Přeskočit na obsah

Kolienteritida, nebo také střevní kolibacilóza či kolibacilární střevní zánět, je onemocnění střeva způsobené patogenními kmeny bakterie Escherichia coli. Je to choroba doprovázená průjmem, který může být silný, vodnatý, nebo krvavý. Kolienteritida je častou příčinou novorozeneckého průjmu telat a selat, způsobuje také střevní záněty novorozených jehňat, kůzlat a králíků, průjmové onemocnění selat po odstavu a průjem psů a koček.

Je to významný zoonotický patogen, nakazit se může také člověk.

Zvířata jsou často bezpříznakovými bacilonosiči patogenních kmenů E. coli. Vznik onemocnění závisí na souhře virulence konkrétního kmenu E. coli a rizikových faktorů, mezi které patří věk zvířete, stav jeho imunitního systému, stresory prostředí a infekční tlak.

Původce

Původcem střevní kolibacilózy je gram-negativní bakterie Escherichia coli, která si vytváří tzv. faktory virulence, to znamená, že má schopnost vyvolat střevní onemocnění. To není u E. coli úplně obvyklé, většina kmenů se agresivně nechová a tvoří přirozenou součást střevní mikroflóry plazů, většiny savců a většiny ptáků. Střevní infekce proto způsobují jen určité konkrétní kmeny této bakterie. Bezpříznakové střevní nosičství i těchto kmenů je však stále možné.

Podle toho, jaké faktory virulence tvoří, se dělí na několik skupin.

Enterotoxigenní E. coli

Enterotoxigenní kmeny se od „obyčejné“ E. coli liší tím, že tvoří tzv. fimbrie, drobné nitkovité výběžky, kterými se bakterie přichytává na střevní sliznici. To znemožní jejich vyplavení s výkaly a odstranění z organismu. Kromě toho produkuje toxiny, a to buď toxin termostabilní, který se nerozkládá varem, nebo toxin termolabilní, který při vysokých teplotách ztrácí nebezpečnost. Toxiny stimulují vylučování tekutiny do střevního obsahu a výsledkem je průjem. Běžně používaná zkratka je ETEC.

Enteropatogenní E. coli

Enteropatogenní E. coli, EPEC, netvoří žádné toxiny, ale mají schopnost se velmi těsně připoutat k povrchu buněk střevní sliznice. Toto jejich přichycení vyhlazuje kartáčový lem, mikroklky buněk na vrcholcích klků a omezuje funkci střevní sliznice. Těmto kmenům se říká také „attaching effacing“ E. coli, AEEC. Anglicky to znamená něco jako „pevně se přichytit a vyhladit“, ve smyslu vyhladit povrch hostitelské buňky, který se pak neskládá v mikroklky.

Enterotoxigenní kmeny jsou hlavním původcem kolibacilárních průjmů novorozených telat, jehňat a kůzlat, způsobují kolibacilózu králíků a průjmy mladých psů.

Enterohemoragická E. coli

Enterohemoragická E. coli, EHEC, tvoří tzv. verotoxin. Ten se nazývá také shiga-like toxin, podle původce bacilární úplavice. Působení verotoxinu v těle je totožné právě se změnami, které způsobují úplavici. Navíc mnohé kmeny EHEC bývají zároveň i AEEC.

EHEC je ze všech E. coli nejvýznamnější jako patogen přenášený ze zvířat na člověka. Kmen  0157:H7 pochází především z hovězího dobytka a méně často koz a je u lidí původcem otrav z jídla. Infekční dávka pro infekci člověka je velmi nízká, takže k nebezpečné kontaminaci živočišných produktů může dojít velmi snadno. Stačí, když maso pocházející z bezpříznakového hostitele visí vedle dalších jatečných těl na jatkách, v chladírnách nebo při transportu.

Enterohemoragická E. coli není člověku nebezpečná jen vznikem průjmu, který může být krvavý, ale rizikem rozvoje tzv. hemolyticko–uremického syndromu, což je život ohrožující komplikace doprovázená selháním ledvin a poškozením vnitřních orgánů v důsledku tvorby sraženin ve vlásečnicích.

U zvířat bývá obvyklé zcela bezpříznakové nosičství, EHEC je občas spojována jen s onemocněním psů.

Další typy E. coli způsobujících kolienteritidu

Další druhy jsou už méně časté a méně významné.

  • nekrotoxigenní E. coli,  NTEC, produkují toxiny, které přímo zabíjejí buňky
  • enteroinvazivní E. coli,  EIEC, aktivně pronikají do střevní sliznice
  • adherent-invazivní kmeny, AIEC, mají schopnost jednak přichycení se i průniku do sliznice
  • enteroagregativní E. coli,  EAEC, používají fimbrie k přichycení se na stěnu střeva a bakteriální buňky se pak hromadí jedna na druhou jako cihličky

Odolnost ve vnějším prostředí

E. coli netvoří spory, nicméně ve vnějším prostředí je dosti odolná a dlouhodobě přetrvává především ve vlhkém prostředí. Může proto snadno kontaminovat především vodu.

Běžné dezinfekční prostředky ji ničí, ale až za několik minut. Teplota 60 °C zabíjí mikroby po 30 minutách, var už po minutě.

Přenos kolienteritidy

Střevní kolibacilóza je typická střevní infekce, přenos je fekálně – orální. Novorozenci se můžou nakazit během porodu, pokud jsou porodní cesty matky osídleny bakteriemi. Většina zvířat v infikovaném chovu jsou bacilonosiči a E. coli, byť patogenního kmene, jim nezpůsobuje žádné potíže. Ve zvířatech se ale populace bakterií postupně zvyšuje tím, že každé zvíře v trusu vyloučí víc bakteriálních buněk, než kolik jich na počátku samo pozřelo. Nejvíc pak prostředí kontaminují ti jedinci, u kterých už E. coli způsobila průjem. Množství bakterií v průjmové stolici je obrovské a vylučování u rekonvalescentů přetrvává měsíce.

V chovech, kde se vyskytují patogenní kmeny E. coli, jsou bakterie přítomné prakticky všude. Telata, selata, jehňata a kůzlata se s E. coli setkají už několik minut po narození. Mikrobi jsou přítomné na kůži a vemeni matek a celkově v prostředí, zvláště pokud nejsou porodny pravidelně čištěné a dezinfikované, nebo pokud na jednom místě rodí více matek současně. Telata se mohou nakazit prostě tak, že tele ve vedlejší boudě má průjem. Bakterie se snadno přenáší vším, co lze ušpinit od trusu. Na botách, na oblečení, různými pomůckami, šíří se kontaminovanou podestýlkou, krmivem či vodou.

Hlavním rezervoárem infekce jsou bacilonosiči a je to obvykle zařazením takového bacilonosiče do předtím zdravého chovu, co spustí hromadný výskyt kolibacilózy.

Přenos na člověka

Člověk se nebezpečnými enterohemoragickými kmeny E. coli nakazí nejčastěji konzumací nedostatečně tepelně upraveného hovězího masa nebo pitím syrového kravského nebo kozího mléka.

Při cestách do zahraničí je kolibacilární zánět střev způsobený ETEC podstatou „cestovatelského průjmu“ a většinou k nákaze dojde nepřevařenou vodou, případně ledem vyrobeným z takové vody, nebo ovocem a zeleninou omyté v takové vodě. Kmeny E. coli v tomto případě nepocházejí od zvířat, ale od jiných lidí.

Loading

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 2 Průměrně: 5]
Stránky: 1 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *