Přeskočit na obsah

Adenokarcinom dělohy

Adenokarcinom dělohy je zhoubný nádor vycházející z výstelky děložní dutiny. Mezi zvířaty je to především a hlavně onemocnění králíků a to onemocnění velmi časté. Je to vůbec nejběžnější nádor králíků a mezi staršími nekastrovanými ramlicemi je pravděpodobnost vzniku vyšší než 50 %.

Nemoc postupuje pomalu a vyvíjí se roky. U chovných králic je prvním příznakem narušení plodnosti, u mazlíků na sebe tumor nejčastěji upozorní přítomností krve v moči a bohužel mnohdy je při diagnóze značně pokročilý. Nádor dělohy metastazuje především do jater, plic, mozku a kostí.

Vznik adenokarcinomu dělohy

Jako u většiny ostatních nádorových onemocnění ani u adenokarcinomu dělohy není zcela jasné, proč a jak vzniká. Nejdůležitějším rizikovým faktorem je však věk. Adenokarcinom je nemoc králic starších než dva roky, výrazně častější začíná být po třech až čtyřech letech věku. Rozvíjí se bez ohledu na to, jestli je ramlice využívaná v chovu nebo ne.

U některých plemen králíků je nemoc častější, predispozice se popisuje u králíka tříslového, stříbřitého malého, havany a holandských králíků. Výskyt, tedy incidence, je vysoký, u králic starších než 4 roky činí 50–⁠80 %.

Průběh nemoci

Na fotografii je vyoperovaná děloha králice, nahoře uprostřed je děložní krček, děložní rohy jsou vlevo a v pravo dole. Je vidět rozšíření děložního lumen s prosvítající krví a vpravo dole je na děložním rohu nepravidelná masa.
Vyoperovaná děloha králice. Vpravo je vidět uzel tvořený nádorovou masou. Adenokarcinom dělohy je v tomto případě provázen také hemometrou, děložní dutina je naplněná krví.
Zdroj: Wikimedia Commons

Adenokarcinom dělohy vychází ze žlázek výstelky děložní dutiny. Velmi záhy prorůstá do svalové vrstvy dělohy. Obvykle je mnohočetný a postihuje oba děložní rohy. Nádorově změněná děloha se rovnoměrně zvětšuje a zesiluje, nebo se na ní tvoří tuhé uzly 1–⁠5 cm v průměru velké.

Tumory mohou prorůst celou stěnou dělohy a lokálně se šířit na další orgány v břišní dutině a na peritoneum, což je výstelka dutiny břišní. Adenokarcinom také tvoří vzdálené metastázy, nejčastěji v játrech a plicích, méně často v mozku a kostech. K rozsevu metastáz do jiných orgánů dochází během jednoho až dvou let trvání nádorového procesu.

Příznaky nádoru dělohy u králic

Chovné králice mají výhodu, že se u nich projeví adenokarcinom dělohy už v časných stadiích a to poruchami plodnosti. Králice špatně zabřezávají, úmrtnost zárodků je zvýšená, počet králíčat ve vrhu malý a zvyšuje se také podíl mrtvě narozených králíčat.

Relativně časným příznakem je přítomnost krve v moči, hlavně na konci močení a krev obsahující výtok z pochvy.

Pokročilá stadia onemocnění se projevují chřadnutím, sníženou aktivitou, nechutenstvím a plicní metastázy na sebe upozorňují dušností. Adenokarcinom dělohy je smrtelné onemocnění.

Diagnostika

Veterinární lékař může patologie dělohy odhalit palpací dutiny břišní, zvětšená děloha nebo masa nádoru je hmatná. Diagnózu zpřesňuje zobrazovací technika, sono a rtg.

Zvětšení dělohy může být způsobeno i jinými faktory, jako je pyometra, zánět dělohy; hydrometra nebo mukometra, naplnění dělohy hlenem; hyperplazie, jiné nádory, aneurysmata děložních cév a samozřejmě také fyziologická březost. U starších neplodných králic je ale adenokarcinom dělohy nejčastější z nich.

Léčba

Je-li adenokarcinom odhalen včas, králici zachrání život kastrace a odstranění nádorově změněné dělohy. Prognóza je nicméně opatrná, protože v okamžiku operace se nedá vyloučit, že v dutině břišní už nejsou metastázy, byť zatím mikroskopické.

Pokročilé nádorové onemocnění je nemoc smrtelná a neléčitelná. Nádor nereaguje na chemoterapii.

Prevence vzniku adenokarcinomu dělohy králic

Základní prevencí je kastrace všech králic, které jsou chované jako domácí mazlíček a to do dvou let věku. Jiný způsob zamezení vzniku tohoto nebezpečného onemocnění neexistuje.

Adenokarcinom dělohy u jiných zvířat

U jiných druhů zvířat se jedná o vzácnou diagnózu, relativně častější, ale pořád méně obvyklý, je jen u skotu.

Loading

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *