Nemoci holubů

Vítejte v rubrice věnované nemocem holubů. Všechny publikované články o chorobách těchto opeřenců naleznete právě tady.

Nemoci holubů patří mezi popelky veterinární medicíny. Chovatelé holubů velice často spíše než na pomoc veterinárního lékaře spoléhají na rady přátel holubářů a léčiva nakoupená na burzách.

Články jsou proto určeny hlavně pro ně.

  Adenoviróza holubů

  by MVDr. Tereza Ježková
  64 shlédnutí

  Adenoviróza holubů, neboli adenovirová inkluzní hepatitida, je nakažlivá nemoc holubů. Existuje ve dvou formách. Klasická adenoviróza je silně nakažlivé průjmové onemocnění mladých holubů. Druhá forma je nekrotická hepatitida, velmi těžký, náhle začínající zánět a rozpad jater, který způsobuje náhlé úhyny jednotlivých ptáků bez ohledu na věk. Protože při klasické formě adenovirózy dochází k bakteriálnímu přerůstání ve střevě a průběh nemoci ovlivňuje především E. coli, nazývá se tato nemoc též adeno-coli syndrom. Původce Původcem adenovirózy holubů je malý neobalený virus tvaru dvacetistěnu,…

 • Listerióza

  by MVDr. Tereza Ježková
  0 komentář 39 shlédnutí

  Listerióza je bakteriální onemocnění postihující mnoho druhů zvířat, savce i ptáky. Je to zoonóza, onemocnět může také člověk. Původce nemoci, bakterie listerie,  je všudypřítomná v půdě i vodě a živočichové mohou být jejím bezpříznakovým nosičem. Listerióza ale propuká především u nějak oslabených jedinců, její výskyt je proto nejčastěji omezený na jednotlivé případy a obecně nemá větší význam. Výjimkou jsou přežvýkavci, krávy, ovce a kozy, u kterých je listerióza jedním z hlavních příčin onemocnění nervového systému, a kanáři, u kterých může listerióza…

 • Trichomonóza

  by MVDr. Tereza Ježková
  0 komentář 88 shlédnutí

  Trichomonóza je nakažlivá nemoc zejména holubů a hrdliček, kteří jsou přirozeným rezervoárem. Kromě domácích holubů je to klinicky významná nemoc u dravců a sov, z papoušků především u mladých andulek a korel, z pěvců u kanárků a zebřiček a z divoce žijících ptáků u zvonků zelených, u kterých způsobuje tzv. krmítkovou nákazu. U nemocných ptáků se obvykle objevují obecné známky onemocnění, jako je netečnost, vyhublost a neupravené, načepýřené peří. Na sliznicích dutiny zobáku a v hltanu se tvoří žluté povlaky.…

 • Salmonelóza holubů, neboli paratyf holubů, je nakažlivá nemoc domácích holubů, která způsobuje průjmy, chřadnutí, neplodnost a záněty kloubů a mozku. Je to nejčastější bakteriální infekce na holubníku. Zabíjí především holoubata, u dospělých holubů způsobuje chronické infekce a sníženou výkonnost sportovních holubů. Část nakažených holubů zůstává skrytými bacilonosiči a zdrojem infekce. Původce Původcem salmonelózy je bakterie, gram-negativní pohyblivá tyčinka rodu Salmonella. Salmonel existuje mnoho druhů, zvláštností salmonelózy holubů je ale to, že většinou je u nich salmonelóza způsobená jedním konkrétním druhem,…

 • Dermatomykóza ptáků

  by MVDr. Tereza Ježková
  63 shlédnutí 3 minuty k přečtení

  Dermatomykóza ptáků, plísňové onemocnění kůže, je nepříliš častá nemoc těchto zvířat. Nejvíce trápí hrabavou drůbež, u které probíhá ve formě zvané favus. Favus postihuje neopeřenou kůži, především hřebínek, ale také obličej a lalůčky. Na postižených místech se tvoří běložluté šupinky nebo strupy a nemocný pták hubne. U vrubozubých, holubů a pěvců plíseň postihuje hlavně hlavu a krk a způsobuje vypadávání peří a zesílení kůže, která se pokrývá bělavými šupinami. Nemoc může postihnout také rohovinu zobáku a běháků. Původce Původcem jsou…

 • Zápeřníkovitost je forma prašiviny peří ptáků. Je zůsobená drobnými cizopasnými roztoči, kteří žijí trvale na peří ptáků, především na spodní straně per nebo mezi postranními větvemi praporů per. Obvykle jsou invaze zápeřníky málo škodlivé a škodí především zneklidňováním zvířat. Ptáci jsou neklidní a často si probírají peří. Výjimku mohou tvořit cizopasníci vodní drůbeže. Silné zamoření poškozuje peří natolik, že může dojít k promáčení a utopení napadených ptáků. Na domácí savce nebo na člověka se tito parazité nepřenášejí. Příčina zápeřníkovitosti Zápeřníci…

 • Tuberkulóza ptáků

  by MVDr. Tereza Ježková
  6 komentáře 52 shlédnutí 9 minut k přečtení

  Tuberkulóza ptáků, též aviární tuberkulóza, je vleklé onemocnění všech druhů ptáků, které se ponejvíce projevuje neurčitě hubnutím s do poslední chvíle zachovanou chutí k příjmu potravy. V chovech způsobuje občasné úhyny vyhublých ptáků na celkové vysílení. Postihuje všechny ptáky bez výjimky, domácí i divoce žijící. Vyskytuje se dosti běžně v drobnochovech hrabavé drůbeže, u drůbeže má také největší epizootologický význam. Nevyhýbá se ale ani běžcům a vodní drůbeži, holubům, dravcům, papouškům a dalšímu exotickému ptactvu. V přírodě bývají nejvíce nakažení…

 • Newcastleská choroba, neboli pseudomor drůbeže, je nakažlivé onemocnění ptáků, především hrabavé drůbeže a holubů, ale onemocnět mohou stovky druhů ptáků včetně exotického a volně žijícího ptactva. Je to jedno z nejzávažnějších onemocnění ptáků, podle zákona se jedná o nebezpečnou nákazu a její výskyt podléhá povinnému hlášení. V dubnu 2018 se objevilo ohnisko na  Zlínsku u hrabavé drůbeže a předtím se nemoc vyskytla v prosinci 2012 a v lednu 2013 v chovech holubů u Mladé Boleslavi a v Moravskoslezském kraji. Obecně…

 • Perohubovitost

  by MVDr. Tereza Ježková
  26 shlédnutí

  Perohubovitost je forma prašiviny opeřených částí těla ptáků, způsobená roztoči, kteří parazitují uvnitř péřových váčků nebo uvnitř brků per. Z hlediska třídění druhů netvoří zákožky způsobující perohubovitost jednotnou skupinu, jedná se spíš o výběr místa k cizopasení a tito roztoči jsou mnohokrát bližší roztočům cizopasícím na povrchu peří, kteří způsobují zápeřníkovitost, než jeden ke druhému. Někdy se oba způsoby cizopasení i prolínají. Perohubovitost je nemoc především holubů a zpěvného ptactva. Prakticky každý druh ptáka se ale může stát hostitelem zákožek.…

 • Askaridióza holubů, neboli škrkavčitost, je častý zdravotní problém v chovu holubů, především u holubů z voliér. Nebezpečnost škrkavčitosti holubů je ale naštěstí malá, většinou se navenek projevuje jen sníženou výkonností a ztrátami poštovních holubů při závodech. Škrkavky holubů napadají holuby a hrdličky, z jiných chovaných zvířat ale mohou být přenosné na papoušky, ne však na jiná domácí zvířata ani na člověka. Původce Škrkavka holubí je tuhý, silný bělavý červ se zašpičatělými konci těla. Patří mezi hlístice. Samičky jsou 2–9 cm…

Stránky používají cookies. Předpokládáme, že vám to nevadí. Souhlasím