Přeskočit na obsah

Jednoduchá bachorová indigesce

Štítky:

Jednoduchá bachorová indigesce, nebo taky bachorová dysfunkce, je náhle vzniklý stav narušení trávení přežvýkavého zvířete, projevující se netečností a nechutenstvím, ovšem bez většího narušení celkového zdravotního stavu.

Příčinou choroby je dietní chyba, proto může být ve stádě výskyt u hromadný. Indigesci spouští náhlá změna krmení, překrmení, nesprávné složení krmné dávky či požití narušených krmiv – nahnilých, namrzlých, zapařených, zkyslých nebo kontaminovaných hlínou.

Příčiny bachorové dysfunkce

Bachor skotu, ovcí nebo koz je fermentační nádoba osazená celým ekosystémem mikroorganismů, které rozkládají přijaté krmivo. Aby to fungovalo jak má, stěna bachoru se pravidelně smršťuje, obsah se promíchává a zvíře přežvykuje, čímž obohacuje obsah o množství slin, které obsahují hodně bikarbonátu. Ten pomáhá udržovat pH bachorového obsahu na úrovni, která vyhovuje mikroorganismům, které rozkládají celulózu.

Bachor je na změny složení svého obsahu velice citlivý a i malé výkyvy vedou k jeho atonii, snížení intenzity jeho pohybů – bachorových rotací – až jeho zastavení. To nastává při narušení ekosystému mikroorganismů náhlým přísunem substrátu, na jehož rozklad mikroorganismy nejsou adaptované, nebo pokud se do bachoru dostane potravina vyloženě mikroorganismům škodlivá.

Zpomalení bachorových rotací může způsobit taky strava obsahující málo velkých částic, které dráždí stěnu bachoru k aktivitě. To druhotně způsobí pokles pH kvůli nedostatku bikarbonátu a další zpomalení až zastavení rotací.

Při bachorové indigesci změny pH bachorové tekutiny nejsou velké. pH může být zvýšené, snížené nebo i normální.

Klinické příznaky

Objevuje se různě vyjádřené nechutenství, pokles příjmu krmiva nebo i jeho úplné odmítání. Zvířata omezují čas strávený přežvykováním nebo přestanou přežvykovat. Jsou apatická, bachor je přeplněný, mohou být mírně nadmutá nebo se objevuje lehký průjem. U dojených zvířat nápadně klesá nádoj.

Ve stádě se někdy indigesce může projevit až o polovinu nižší spotřebou krmiva a sníženým nádojem.

Zvířata s bachorovou indigescí nemají zvýšenou teplotu. Srdeční frekvence může být zvýšená a peristaltika bachoru je vždy snížená nebo zastavená.

Léčba indigesce

Rumin k nápravě bachorových dysfunkcí přežvýkavců
Zde můžete zakoupit Rumin, přípravek k podpoře správné funkce bachoru

Léčba spočívá v dietě spočívající z dobrého lučního sena. Na dietě se většina zvířat do dvou až tří dnů samovolně uzdraví. Je možné přidat preparáty na podporu bachorového trávení, jako je Rumin, Uni-Ruminal nebo Prodigestan.

Pokud atonie bachoru trvá déle než 24 hodin, uzdravení urychluje podání bachorové tekutiny od zdravého zvířete, ale to je bohužel většinou dost nepraktické.

Prevence

Jednoduchá bachorová indigesce vzniká vždy z nevhodného krmení. Přežvýkavce je potřeba krmit pravidelně, nepřekrmovat a změny v krmné dávce provádět pomalu. Nejčastěji indigesci spouští náhlé zařazení většího množství jadrného krmiva, nebo jeho podání zvířatům, která byla zvyklá na pastvu nebo seno bez příkrmu. U zvířat nenavyklých na příjem škrobů a cukrů může indigesci způsobit i suchý chléb nebo větší množství jablek.

Může vadit také změna struktury krmiva, například pokud místo celého zrna dostanou zvířata stejné množství šrotu.

Bachorovou fermentaci mohou narušit také krmiva nízké jakosti, například namrzlá, nahnilá, plesnivá, zkyslá, zkažené siláže nebo krmiva kontaminovaná hlínou. Také náhlá změna kvality sena, převod na jinou pastvinu nebo spasení množství mokré trávy nebo jedovatých rostlin může zapříčinit vznik indigesce.

Obecně platí, že jednoduchá bachorová indigesce je nejmírnější stadium narušení bachorového trávení. Pokud jsou dietní chyby hodně závažné nebo působí delší dobu, může přejít nejčastěji v acidózu, méně často v alkalózu nebo hnilobu bachorového obsahu.

Loading

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *