadměrnou funkcí štítné žlázy nebo jiným onemocněním. To je důležité vědět, protože to ovlivňuje velmi vyhlídky takové kočky do budoucna a její léčbu.

Vyšetření moči kromě potvrzení přítomnosti cukru dokáže vyloučit nebo potvrdit zánět močových cest, které je u diabetických koček častou komplikací.

Navíc je potřeba vždy vyloučit přítomnost diabetické ketoacidózy. V podstatě všechny kočky, které jsou dehydratované, mají lipemické sérum, to znamená, že je v něm nadměrné množství mastným kyselin, kočky, které mají v krvi nebo v moči hodně ketolátek a kočky, které nežerou nebo zvrací nebo jim prostě není dobře, potřebují hospitalizaci. Bez kapaček a stabilizace s pomocí rychle působícího inzulínu se nedají dále léčit. Diabetická ketoacidóza je život ohrožující stav a vyžaduje intenzivní péči. Ne vždy se to musí podařit, zvláště v kombinaci s postižením ledvin nebo slinivky.

Podávání inzulínu

Jakmile je kočka stabilní, přechází se na dlouhodobě působící inzulín, který píchá majitel doma sám. U naprosté většiny koček je potřeba aplikace dvakrát denně i při použití inzulínu Lantus nebo Levemir. Inzulíny typu Lente, Caninsulin a Vetsulin mají častokrát dobu účinku ještě kratší a pro léčbu koček hodí málokdy.

Kontrola účinnosti léčby je také na majiteli. Je to on, kdo Majitel doma může také měřit hladinu glykémie glukometrem a to i mnohokrát denně. Tyto údaje jsou klíčové ke stanovení správné dávky.

Další opatření

Nezbytnou součástí léčby je odstranění všech faktorů, které zvyšují inzulínovou rezistenci. Obézní kočka musí zhubnout. Antikoncepci či kortikoidy je třeba vysadit. Je potřeba léčit případnou zvýšenou funkci štítné žlázy či tlumit chronický zánět slinivky, vyléčit zánět močových cest a tak podobně.

Dieta při cukrovce

Velký význam má také dieta a to nejen jako metoda k hubnutí, ale jako celková změna složení krmné dávky. Kočkám prospívá krmivo s velmi malým podílem sacharidů, ve kterém je většina energetické potřeby krytá bílkovinami a tuky. Takové krmení totiž šetří práci buňkám produkujícím inzulín.

Remise diabetu u koček

Pokud se podaří stabilizovat glykémii kočky tak, aby se v průběhu dne držela stabilně mezi 4-11 mmol/l, je naděje na remisi. Remise je stav klinického vyléčení nebo potlačení nemoci, při kterém se organismus opět dostane do rovnováhy a injekční inzulín je možné vysadit. I bez podání inzulinu hladina krevního cukru nestoupá nad 10 mmol/l.

Remise je možná, protože u cukrovky 2. typu buňky Langerhansových ostrůvků ve slinivce fungují, ale jsou přetížené inzulínovou rezistencí a pomalu umírají toxickým působením hyperglykemie. Jakmile se podaří zvládnout hyperglykemii a omezit rezistenci, je naděje na obnovení jejich funkce.

Největší šance na remisi je u koček diagnostikovaných brzy, u koček, u kterých byla cukrovka vyvolána léky a nutnou podmínkou je pečlivost a odhodlání majitele, protože to vyžaduje časté měření glykémie a úpravu dávek a také lepší inzulíny s dlouhou dobou účinku. Jinak zdravá, záhy zdiagnostikovaná kočka na dietě s extra sníženým obsahem sacharidů a spolupracujícím majitelem má až 80% šanci na remisi. Inzulíny typu Lente už dávají jen asi třetinovou šanci.

Tablety k léčbě cukrovky

Zatímco u lidí se tablety k léčbě cukrovky 2. typu leckdy hodí, u koček tomu tak není. Používá se pouze Glipizid. To je látka, která stimuluje slinivku k větší produkci inzulínu. Asi u třetiny koček může snížit hladinu krevního cukru, ale zároveň dále přetěžuje buňky Langerhansových ostrůvků a snižuje šanci na budoucí remisi. Samy o sobě tablety také nikdy remisi nezpůsobí a slouží jen jako předstupeň k budoucímu podávání inzulínu pro majitele, kteří se injekcí v počátku bojí.

Cukrovka u koček a jiné nemoci starých zvířat

Situace je horší u koček, které kromě cukrovky nejsou zdravé. Chronické selhání ledvin, chronický zánět slinivky nebo nádorové či autoimunitní onemocnění dlouhodobě zvyšuje inzulínovou rezistenci a kontrola diabetu je u nich obtížnější.

Navíc při selhání ledvin nebo zánětu slinivky nelze přejít na dietu vhodnou pro léčbu diabetu, přednost mají vždy diety pro management těchto závažnějších a neléčitelných nemocí.

Prognóza

Kočky, které dosáhnou diabetické remise, mohou žít stejně dlouho jako kočky, které cukrovkou neonemocněly.

U těch ostatních závisí kvalita a délka života na dlouhodobé péči a kontrole diabetu.

Prognóza u koček trpících kromě diabetu i dalšími nemocemi závisí na zvládnutí právě těchto chorob a je přinejlepším opatrná. U koček se známkami ledvinového selhávání je špatná.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto html tagy a attributy.

Copyright © 2021. MVDr. Tereza Ježková