Přeskočit na obsah

Nekrotická enteritida

Nekrotická enteritida je onemocnění tenkého střeva hrabavé drůbeže a pštrosů. Postihuje především mladou drůbež. Projevuje se náhlými úhyny: ztráty v hejnu můžou být hromadné; průjmem a zpomalením růstu. Celosvětově se ztráty způsobené nekrotickou enteritidou odhadují na 6 miliard dolarů ročně.

Původce nekrotické enteritidy, bakterie Clostridium perfringens, je běžnou součástí mikroflóry drůbeže. Nekrotickou enteritidu vyvolává její přemnožení. Bohužel faktory, které podporují takové přemnožení jsou zároveň ty, kterým je drůbež vystavena v intenzivních vysoce užitkových chovech. Je to především stres, imunosuprese, krmivo obsahující nadbytek pšenice a kokcidióza.

Příčina nekrotické enteritidy

Nekrotická enteritida je multifaktoriální onemocnění. K jejímu rozvoji je potřeba přítomnost klostridií ve střevním obsahu a působení predispozičních faktorů.

Cl. perfringens je nepohyblivá gram-pozitivní tyčinka, která vyžaduje anaerobní prostředí. Optimální pH k růstu je 6–⁠7. Je běžnou součástí mikroflóry slepých a tlustých střev drůbeže, k osídlení střeva dochází už v líhni. K přežití nepříznivých podmínek vnějšího prostředí tvoří klostridie odolné spory, které se stávají součástí půdy i hnoje a kontaminují také vodu a krmivo.

Při sporulaci Cl. perfringens tvoří celou plejádu různých toxinů a podle toho, jaké toxiny bakterie produkuje, se dělí do několika skupin. Nekrotickou enteritidu drůbeže má na svědomí především typ A, zřídka typ C.

Toxiny, které umožňují klostridiím způsobit onemocnění, je alfa toxin, což je látka patřící mezi fosfolipázy. Působí prozánětlivě, zvyšuje propustnost cév i střevní stěny a dokáže rozkládat červené krvinky a ke svému působení potřebuje zinek. Druhým, ještě významnějším toxinem, je NetB. Většina kmenů Cl. perfringens, které způsobují nekrotickou enteritidu, tvoří NetB, zatímco i mutanty, které netvoří alfa toxin, mohou být pořád příčinou nemoci. NetB působí přímo cytotoxicky, zabíjí buňky tvorbou póru v buněčné membráně.

Ve střevě zdravého zvířete žije 102–⁠104 KTJ Cl. perfringens v 1 g obsahu, jsou to klostridie různých kmenů. Nekrotická enteritida vzniká při přemnožení jediného toxigenního kmene, který se ze slepých střev začne šířit i do střeva tenkého a jejich počty stoupají až na 109 KTJ/g.

Faktory, které umožňují přemnožení klostridií

Predispoziční faktory k rozvoji nekrotické enteritidy jsou všechny ty, které usnadňují klostridíím množení a umožňují jejich převládnutí.

Substrátem pro klostridie jsou živiny, které hostitelský organismus nespotřeboval a které přechází až do tlustých a slepých střev. Nadbytek živin vzniká při absolutním nadbytku v krmné dávce nebo pokud jsou složky špatně stravitelné. I menší množství živin pak klostridie dokáží lépe využít, pokud je pasáž tráveniny zpomalená.

Nadbytek živin

  • masokostní nebo rybí moučka v KD
  • nadbytek bílkoviny v KD
  • tuky nízké kvality v KD
  • živočišné tuky v KD
  • nadbytek glycinu nebo metioninu v KD
  • trávenina obsahující množství hlenu

Zpomalení pasáže tráveniny

  • stres
  • zvýšená viskozita tráveniny

Působení predispozičních faktorů

Některé faktory podporují růst klostridií více způsoby. Nadbytek bílkoviny například jednak poskytuje klostridím potravu, jednak jejich rozkladem vznikají aminy, které zvyšují pH střevního obsahu, což klostridiím vyhovuje. Tzv. neškrobové polysacharidy, glukany obsažené v ječmeni, žitu a v menší míře v pšenici, umožňují přerůstání klostridií jednak tím, že zpomalují pasáž tráveniny a jsou špatně stravitelné, takže poskytují bakteriím živiny, ale navíc i zvyšují tvorbu hlenu a hlen opět může sloužit jako substrát k rozkladu.

Určité složky krmné dávky zesilují působení bakteriálních toxinů. Jsou to především tzv. inhibitory trypsinu, látky, které jsou obsažené v tepelně neupravené sóje nebo bramborách.

Přemnožení klostridií podporuje jakékoliv poškození střevní sliznice. Taková sliznice tvoří více hlenu, poškozené tkáně slouží také jako živina pro klostridie a poškozená sliznice nedokáže trávit potravu tak efektivně, takže výsledkem je narušení trávení a více nevstřebaných živin. Bludný kruh se uzavírá. Nejdůležitější střevní nemocí, která spouští nekrotickou enteritidu, je kokcidióza. Zhoubně působí i vakcinační kmeny. Poškození ale může být i mechanické, požírání podestýlky, celé zrno pšenice.

Stresové vlivy zpomalují pasáž zažitiny a tlumí slizniční imunitu střeva. Samy o sobě nekrotickou enteritidu nezpůsobují, mohou se ale spolupodílet na jejím vzniku. Imunitu oslabují i jiné nemoci, především Markova choroba, infekční burzitidainfekční anémie, nedostatky ve výživě a působení plísňových jedů.

Stránky: 1 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *