Očkování proti tetanu

by MVDr. Tereza Ježková
5 minut k přečtení

Očkování proti tetanu je základní preventivní úkon, který zvířata chrání proti onemocněním tetanem. Spory nemoci jsou všudypřítomné půdě a kontaminací jakýchkoliv hlubších ran může dojít k rozvoji nemoci, jehož léčba je dlouhá, drahá a často neúspěšná.

Proti tetanu se očkují hlavně koně, ovce, kozy a psi.

Očkování proti tetanu pro psy

U psů je tetanus nepříliš častá nemoc a to z důvodu vysoké odolnosti masožravců proti působení tetanového toxinu. K vyvolání příznaků je potřeba 600krát větší dávka toxinu než u koně či člověka.  Vzácná nemoc to ale není. Nejčastěji se nakazí štěňata v období výměny zubů, kdy nemoc pronikne do těla obnaženým zubním lůžkem. Větší riziko hrozí psům, kteří se pohybují v blízkosti koní či dobytka.

Očkování proti tetanu u psů je to očkování „navíc“. Vhodné je pro psy z ohrožených oblastí, kde se tetanus vyskytuje častěji a dále pro psy, kteří se pohybují často v blízkosti koní, skotu, ovcí či koz, kde hrozí kontaminace ran jejich trusem nebo požírání trusu. Případů tetanu u psů sice není mnoho, ale v případě, že se objeví, až polovina nemocných psů navzdory léčbě umírá.

O dalších vakcínách pro psy se dočtete v článku Očkování psů.

Vakcíny pro psy

Vakcíny proti tetanu pro psy existují dvě: Biocan T a Cloteid 4. Obě mají stejné vakcinační schéma i dobu, po kterou poskytují psovi imunitu.

Očkovací kalendář

  • první očkování nejprve ve 12. týdnu věku
  • druhé očkování za tři týdny po prvním očkování
  • přeočkování každé dva roky

Očkování ovcí a koz

Ovce i koza onemocní tetanem velice snadno. Nemoc se ve stádech vyskytuje většinou sporadicky, ale při určitých hromadných zákrocích s kontaminací používaného vybavení sporami se mohou vyskytnout i hotové epidemie tetanu. Tetanus vzniká kontaminací ran po úrazech a v souvislosti s ošetřováním a veterinární péčí. Hrozí po porodech, po chirurgických zákrocích, po stříhání, po aplikaci ušních známek, kastracích či kupírování ocásků.

U malých přežvýkavců je tetanus vždy generalizovaný a prognóza i při patřičné léčbě, která je časově i finančně náročná, není dobrá. Vakcinace ovcí a koz proti tetanu patří k základním preventivním opatřením v chovu koz či ovcí, bez ohledu na velikost stáda či účel chovu.

Očkovací látky

Pro očkování zvířat je k dispozici je tzv. toxoidová vakcína, která obsahuje inaktivovaný tetanový toxin. Stimulace organismu k tvorbě vlastních protilátek proti toxinu představuje aktivní imunizaci proti tetanu. Druhým preparátem je tetanové sérum nebo též tetanový antitoxin, který po aplikaci poskytuje krátkodobou, tzv. pasivní imunitu.

Sérum proti tetanu

Tetanová séra se používají preventivně u nenaočkovaných ovcí a koz při úrazech a po porodech a chirurgických zákrocích, včetně kastrací a kupírování ocásků ovcí, i když jsou provedeny nekrvavou metodou pomocí kastračních gumiček.

U psa se preventivně, například po poranění, nepoužívají. Používají se jen jako doplněk léčby onemocnění tetanem.

Vakcinační programy v chovu ovcí

Očkování proti tetanu je součástí základního vakcinačního programu ovcí. Protože klostridiové infekce jsou velkým zabijákem v chovu ovcí, jsou výhodné polyvalentní vakcíny, které poskytnou ochranu proti většímu počtu možných nákaz. Bohužel tyto vakcíny se nevyrábí v menším počtu dávek. Jednotlivé kusy a menší stáda je možné očkovat Cloteidem, který poskytuje imunitu jen proti tetanu, ale vyrábí se v jednodávkových baleních.

Jehňata neočkovaných matek se mohou očkovat už v prvním týdnu věku a do tří týdnů věku by určitě měla být naočkovaná. Vakcinace se opakuje ještě dvakrát v intervalu 3–4 týdny. Jehnice a berani se následně přeočkovávají každoročně.

Toto platí pro kombinované vakcíny. Očkují-li se ovce pouze proti tetanu, revakcinace se opakuje po dvou letech.

Je zvláště výhodné naplánovat vakcinace tak, aby proběhly u březích bahnic, a to asi měsíc před termínem porodu. Takto naočkované bahnice pak do mleziva předávají značné množství protilátek, které chrání jehňata před onemocněním.

Jehňata očkovaných matek se proto vakcinují až ve věku jeden až dva měsíce, s jedním přeočkováním za 3–4 týdny po tom prvním.

Vakcinační programy v chovech koz

Aktivní vakcinace proti tetanu je součástí toho nejzákladnějšího vakcinačního programu v chovu koz. Kromě enterotoxémie způsobené Cl. perfringens a právě tetanu jsou u koz ostatní klostridiové infekce vzácné.

Kůzlata neočkovaných matek by měla být naočkovaná během prvního týdne po porodu s revakcinací za 3–4 týdny. Kozy i kozli se následně přeočkovávají každoročně. Toto platí pro kombinované vakcíny. Očkují-li se kozy pouze proti tetanu, revakcinace se opakuje po dvou letech. Monovalentní vakcína proti tetanu je určena až pro kůzlata starší 12 týdnů.

Stejně jako u ovcí je nejlepší naplánovat očkování proti tetanu tak, aby proběhl u březích koz asi 5–7 týdnů před termínem porodu. Takto naočkované kozy pak do mleziva předávají značné množství protilátek, které chrání kůzlata před onemocněním v raném věku. Kůzlata očkovaných matek se proto vakcinují až ve věku jeden až dva měsíce s jedním přeočkováním za 3–4 týdny po tom prvním.

Vakcíny pro malé přežvýkavce

Kromě už zmíněného Cloteidu 4, kterým se očkují i psi, jsou vakcinační látky proti tetanu spojené s ochranou proti ostatním klostridiovým infekcím malých přežvýkavců. Chrání také proti enterotoxémiíšelestivé sněti, snětivému zánětu slezu ovcíplynové gangréně.

Cloteid 4  vakcinace pouze proti tetanu
Covexinkromě tetanového toxoidu obsahuje též toxoid C. perfringens typ A,B,C,D, C. chauvoei, C. novyi, C. septicum, C. sordeliiC. haemolyticum
Miloxankromě tetanového toxoidu obsahuje též toxoid C. perfringens typ B,C,D, C. chauvoei, C. novyi, C. septicumC. sordelii
Registrované vakcíny proti tetanu pro malé přežvýkavce

Očkovací kalendář malých přežvýkavců

Mláďata očkovaných matekMláďata neočkovaných matek
první očkování první nebo druhý měsíc stáří v prvním týdnu po narození
druhé očkování 3–4 týdny po prvním očkování 3–4 týdny po prvním očkování
přeočkování každoročněkaždoročně
Očkovací kalendář pro malé přežvýkavce

Očkovací kalendář – použití vakcíny Cloteid 4 (pouze tetanus) 

  • první očkování 12 týdnů věku
  • druhé očkování 15 týdnů věku
  • přeočkování každé dva roky

Články ze stejné kategorie

Okomentovat