Srdeční červivost

Srdeční červivost, neboli srdeční dirofilarióza, je nemoc způsobená cizopasnými hlísticemi, které osídlují plicní tepny psů, koček a fretek. Větší množství červů zasahuje i do pravého srdce.

Srdeční červi se vyskytují v tropických, subtropických a teplých mírných oblastech Země, přičemž severní výskyt nemoci v Evropě se vlivem změn klimatu posouvá na sever. Sporadické autochtonní záchyty, to znamená u psů, kteří necestovali do zahraničí, pochází už i z Jižní Moravy.

Průběh nemoci je u různých druhů různý. Srdeční červivost relativně nejméně škodí psovi, u kterého může menší množství červů parazitovat bez vzniku onemocnění, větší počet způsobuje chronické pravostranné srdeční selhání. U koček se srdeční červivost projevuje hlavně postižením plic, u fretek zase kvůli jejich malé velikosti i jeden jediný červ může bránit proudění krve natolik, že způsobí akutní kolaps.

Vlasovec psí

Vlasovec psí v srdeční komoře psa
Pitevní nález psího srdce, dospělí vlasovci v srdeční komoře.
Zdroj: Wikimedia Commons

Srdeční červivost způsobuje jeden konkrétní druh parazita. Je to hlístice vlasovec psí, latinsky Dirofilaria immitis. Dospělý vlasovec je tenký šedobílý červ nápadný především svou velikostí. Má oddělené pohlaví, samičky dorůstají délky 25 – 30 cm, samečkové jsou 12 až 20 cm dlouzí. Dospělí vlasovci žijí v plicních tepnách, pokud je přítomno víc červů, často zamotaní do sebe ve shluku červů. Při značném množství přítomných parazitů u psů nebo u fretek přecházejí červi i do pravé srdeční komory, do pravé síně a nebo až do dutých žil.

Životní cyklus vlasovce psího je nepřímý. Samičky jsou živorodé a kladou přímo do krve hostitele živé larvy zvané mikrofilárie. Ty jsou mikroskopické a cirkulují v krvi, mohou žít až dva a půl roku, ale dále se nedokáží vyvinout bez hmyzího vektora, kterým je komár. Když se do nového hostitele dostanou mikrofilárie přímo, třeba průchodem přes placentu nebo krevní transfuzí, ve vývoji nepokračují.

Role komára v šíření srdeční červivosti

Larvy vlasovce jsou značně nevybíravé co se komára-přenašeče týče. Jako vektor slouží přes 70 různých druhů komárů a to z rodů Aedes, Anopheles Culex. Takoví komáři jsou rozšíření prakticky po celém světě včetně České republiky.

Do komára se mikrofilárie dostanou při sání. Komár není jen mechanický přenašeč, je plnohodnotným mezihostitelem. Mikrofilárie pokračují ve vývoji v malpigických trubicích komára, což jsou jakési hmyzí ledviny. Dvakrát se svlékají a přeměňují se v infekční larvu L3.

Celý vývoj v komárovi je závislý na teplotě. Při průměrné denní teplotě 30 °C je dokončený za osm dní, při 18 °C to trvá asi měsíc a pokud poklesne teplota pod 14 °C, vývoj se zastaví, dokud teplota zase nestoupne. Larvy ale neuhynou, v těle komára s ním mohou přezimovat.

Jakmile je vývoj dokončený, L3 se přesouvá do sosáku komára a přelézá do nového hostitele při dalším sání.

Teplotní požadavky larev uvnitř komára omezují výskyt srdeční červivosti v chladnějších oblastech Země a jsou příčinou sezónního výskytu infekčních komárů na mnoha dalších místech světa.

Vývoj larvy v novém hostiteli

L3 po získání hostitele ještě nemíří do srdce. Naopak, zůstává na místě komářího štípnutí a během několika dní se svléká a přeměňuje na larvu L4. L4 je parazit podkoží, migruje ve tkáních trupu a břicha. Toto období vývoje trvá 2 – 3 měsíce. Teprve po dalším svlékání červi pronikají do žil a nechávají se krví unášet do pravého srdce a dále do plicních tepen.To jsou jen několik centimetrů dlouzí. Dospívají pomalu. Oplodněná samička začne klást mikrofilárie až šest měsíců po infekci. Na druhou stranu jsou to dosti dlouhověcí červi, v psovi může žít až pět let.

Srdeční červivost u psa

Pes a psovité šelmy jsou přirozeným hostitelem vlasovce psího. V psovi žijí dospělí vlasovci nejdelší dobu, může jich hostit největší počet a z domácích šelem je srdeční dirofilarióza nejčastější právě u psa.

Velmi často probíhá dirofilarióza u psa zcela bez příznaků. Ještě asi 25 dospělců nemusí být příčinou jakéhokoliv onemocnění. 50 a více vlasovců už hostiteli způsobuje vážné zdravotní potíže, ale pořád spíše chronického rázu.

Parazité totiž žijí přednostně v plicních tepnách, nejradši mají tepny, které zásobují krví zadní plicní laloky. Sám o sobě červ výrazněji nepřekáží toku krve, ale stěnu cév přítomnost cizopasníků dlouhodobě dráždí. Výstelka cév zesiluje a skládá se v jakési klky, které snižují průsvit tepen, celý průběh cév se zkřivuje, jejich průměr se zvětšuje a v jejich okolí vzniká otok. Fibróza plicních tepen může přecházet i na tkáň samotných plic a spustit rozvoj plicní fibrózy. Zvyšuje se také odpor a krevní tlak v plicním řečišti, což chronicky přetěžuje pravou polovinu srdce. Ta reaguje zesílením svých stěn a už během devíti měsíců je přítomná hypetrofie pravé srdeční komory. Časem může srdce začít selhávat.

Na živé cizopasníky imunitní systém psa téměř nereaguje, jiná situace však nastane, pokud nějaký dospělý červ uhyne. Smrt několika červů najednou může spustit tak prudkou alergickou reakci, že pes náhle zkolabuje a zemře. Některá zvířata také reagují přecitlivěle i na přítomnost živých červů a v tom případě onemocní chronickým zápalem plic alergického původu.

I pokud umírají červi po jednom, vadí tím, že jejich mrtvá těla jsou unášena proudem krve do menších a menších plicních tepen, až nakonec nějakou ucpou a dojde k tromboembolii a infarktu plicní tkáně. Zánětlivá reakce časem mrtvého parazita zlikviduje a odstraní a jednotlivé infarkty plic mohou proběhnout bez povšimnutí, ale místa se hojí jizvu a dlouhodobě to nevratně poškozuje plíce i plicní krevní oběh.

Akutní dirofilarióza

Zvláště u silně začervených psů, kteří hostí značné množství červů, se klubko červů může dostat do pravého srdce i do dutých žil. V srdci a žilách může v tom případě být i 100 jedinců. Rozvíjí se akutní dirofilarióza, syndrom vena cava.

To je vážné, život ohrožující onemocnění. Může dojít k úplnému ucpání duté žíly, což je největší žíla přivádějící krev z těla do srdce. Následuje kolaps a během několika málo dní smrt na akutní selhání jater, ve kterých se náhle nahromadí krev.

I když se dutá žíla úplně neucpe, červi brání průtoku krve plicními tepnami a zvyšují odpor, který musí vykonávat pravé srdce. Navíc v samotné komoře a pravé síni jsou parazité, kteří brání správné funkci trojcípé chlopně. Pravá polovina srdce akutně selhává a není schopné odčerpávat krev z tělních žil.

Navíc červené krvinky, které se proplétají masou parazitů, se tím poškozují a rozpadají se. V tomto případě také nastává kolaps a šok doprovázený žloutenkou, v břiše se hromadí tekutina a v moči je přítomné červené krevní barvivo, takže je tmavá. K srdečnímu selhání rychle přistupuje selhání jater, ledvin a DIC, to znamená porucha srážení krve.

Příznaky srdeční červivosti u psů

Jak již bylo řečeno, menší množství parazitů nemusí způsobovat u psa onemocnění a takových případů je většina.

Pokud se objeví klinické příznaky, je to nejčastěji vlhký kašel, který se objevuje nebo se zhoršuje při zátěži. Příznaky nemoci se postupně, pomalu a plíživě zhoršují. Psi mohou zvýšené zátěži zrychleně nebo těžce dýchat, nemají výdrž, rychle se unaví nebo mohou dokonce i omdlévat. Časté je také postupné hubnutí a zhoršená kvalita srsti.

Tromboembolie se projevuje akutním záchvatem dušnosti.Může dojít k prasknutí plicních tepen a pes vykašlává krev nebo vlasovce.

Je-li srdeční červivost už spojená se dekompenzovaným selháním pravého srdce, prudce se sníží výkonnost psa, chronické hromadění krve v játrech způsobí jejich zvětšení a cirhózu a pes trpí vodnatelností břicha.

Syndrom vena cava je závažná komplikace srdeční dirofilariózy psů a projevuje se náhlou velkou slabostí, ztrátou chuti k jídlu, dušností, rychlým hubnutím, žloutenkou, tmavou močí, zavodněním břicha a selháním srdce, jater a plic.

Alergický zápal plic způsobuje chronický kašel a ztížené dýchání doprovázené hubnutím a nechutenstvím.

Srdeční červivost u kočky

Jinak probíhá onemocnění u kočky. Kočka není pro vlasovce ideální hostitel. Kočičí imunitní systém reaguje agresivně už na přítomnost ještě nedospělých červů, kteří pronikli do plicních tepen. Většina červů je v této chvíli zničena a navenek se vzniklý zánět v kaudálním plicním laloku může projevit kašlem, těžkým nebo zrychleným dechem a zvracením.

Pokud se červům podaří dospět, tak jen několika kusům, průměrný počet vlasovců při srdeční červivosti koček je dva až čtyři. Často bývají jednoho pohlaví, většinou všechno samečkové. Často proto v krvi kočky nejsou žádné mikrofilárie. Pokud v kočce cizopasí páreček, samička začne klást larvičky později než u psa, až 8 měsíců po infekci, a jejich tvorba je přechodná, mikrofilárie jsou v krvi přítomné jen asi měsíc. V kočce se parazité také dožívají kratšího věku než u psa, jen dva až tři roky.

Kočky snáší samotnou infekci lépe než psi, jen velmi vzácně se nich objevuje akutní dirofilarióza nebo syndrom vena cava.

Mohou zůstat zcela bez příznaků a většina koček se dokonce samovolně vyléčí. U koček nevzniká ztluštění stěn cév a plicní hypertenze, k poškození srdce dochází případně jen přímo přítomností červů bránící správné funkci trojcípé chlopně. Nejčastějším příznakem srdeční červivosti koček je časté zvracení bez vazby na příjem potravy a případně ztížení dýchání.

To ale neznamená, že je pro ně srdeční červivost neškodná. Může dojít k tromboembolismu hlavní plicní tepny a náhlému úhynu. Další možnou komplikací je ektopická migrace parazita, který místo do srdce doputuje do podkoží, oka, mozku a to také může způsobit náhlou smrt.

Hlavním problémem srdeční červivosti koček je alergická složka nemoci. Zánět plic způsobený dirofilariózou se nazývá HARD, heartworm associated respiratory disease.

Kočka může akutně vzniklou dušností reagovat jak na dospívající červy, kteří zrovna pronikli do plic, takže nemoc se objeví 3 – 4 měsíce po infekci, tak na uhynulého červa, takže až za roky po infekci. I u kočky, které žijí s dirofiláriemi bez klinických příznaků se proto HARD může kdykoliv objevit. Nemoc připomíná nejvíc alergickou bronchitidu nebo astma.

Srdeční červivost fretek

Srdeční dirofilarióza probíhá u fretek zase trošku jinak než u psů nebo koček. Fretka nereaguje na přítomnost červů alergicky jako kočka a nemoc se podobá spíše nemoci psů, ale protože fretka je malá, paraziti se do jejích plicních tepen prostě nevejdou. Žijí hlavně v pravém srdci. Pronikají také do dutých žil.

Tím jsou vlasovci u fretek výrazně patogenními parazity a klinické příznaky nemoci může vyvolat už jeden jediný červ. Maximální počet parazitů zjištěných u fretky je asi dvacet jedinců. Červi svými těly přímo brání toku krve.

Klinické příznaky srdeční červivosti fretek odpovídají příznakům selhání pravého srdce. Fretky mohou náhle uhynout. Jiné jsou zesláblé, dušné, někdy mají zvětšené, zavodněné bříško, nafialovělé sliznice a kašlou.

Jak poznat srdeční červivost

Jen podle klinických příznaků srdeční červy odhalit nelze.

Nejjednodušším laboratorním průkazem je pozorování mikrofilárií ve vzorku krve. Většinou jich není dost, aby byly larvy vidět jednoduše v kapce, používají se různé koncentrační metody, například Knottův test. Bohužel tato metoda má obrovskou nevýhodu, vyžaduje přítomnost dospělé oplodněné samičky. Neumí zjistit přítomnost nezralých forem a infekci červy stejného pohlaví. Asi třetina psů, nadpoloviční většina fretek a skoro všechny kočky v krvi larvičky vlasovců nemají.

Druhou možností detekce parazitů je průkaz protilátek proti vlasovcům. Pozitivní výsledek znamená, že zvíře je hostitelem aspoň jedné samice, ale negativní výsledek bohužel ještě nevylučuje srdeční červivost.

U psů a méně často u koček chronická infekce způsobuje změny na plicních tepnách, které jsou viditelné při rentgenu hrudníku. Jsou-li červi v srdci nebo u kořenů plicních tepen, je možné je pozorovat pomocí ultrazvuku. To se spolehlivě daří u fretek, často také u koček a při silných invazích u psů.

Na většině území ČR k určení diagnózy pomáhá také anamnéza, totiž údaj o pobytu v endemické oblasti srdeční dirofilariózy.

Podobné nemoci

Podobných nemocí je mnoho, především nedomykavost trojcípé chlopně. Další nemoci, které se mohou projevovat stejně nebo podobně:

  • kardiomyopatie
  • plicní embolie
  • brániční kýla
  • zápal plic
  • zánět pohrudnice
  • chronická bronchitida koček

Léčba srdeční červivosti

Léčba srdeční dirofilariózy není úplně jednoduchá. Komplikuje ji fakt, že parazity v tepnách a srdci zabijí jen některé léky, z nichž ten nejúčinnější má spoustu vedlejších účinků a hlavně, mrtví červi škodí v těle víc než červi živí. Vždy existuje riziko smrtelných tromboembolických komplikací, které stoupá s počtem červů.

Při syndromu vena cava by léky fungovaly příliš pomalu, jediná naděje na záchranu života zvířete je pokusit se co nejvíc červů odstranit chirurgicky. U koček a fretek je vzhledem k jejich malé velikosti taková operace sama o sobě rizikem. Navíc když u kočky dojde k přetržení červa, alergická reakce na obnažené tkáně parazita pacienta prakticky okamžitě zabije.

Léčba koček

Fakt, že kočka je velice přecitlivělá na mrtvé parazity a navíc je pro ní lék proti dospělým parazitům jedovatý, společně s tím, že přítomnost červů jí zas až tak nevadí způsobuje, že kočky se většinou jen sledují a čeká se na samovolné vyléčení. Záchvaty HARD se léčí protizánětlivými léky nebo kočka užívá protizánětlivé léky preventivně.

Léčba psů

U psů se k léčbě srdeční červivosti používá složitý a dlouhodobý protokol, který začíná opatrnou likvidací mikrofilárií – může jich být tolik, že hromadný úhyn může způsobit alergický šok. V průběhu další léčby se každý měsíc podává další dávka léčiv, které mikrofilárie ničí. Pak se pes léčí po čtyři týdny antibiotikem doxycyklinem, které zničí bakterii Wolbachii, symbionta červů.

Za další měsíc už by dospělým červům nemělo být dobře, přišli o symbionta a omezeně na ně působí také léky proti mikrofiláriím.

Nemocný pes jde na hospitalizaci, následující fázi léčby bude jen v kleci a rychlé venčení bude jen na vodítku. Určitému poškození plic se nedá zabránit. Začne dostávat protizánětlivé léky, případně i léky na ředení krve a první dávku melarsominu, to je arzenový preparát, který při jednorázové aplikaci zničí asi 50 % přítomných cizopasníků.

Striktní klid pokračuje celý měsíc, pak pes dostane další dávku melarsominu a další den dávku poslední. Omezení zátěže trvá ještě dalších šest až osm týdnů. Po devíti měsících se testuje na přítomnost protilátek, ty by neměly být přítomné. Pokud ano, léčba melarsominem pokračuje.

Změny způsobené srdečním červem, jako je zesílení srdeční stěny, zesílení plicních tepen a fibróza plic s plicní hypertenzí jsou trvalé.

Léčba fretek

U fretek je léčba dirofilariózy obtížnější. Na jednu stranu u nich červi velice vadí, takže nemoc nelze jen sledovat jako u koček, na druhou stranu melarsomin je u nich méně účinný a vedlejší účinky horší. Proto se fretky mohou léčit i dlouhodobým podáváním ivermektinu, který dospělé červy za několik měsíců umoří.

Fretky potřebují také protizánětlivé léky, klidový režim v kleci a často léky na srdce nebo na odvodnění.

Prevence dirofilariózy

V případě srdeční dirofilariózy platí dvojnásob, že prevence nemoci je lepší než léčba. Zničit dospělé červy není snadné ani bezpečné, ale zničit nedospělé vlasovce ještě předtím, než dorostou, jednoduché je. Léků, které spolehlivě zabíjí larvy mladší než 30 dní, je mnoho. V zahraničí se používají tablety s ivermektinem, u nás jsou snadno dostupné tablety obsahující milbemycin a spot-ony Stronghold a Advocate. Tyto léky získáte u svého veterinárního lékaře. V endemických oblastech je zvířata užívají jednou za měsíc, v místech, kde má nemoc sezónní výskyt je možné ošetření měsíc před, během a dva měsíce po skončení rizikového období.

Preventivní užití těchto antiparazitik poskytuje 100 % ochranu proti srdeční červivosti. Použití repelentních spot-onů nebo obojků proti komárům tak dobrou činnost nemá.

Při cestě k moři je použití repelentů dobrou ochranou proti leishmanióze, pokud fungují i proti klíšťatům chrání také proti babesióze, ale proti srdeční červivosti je nejlepší po návratu ještě dvakrát zvíře přeléčit léky proti dirofilarióze.

Copyright © 2021. MVDr. Tereza Ježková