Přeskočit na obsah

Infekční anémie kuřat

Subklinická infekce

Zrada však spočívá v tom, že virus se nemnoží jen v kostní dřeni v zárodečných buňkách červené krevní řady (což je příčina chudokrevnosti), ale také v brzlíku a omezeně i v dalších lymfatických orgánech. To způsobuje narušení imunity – dočasný pokles hladiny lymfocytů, což je druh bílé krvinky. Kromě toho virová infekce narušuje i funkci makrofágů a vůbec celkové nastavení imunity a to i na dobu šesti týdnů po infekci.

Na tento efekt se nevztahuje věková tolerance. Navenek na postiženém zvířeti není nic patrné, snad vyjma snížených přírůstků, ale dochází k oslabení obranyschopnosti.

Infekční anémie kuřat a další onemocnění drůbeže

Narušení imunity zapříčiňuje výrazně horší odpověď na vakcinaci proti Markově nemoci. Při použití živých vakcín proti infekční bronchitidě se prodlužuje kolovaní vakcinačního viru v hejnu a při použití živých méně atenuovaných vakcín proti Newcastleské nemoci (LaSota) se u infikovaných ptáků objevují nežádoucí reakce – respirační onemocnění.

Horší průběh mají i terénní infekce: infekční bronchitida, reovirová i adenovirová onemocnění, různé bakteriální nemoci i kokcidióza. U postižených kuřat je větší riziko rozvoje gangrenózní dermatitidy.

Zhoubné jsou kombinace infekční anémie s dalšími nemocemi, které narušují imunitu: současná infekce CIAV a herpesvirem zvyšuje riziko rozvoje Markovy nemoci, souběžná infekce virem infekční burzitidy narušuje rozvoj imunity proti CIAV, prodlužuje přetrvávání viru v červených krvinkách i jeho vylučování do vnějšího prostředí.

Diagnostika

Metoda PCR dovoluje přímý průkaz viru, případně je možné detekovat protilátky v séru metodou ELISA. V terénních podmínkách je ale izolované zjištění přítomnosti CIAV k diagnóze příčin pozorované nemoci k ničemu, protože tato virová infekce je široce rozšířená v populaci drůbeže. Napovědět může snad jen v případě, že se vysoká virová nálož prokáže i většího počtu zvířat s příznaky onemocnění.

U kuřat je pro klinicky zjevnou infekční anémii charakteristická kombinace klinických příznaků, změn krevního obrazu (pancytopenie, chybí všechny krevní řady) a atrofie brzlíku. Žádné ze změn ale nejsou patognomické, vlastní pouze infekční anémii.

Podobné nemoci

Aviární leukóza může být příčinou chudokrevnosti, atrofie brzlíku i poškození imunitního systému. Anémie v tomto případě je aplastická, postihuje pouze červené krvinky. Atrofuje obvykle i Fabriciova burza. Jedna z forem aviární leukózy, erytroblastóza, je také příčinou chudokrevnosti, ale červené krvinky jsou nádorově transformované a to je patrné při vyšetření krevního nátěru. Aviární leukóza také obvykle postihuje starší zvířata.

Markova nemoc se může projevovat závažnou atrofií brzlíku i Fabriciovy burzy, ale ptáci nejsou chudokrevní. Infekční burzitida ničí Fabriciovu burzu i slezinu, ale běžně nepoškozuje brzlík. Ani toto onemocnění obvykle nedoprovází chudokrevnost.

Inkluzní hepatitida drůbeže je onemocnění jater, ale může být doprovázeno chudokrevností. Chudokrevnost je možné u kuřat vyvolat také při otravě léčivy proti kokcidióze a také plísňovými jedy. Mykotoxiny kromě toho také výrazně narušují imunitní systém a oba tyto imunosupresivní vlivy se mohou navzájem potencovat a doplňovat.

Léčba

Infekční anémii kuřat nelze léčit. Většina kuřat se vyléčí, průběh nemoci v hejnu ale zhoršuje výsledky odchovu. V případě propuknutí druhotné bakteriální infekce se hejno léčí antibiotiky.

Prevence infekční anémie kuřat

Vymýcení onemocnění z běžného chovu je prakticky neproveditelné a je velice obtížné i v SPF chovech (kde je nutné k zabránění kontaminace vyráběných vakcín nebo kuřecích embryí).

Management je postavený na dvou základech: dobrá zoohygiena a správné zásady chovu omezují obecně infekční tlak a další imunosupresivní vlivy, které působí na chovanou drůbež.

Druhým základem je zajištění, aby rodičovské hejno mělo proti nemoci protilátky. Imunita rodičů omezí vertikální přenos a hlavně poskytne vylíhlým kuřatům mateřské protilátky, které je chrání proti infekci a onemocnění po dobu asi tří týdnů po vylíhnutí. To znamená, že u kuřat od imunních nosnic se zjevná infekční anémie s chudokrevností nemůže objevit.

V domácích chovech dojde k takovému promoření přirozenou cestou. V rozmnožovacích chovech se kuřice vakcinují během odchovu živou vakcínou.

Loading

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]
Stránky: 1 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *