Přeskočit na obsah

Očkování králíků proti moru

Očkování králíků proti moru králíků je jediný veterinární úkon v chovu králíků domácích, který spolehlivě zamezuje onemocnění a úhynům na mor králíků. Mor králíků tvoří dvě formy, klasický a nový typ moru a ochrana očkováním není zkřížená, takže proti každému typu moru se musí králíci očkovat zvlášť.

Povinnost očkovat

Očkování proti moru králíků není povinné ze zákona. Chovat neočkované králíky však vzhledem k trvalému riziku nákazy a velké úmrtnosti nemoci představuje neustálou hrozbu ztrát na chovaných zvířatech a tím škodu chovatelskou i finanční.

Jak se očkuje

Králíky je možno proti moru naočkovat dvěma způsoby:

  • Podkožní aplikace – při podkožní aplikaci je očkovací látka vpravena injekční jehlou do kožní řasy na hřbetě králíka
  • Intradermální aplikace bezjehelným aplikátorem – očkovací látka se podává pomocí bezjehelného automatu do ušního boltce králíka

Očkování dvojjehlou, kterou je propíchnutý ušní boltec králíka, se týká jen očkování proti myxomatóze, mor se takto neočkuje.

Některé očkovací látky proti klasické formě moru králíků jsou kombinované s ochranou proti myxomatóze. Jiné jsou monovalentní a chrání jen proti moru.

Z hlediska účinnosti vakcinace proti moru je jedno, jaká je zvolena, ale co se myxomatózy týče, chráněnost po vakcinaci při použití vakcín chránících jen proti myxomatóze je poněkud větší než po použití kombinovaných očkovacích látek.

Vakcinační kalendář

Králíci se proti klasické formě moru králíků očkují od šesti týdnů věku. U takto naočkovaných králíků je potřeba přeočkování v deseti týdnech věku. U starších a dospělých králíků imunita proti nákaze po jediné vakcinaci přetrvává 12 měsíců.

Proti nové variantě ochrana trvá po dobu šesti měsíců.

Nelze očkovat králíky, kteří nejsou zdraví, bez ohledu na to, jakou nemocí trpí. Březost ani kojení králíčat ale není kontraindikací k očkování. Vysokobřezí ramlice se nedoporučuje očkovat k zamezení stresu z nezbytné manipulace s ní.

Výjimku tvoří vakcína Nobivac Myxo-RHD, která není doporučena březím králicím v prvních 14 dnech březosti.

Ochranné lhůty na maso po očkování

Většina vakcín proti moru jsou vakcíny inaktivované, obsahují proto přídatné látky na bázi solí hliníku. Z důvodu vzniku možných lokálních reakcí mívají proto vakcíny buď na místo vpichu, nebo na maso králíka obecně, stanovenou ochrannou lhůtu v délce 1 týden. Bez ochranných lhůt je Castorex, MM-vac a vakcína proti nové variantě Eravac a Pestorin RHDV2.

Jinak působí Nobivac Myxo-RHD, což je vakcína živá, rekombinantní. Je v ní použitý živý virus myxomatózy, který je změněn tak, že se jeho povrch podobá i viru moru králíků. Očkovaný králík si vytvoří protilátky proti oběma nemocem. Tato očkovací látka neobsahuje přídatné látky a proto také ochranné lhůty nemá.

Kdy očkování proti moru nefunguje

Imunita se po očkování vytváří minimálně týden, okamžitě po očkování může králík ještě morem onemocnět.

Nouzová vakcinace, kdy se očkují králíci už po vypuknutí nákazy v chovu, proto nefunguje. Králíci v době očkování už mohou být také v inkubační době nemoci a ta u nich propukne bez ohledu na vakcinaci.

Vakcíny proti moru

Pro mazlíčky

Pro jednotlivé králíky – mazlíčky se vyrábí jednodávkové očkovací látky. Očkují se vždy podkožně.

Očkovací látkaNemoci, proti kterým chrání První očkováníDélka trvání ochrany
Pestorin mor králíků 6. týden věku s přeočkováním v 10. týdnu, nebo 1x v 10. týdnech  12 měsíců
Pestorin RHDV 2mor králíků 2. typu4. týden věku s přeočkováním v 10. týdnu, nebo později u králíčat od očkovaných matek 6 měsíců
Pestorin Mormyx mor a myxomatóza6. týden věku s přeočkováním v 10. týdnu, nebo 1x v 10. týdnech 6 měsíců
Nobivac Myxo-RDH mor a myxomatóza od pátého týdnu věku 12 měsíců
Druhy vakcín, které chrání králíky proti moru a jsou dostupné i v balení po jedné dávce (pro mazlíčky)

Pro chovy králíků

Pro více králíků jsou určené vakcíny po deseti, dvaceti, čtyřiceti i padesáti dávkách. Po naředění vakcíny je jí potřeba do dvou až čtyř hodin spotřebovat nebo zbytek vyhodit.

Monovalentní vakcíny

  • Castorex
  • Morin
  • Pestorin
  • Pestorin RHDV 2 

Kombinované vakcíny s myxomatózou

Proti klasické formě moru a proti myxomatóze chrání dvě značky vakcín:

  • MM – vac, k podání intradermálním automatem, chrání devět měsíců
  • Pestorin – Mormyx, k podkožnímu podání, chrání šest měsíců

Oběma se stejně jako u monovalentních vakcín očkují králíčata 6. týden věku s přeočkováním v 10. týdnu nebo od 10. týdne jedenkrát.

Loading

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 4 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *