Přeskočit na obsah

Hypokalcemická paréza ovcí

Štítky:

Hypokalcemická paréza je syndrom způsobený nedostatkem vápníku v krvi ovcí. Je to zevní projev hypokalcémie. U ovcí se jedná o častou metabolickou poruchu, která ve stádě může probíhat i hromadně. Je to nemoc březích ovcí, její vypuknutí u nich ale bývá spojené se stresovými vlivy vnějšího prostředí.

Hlavním zevním projevem hypokalcemické parézy bývá paréza, to znamená rychle nastupující svalová slabost, doprovázená naprostou apatií. Ovce uléhají bez zájmu o okolní svět, leží na prsní kosti s hlavou položenou na zemi. Přežvykování i kálení je zastavené a objevuje se nadmutí, případně i hlenovitý nebo zelený výtok z nozder. Neléčená zvířata hynou do 48 hodin.

Příčina onemocnění

Hypokalcemických syndromů, tedy nemocí, které způsobuje nedostatek vápníku, existuje u zvířat vícero, nejznámější je mléčná horečka, dojený skot a kozy zase mohou trpět poporodní parézou, která má podobné příznaky jako hypokalcemická paréza ovcí. Největší rozdíl je v období výskytu. U ovcí není hypokalcémie spojená s porodem a nástupem tvorby mléka.

Výskyt hypokalcemické parézy ve stádě

Hypokalcemická paréza postihuje především starší březí bahnice, pětileté a starší, hlavně s dvojčaty a rizikem je také zimování vysokobřezích ovcí na pastvině.

Hromadný výskyt je možný, hlavně při domácích špatně postavených krmných dávkách, nebo při přehánění, honění nebo přesunu.

Jak se hypokalcemická paréza projevuje

Prvním příznakem parézy je nekoordinovaný pohyb, ovce vypadá jako na dřevěných nohách, jakoby pochodovala se zdviženou hlavou. Ovce zaostává za stádem. Někdy je patrný svalový třes, hlavně na plecích, nebo zrychlený dech.

Tohle stadium ale může snadno uniknout pozornosti, protože během několika málo hodin přechází v rozvinutou parézu.

Ovce uléhají, často spíš upadnou s pánevními končetinami nakaženými za tělem. Naprosto ztrácí zájem o okolí. Leží na prsní kosti, hlavu mohou mít položenou na zemi před sebou. Nemohou stát ani když se jim pomáhá.

Ovce nežere, nepije, přežvykování mizí a zvíře se mírně nadýmá. Nemá průjem, vlastně ani nekálí, v konečníku může být formovaný trus, ale k defekaci nedochází. Dech může být ztížený a z nozder může vytékat zelená bachorová tekutina, nebo hlen. Uši bývají studené a ovce nikdy nemá horečku.

Bez léčby ovce upadá do bezvědomí a tiše hyne a to do dvou hodin až dvou dnů od ulehnutí.

Podobné nemoci

Hypokalcemická paréza se nejvíce podobá ketóze březích bahnic, navíc obě poruchy mohou probíhat současně.

Další podobně projevující se poruchou je akutní acidóza. Na první pohled může nemoc připomínat také pasteurelózu.

Různé toxemické stavy, jako je akutní zánět mléčné žlázy nebo peritonitida mohou také hypokalcémii připomínat nebo jsou jí dokonce způsobují tím, že vedou k nechutenství.

Některé další choroby, které se mohou projevovat podobně

Jak se hypokalcemická paréza pozná

Každá ulehlá březí ovce může trpět hypokalcémií. Prakticky podobně se projevuje ketóza březích bahnic, tam je ale průběh poněkud prodloužený a ovce vykazují neurologické poruchy, zatímco u hypokalcémie jsou spíš netečné, ale vnímají a vidí.

Spolehlivě tyto nemoci odliší krevní test nebo test z moči a diagnózu potvrzuje také rychlé zlepšení stavu po podání vápníku nitrožilně.

Léčba

Léčba hypokalcemické parézy je jednoduchá a spočívá v pomalé nitrožilní injekci vápníku.

Ovce se navrátí do plného zdraví za několik málo minut.

Pokud tomu tak není, trpí (ještě) jinou nemocí.

Proč hladina vápníku poklesne

Za normálních okolností je hladina vápníku v krvi hormony udržovaná v malém správném rozmezí, protože jak nedostatek, tak přebytek vápníku může způsobit smrt.

Jakmile začíná být vápníku nedostatek, z příštítných tělísek se uvolní působek zvaný parathormon a ten působí hned několika způsoby. V ledvinách přikáže omezení vylučování vápníku do moči a spustí tvorbu aktivního vitamínu D, kalcitriolu. V kostní tkáni parathormon stimuluje rozpouštění a uvolňování vápníku a kalcitriol vytvořený v ledvinách putuje do střeva a tam zvýší vstřebávání vápníku z potravy.

Řídící systém ale není nepřekonatelný. Na rozdíl od poporodní parézy skotu nebo koz není hypokalcemická paréza ovcí způsobená čistě náhle zvýšenou potřebou vápníku. Jedná se o souhrn více možných vlivů a ne všechny nemocné ovce musí onemocnět ze stejného důvodu.

Rizikové faktory

Největším rizikovým faktorem vzniku hypokalcemické parézy u ovce je březost, zvláště její poslední týdny a zvláště u ovcí, které čekají dvojčata či trojčata. V posledních šesti týdnech březosti dochází k mineralizaci kostry plodů a tělesné nároky na vápník jsou vysoké. Navíc vysoké hladiny estrogenu poněkud blokují působení parathormonu na kostní tkáň.

Kromě vysokobřezích ovcí jsou ve větším riziku také kojící zvířata a to do asi deseti týdnů po porodu.

Ke správnému působení parathormonu na kostní tkáň je také potřeba další minerál, hořčík.

Faktory, které u citlivých zvířat spouští hypokalcemickou parézu

Ani vysokobřezí ovce sama o sobě neonemocní. Je ale velice citlivá k působení dalších vlivů, které u ní mohou způsobit závažný pokles hladiny vápníku v krvi. Jsou to:

  • déletrvající transport
  • stres
  • hladovění
  • rostliny obsahující šťavelany
  • pastva mladého ovsa, pšenice nebo šťavnatého jarního travního porostu
  • krmná dávka postavená na jadrném krmivu

Každý rizikový faktor působí trochu jinak. Podobně jako stres, což může být i nahánění, přehánění, vyplašení psem nebo třeba i náhlý pokles teplot a špatné počasí, působí i transport, kde je stres kombinovaný s hladověním. Hypokalcémie způsobená transportem dokonce tvoří samostatný hypokalcemický syndrom, zvaný transportní tetanie.

Hladovění působí hypokalcémii prostě tak, že se zastaví přísun vápníku v potravě. Vysokobřezí ovce by nikdy neměla lačnit déle než 18 hodin. Kromě nedostatku nebo nepřístupu ke krmivu funguje stejně i nechutenství.

Ostatní vlivy také snižují dostupnost vápníku. Šťavelany jsou antinutriční látky obsažené v rostlinách, které zabraňují vstřebávání vápníku. Obsahuje je především šťovík, řepné chrásty, špenát. Mladý porost trav nebo obilného osení obsahuje zase celkově velmi málo vápníku, stejně jako jadrná krmiva nebo naopak pastva při přepásání strnišť. Pokud taková krmná dávka není doplněná o minerální přísadu, nejčastěji krmný vápenec, může dlouhodobé krmení způsobit hypokalcemickou parézu a to i u ovcí, které nejsou březí nebo nekojí.

Posledním možným spouštěčem je nedostatek hořčíku. Přebytek hořčíku ale může také vadit, protože zase brání vstřebání vápníku ve střevě.

Prevence hypokalcemické parézy

Jen málokdy je problém způsobený čistě nedostatkem vápníku v krmné dávce, přirozené objemné krmivo, jako je starší pastevní porost, seno nebo sláma, ho obsahuje dostatek. U dojeného skotu se jako prevence krmná dávka vyvažuje tak, aby byla tzv. acidogenní, obsahovala méně draslíku a více chloridů. Něco takového by u ovcí bylo nepraktické, protože velké množství draslíku obsahuje právě pastevní porost.

Základem je umět příznaky hypokalcémie rozeznat a včas volat veterinárního lékaře. Bez léčby je nemoc vždy smrtelná, ale infúze vápníku má vynikající a rychlý, trvalý léčebný efekt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *