Přeskočit na obsah

Klusavka

Tlumení výskytu klusavky

Hlavním zdrojem kontaminace prostředí jsou placenty a plodové obaly. Proto je pro prevenci důležitá hygiena bahnění: bahnění nejlépe v choulech, odstraňování placent a plodových obalů a jejich likvidace spálením nebo v kafilerii, rychlý přesun obahněných ovcí a jejich jehňat z bahnících choulů do čistého prostředí. Pokud se ovce bahní na pastvině, aspoň následující rok by se tam nemělo pást.

U ovcí je dobře známá genetická rezistence vůči klasické klusavce. Využívá se polymorfismu v genu pro PrP.

Bílkovina je tvořena za sebou jdoucími aminokyselinami, jejichž druh je kódován geny. Při syntéze PrP může ovce na 136. pozici umístit aminokyselinu alanin, což jí chrání proti klusavce, nebo valin a pak je vnímavá k onemocnění. Na 154. pozici může být histidin u vnímavých ovcí a arginin poskytuje rezistenci. Na 171. pozici je u geneticky rezistentních ovcí arginin a u vnímavých glutamin nebo histidin.

Různé kombinace proti klusavce chrání různě. Kodon 154 má asi nejmenší význam. Kodon 136 a 171 zdá se chrání každý proti konkrétním podtypům klasické klusavky.

Využití genotypizace v praxi

Každá ovce má dva geny, každý od jednoho rodiče. Kombinace obou alel určuje genotyp vyšetření ovce. Výsledek vyšetření se zapisuje vždy třemi písmeny, které značí konkrétní aminokyselinu na kodonu 136, 154 a 171.

Ovce s genotypem ARR/ARR je geneticky rezistentní ovce, která rezistenci přenáší i na svoje potomky. Na kodonu 136 má A(lanin), na kodonu 154 A(rginin) a na kodonu 171 A(rginin).

Ovce s genotypem ARQ/ARQ jsou vnímavé k některých formám klusavky. Zvláště vnímavé jsou ovce plemene suffolk. Na kodonu 171 mají glutamin označený písmenem Q. Na druhou stranu alela ARQ zvyšuje životaschopnost jehňat.

Genotyp VRQ je genotyp geneticky vnímavý ke klusavce a je v chovech ovcí zcela nežádoucí. Berani s takovým genotypem se nemohou stát plemeníky.

GenotypPopisVyužití v chovu
ARR/ARRARR homozygotGeneticky rezistentní ovce
ARR/AHQ
ARR/ARH
ARR/ARQ
ARR heterozygot bez VRQGeneticky rezistentní ovce, která ale může potomkům přenášet vnímavé genotypy a proto je potřeba sestavovat chovné páry s přihlédnutím ke genotypu
ARQ/ARH
ARQ/AHQ
AHQ/AHQ
AHQ/ARH
ARQ/ARQ
ARH/ARH
Bez ARH
Bez VRQ
Menší genetická rezistence vůči klusavce. U jehnic a bahnic je možné použití v chovu, u některých plemen takoví berani nemohou být plemeníky.
ARR/VRQARR heterozygot s VRQOvce geneticky vnímavé ke klusavce. Berany těchto genotypů není možné využívat k chovu. Jehnice a bahnice je možné použít jen v souladu s navrženým chovným programem.
AHQ/VRQ
ARH/VRQ
ARQ/VRQ
VRQ/VRQ
VRQ
bez ARR
Ovce vysoce geneticky vnímavé ke klusavce. Ani berani, ani jehnice a bahnice nejsou vhodní k dalšímu chovu.
Genotypy vnímavosti ovcí

U koz bohužel zatím není genetická vnímavost ke klusavce prozkoumaná do takových detailů, aby to umožnilo cílenou selekci a tlumení nemoci tímto způsobem.

Status z pohledu rizika TSE

Chovatelé ovcí a koz si mohou zažádat o přidělení statusu z pohledu rizika TSE podle Nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. Možné statusy jsou dva: status kontrolovaného a status zanedbatelného rizika.

Status lze získat, pokud jsou prokazatelně všechna ovce v hospodářství jen genotypu ARR/ARR, nebo pokud jsou po dobu tří (kontrolované riziko) nebo sedmi let (zanedbatelné riziko) splněny následující podmínky:

  • Všechna zvířata na hospodářství jsou identifikována a evidována
  • Jsou vedeny záznamy o všech přesunech
  • Na hospodářství nebyl potvrzen žádný případ klasické klusavky
  • Všechna podezřelá zvířata, která vykazovala chřadnutí nebo neurologické příznaky, byla vyšetřena s negativním výsledkem;
  • Na hospodářství nebyla přemístěna žádná zvířata z hospodářství s výskytem klusavky ani žádná zvířata s neznámým původem
  • Zvířata nejsou v přímém nebo nepřímém kontaktu se zvířaty s nižším nebo neznámým nákazovým statusem, včetně pastvy.
  • Chovatel zajistí odsun všech uhynulých a utracených zvířat do asanačního podniku (zvířata starší 18 měsíců se vyšetřují na TSE).

U koz je možné takový status získat jen druhým popsaným způsobem a to platí i pro hospodářství, na kterých jsou chovány ovce i kozy zároveň.

Zajímavé odkazyLoading

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]
Stránky: 1 2 3

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *