FIV, virová imunodeficience koček

by MVDr. Tereza Ježková
4 minuty k přečtení

FIV, virová imunodeficience koček nebo také „kočičí AIDS“ je závažné nakažlivé onemocnění kočky domácí. Je příčinou vleklého, neléčitelného chřadnutí, které nakonec končí smrtí na jinak banální infekce. Přenáší se hlavně pokousáním, proto je FIV především nemocí starších nekastrovaných kocourů. V České republice je pozitivních asi 5 % koček.

Patří mezi trojici smrtelných virových onemocnění koček, které se označují zkratkou začínající na písmeno F. Další dvě takové nemoci jsou FeLV, virová leukemie koček, a FIP, infekční peritonitida koček.

Na člověka ani na jiná domácí zvířata nemoc přenosná není.

Příčina nemoci

Původcem je virus FIV (Feline Immunodeficiency Virus), lentivirus z čeledi Retroviridae. Je to obalený virus kulatého nebo oválného tvaru, který obsahuje dvě vlákna RNA a zvláštní enzym, reverzní transkriptázu, která mu umožňuje začlenit se do DNA buněk hostitele. To nu umožňuje vyvolat trvalou, dlouhodobou a pomalu postupující infekci.

Může se množit pouze v kočce domácí. Ve vnějším prostředí žije jen pár minut a ničí ho veškeré dezinfekční prostředky.

Přenos onemocnění

FIV vyžaduje k infekci těsný kontakt mezi kočkami. Nejčastěji se přenáší při pokousání, ale možný je i přenos při dlouhodobém kontaktu FIV pozitivní a zdravé kočky. Pravděpodobný je též přenos při pohlavním styku a koťata se mohou infikovat během březosti, sáním mleziva a mléka. K přenosu z matky na plod nejčastěji dochází pokud je kočka nakažena v poslední třetině březosti.

Průběh nemoci FIV

Po průniku do organismu se virus začne množit v určitých druzích bílých krvinek. Množením viru klesá počet tzv. CD4+ lymfocytů, které koordinují imunitní reakci organismu.

Rychlé přibývání viru způsobí po několika týdnech po nakažení nástup stadia akutní infekce. Je to několik dní až týdnů trvající období nemoci s nespecifickými příznaky. Kočka může mít teplotu, může být smutná a apatická, může mít průjem, zánět spojivek, zánět dásní či zvětšené uzliny. Někdy stadium akutní infekce přejde bez povšimnutí, zvětšené mízní uzliny mohou však přetrvávat až rok.

Většina příznaků nemoci ale odezní s tvorbou protilátek a kočka se dostává do stadia nosičství viru. Takové kočky jsou na první pohled zdravé a nosičství FIV je u nich prokazatelné jen vyšetřením krve. Toto stadium trvá měsíce až roky, s postupným úbytkem CD4+ lymfocytů. Až polovina koček zůstává skrytým nosičem 4 až 6 let. Pokud se nakazí mladá dospělá kočka, je dokonce možné, že FIV u ní nezpůsobí zkrácení života. Kočka zůstane celý život FIV pozitivní, ale než se u ní rozvine syndrom selhání imunity, uhyne z jiných příčin. Trochu jiné je to při nákaze koťat, u nich se může imunita zhroutit už po dvou měsících, kratší dobu latence mají také starší kočky.

Konečné stadium FIV, kočičí AIDS

Stadium persistentní generalizované lymfadenopatie přichází ve chvíli, kdy už postižení imunitního systému nedovoluje jeho plnohodnotnou funkci. Kočka hubne, trpí nechutenstvím, mívá zvýšenou teplotu a zvětšené uzliny Časté jsou těžké záněty dásní, chudokrevnost, chronická rýma a opakující se záněty kůže.

To se zhoršuje až do skutečného selhání imunity a rozvoje stavu podobnému AIDS u lidí. Objevují se chronické infekce kůže, dýchacích a močových cest. Kvůli imunosupresi je kočka náchylnější i k rozvoji nádorového onemocnění, především lymfomů i leukémií. Toto stadium trvá půl roku až roky. Postupné zhoršování stavu vede do konečného stadia s infekcemi postihujícími více orgánu naráz, doprovázené postižením mozku a demencí. Terminální stadium před úhynem netrvá déle než rok.

Nemoc se může kombinovat s ostatními kočičími virózami, relativně častá je smíšená infekce s FeLV. Imunosuprese způsobená FIV dovoluje rychlejší množení střevního koronaviru a zvyšuje tak pravděpodobnost jeho mutace ve virulentní koronavirus a vzniku FIP. Prognóza kombinovaných infekcí je velmi špatná.

Diagnostika FIV

Na možnost počátečních stadií FIV ukazují především chronické záněty dásní doprovázané opakovanými, i když mírnými, záněty horních cest dýchacích. Rozvinuté AIDS se podobá nemoci FIP, FeLV, lymfosarkomu, těžkým celkovým infekcím a autoimunitním onemocněním.

K diagnostice či k vyhledávání bezpříznakových nosičů viru v populaci koček slouží rychlé komerční soupravy na principu ELISA, které detekují protilátky v malém množství krve vyšetřované kočky. Falešně negativní výsledky testu jsou velmi vzácné a mohou se vyskytnout jen záhy po nakažení nebo naopak v terminálním stadiu onemocnění.

Falešně pozitivní výsledky se potvrzují jinou metodou, nejčastěji blottingem nebo imunofluorescencí v laboratoři. Pozitivita u koťat by se měla hodnotit opatrně. Koťata jsou k infekci FIV málo vnímavá a nakazí se pouze ve 20 % případů. Sáním od pozitivní matky však získají protilátky proti FIV a ty mohou přetrvávat až do šesti měsíců věku. Kotě se tak jeví jako FIV pozitivní, přesto není nositelem viru.

Léčba virové imunodeficience koček

FIV je chronické, nevyléčitelné onemocnění. Vhodnou péčí se však dá prodloužit stadium asymptomatického nosičství i zmírnit a zkrátit průběh druhotných infekcí. FIV pozitivní kočka by měla být kastrovaná, jednak ke zmírnění zátěže organismu, jednak k zamezení dalšího šíření nemoci. Žádoucí je držet kočku v bytě a izolovat jí od ostatních koček. To snižuje riziko, že se pozitivní kočka setká s nějakou nemocí, a omezuje šíření FIV na jiné kočky.

Samozřejmostí je dobré krmení, omezení stresů a pravidelné odčervování. Protože FIV pozitivní kočky často trpí záněty dásní, není od věci ani pravidelné odstraňování zubního kamene. Očkování proti běžným kočičím nemocem, herpesviróze, kaliciviróze panleukopenii, je možné při použití inaktivovaných vakcín. Druhotné infekce se řeší antibiotiky a podpůrnou terapií. Pozitivní kočka může žít mnoho let. Jakmile se však dostane do terminálního stadia, většinou umírá do půl roku.

Prevence nákazy FIV

V zahraničí existuje vakcína proti FIV, u nás však k dispozici není. Její největší nevýhodou je nemožnost rozlišení protilátek vzniklých po očkování a protilátek vytvořených po infekci terénním virem. Nemoci je možno předcházet chovatelskými opatřeními, především chovu koček jen v bytě a testováním a karanténou nově příchozích zvířat. Test je ideální provádět dvakrát v rozmezí dvou měsíců.

Články ze stejné kategorie

Okomentovat

Stránky používají cookies. Předpokládáme, že vám to nevadí. Souhlasím