Přeskočit na obsah

Artritida a encefalitida koz

Encefalitida

Encefalitida koz se projevuje úplně stejně jako visna, neurologická forma nemoci maedi-visna u ovcí. Rozdíl je pouze v tom, že encefalitida při CAE postihuje především kůzlata ve věku od jednoho do šesti měsíců. Nemoc postupuje poměrně rychle, trvá několik měsíců.

Navzdory názvu není hlavním postiženým orgánem mozek, ale mícha. Nemoc začíná jako poruchy čití nejčastěji v pánevních končetinách, kůzle škrtá paznehty o  zem, překlubuje nebo zakopává. Svaly ochabují a zvíře nakonec ochrne. Pokud obrna postihuje jen zadní nohy, může je kůzle tahat za sebou. Je možné ale i ochrnutí všech čtyř končetin nebo ochrnutí střídavé na jednu hrudní a jedno pánevní. Ochrnutá kůzlata umírají nejčastěji na zápal plic. Vědomí a chuť ke žrádlu zůstávají obvykle beze změny.

Jen asi u poloviny kůzlat se kromě obrn končetin objevují také nějaké příznaky postižení mozku, jako je náklon nebo třes hlavy, chůze do kruhu, kmitání očí nebo obtíže při polykání. Encefalitida se může projevovat také skleslostí, oslepnutím nebo hlavou zvrácenou dozadu.

Ekonomické ztráty způsobené CAE

Přímé ztráty úhynem ve stádě, ve kterém jsou CAE pozitivní kusy, jsou malé. Většina pozitivních koz zůstane celý svůj život na farmě zdravá. V pozitivních stádech CAE zvyšuje množství koz vyřazených kvůli kulhání na 5 – 10 % za rok.

Vliv CAE na mléčnou produkci není zcela jasný. Přítomnost CAE asi snižuje celkovou mléčnou užitkovost, odhaduje se, že o 10–15 %. U pozitivních koz snižuje persistenci laktace, u dvouletých koz se zvyšuje počet somatických buněk v mléce.

CAE status stáda ovlivňuje obchod s plemenným materiálem a účast na výstavách nebo svodech koz. Také dárkyně embryí musí pocházet ze stád prostých nemoci.

Diagnostika

Během života zvířete se dá artritida a encefalitida prokázat z krve detekcí protilátek proti CAEV. Jednou nakažená koza zůstává nakažená do konce života. Jakmile má protilátky, setkala se s virem a tudíž je zdrojem infekce.

Nevýhodou testu je možnost falešně negativních výsledků, zvláště u nově nakažených koz. Trvá asi půl roku než si koza vytvoří zjistitelné množství protilátek a u některých to může trvat i roky. Pozitivní koza starší 6 měsíců je však bezesporu nositelem viru.

Vyšetření stád podle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace

Na detekci protilátek je postavený preventivní screening. V Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2019 se jedná o povinné vyšetření hrazené ze státního rozpočtu, chovatele laboratoř nic nestojí.  V hospodářstvích, v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí jedenkrát ročně. Podmínkou je, aby se jednalo o nově zařazené hospodářství, hospodářství ozdravené nebo takové, které bylo předcházející rok vyšetřeno s negativním výsledkem.

Vyšetřuje se 25 % samičích zvířat starších jednoho roku nebo kojících, a to nejméně 50 koz. Pokud je ve stádě takových zvířat méně, vyšetřují se všechna. Dále se odebírá krev všem nekastrovaným kozlům starším než 6 měsíců, vyjma jatečných kozlíků.

Diagnózu CAE při artritidě podporuje vyšetření kloubního mazu ze zduřelých kloubů, který obsahuje značné množství tzv. mononukleárních bílých krvinek. V kloubním mazu a ze tkání odebraných při pitvě se dá virus získat kultivací nebo prokázat metodou PCR. Při encefalitidě je typický nález při histologickém vyšetření, mikroskopickém pozorování řezů tkáně.

Podobné nemoci

Podobně jako CAE se projevuje značný počet kozích infekčních i neinfekčních nemocí.

Velké otoky zápěstních kloubů mívají na svědomí také hygromy, nezánětlivé cysty, navíc zduření na předních kloubech a otlaky vznikají u koz ustájených na tvrdém ležení. Oteklé klouby se vyskytují také při křivici, při překrmování vápníkem, při fibrózní osteodystrofii při překrmování fosforem, staré kozy zase trpí artrózou.

Náhlé vzniklé kulhání může být u koz vždycky způsobené úrazem. Bolet může také hniloba paznehtů a hlavně schvácení a taková koza také radši leží nebo chodí po kolenou. Z infekcí způsobují záněty kloubů hlavně mykoplasmata a hnisotvorné bakterie.

Nemoci podobající se nervové formě CAE

Takových chorob je také hodně. Podobné nemoci se liší podle stáří postižených koz.

Nervové poruchy kůzlat

  • Enzootická ataxie
  • Progresivní paréza angorských koz
  • Polioencefalomalacie

Nervové poruchy starších koz

U koz všech věkových kategorií se může stejně projevovat míšní absces nebo třeba vzteklina.

Léčba artritidy a encefalitidy koz

CAE je neléčitelná nemoc a není znám žádný způsob jak kozu zbavit viru. Kozy trpící zánětem kloubů je možné po určitou dobu léčit paliativně poskytnutím pohodlného lože, snadno dostupného krmiva a vody, pravidelnou péčí o paznehty a podáváním léků proti bolesti, například fenylbutazonu. Zchromlé a ochrnuté kozy se utrácí.

Ozdravení stáda

Ozdravení stáda spočívá na dvou pilířích. Jedním je umělý odchov kůzlat. Mlezivo musí být opatrně pasterizované nebo ohřáté na 56 °C po dobu 60 minut. To zničí virus, ale ne životně důležité protilátky v kolostru. Alternativou je použití kravského mleziva. Mlezivo z negativních koz v zamořeném chovu nemusí být bezpečné, koza může být falešně negativní.

Druhým pilířem je postupné vyřazování pozitivních zvířat. Pozitivní kozy musí být ustájené odděleně od kůzlat a negativních koz, ideálně v jiné budově nebo aspoň za zdí. Při dojení se nejdříve dojí negativní kozy. Pravidelné testování jednou až dvakrát do roka k vyhledávání nakažených koz časem umožní úplné ozdravení chovu.

Zvířata ze stád prostých nákazy se nesmí potkat či míchat se stády s neznámou nákazovou situací. Proti virové artritidě a encefalitidě koz neexistuje žádné očkování.

Loading

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]
Stránky: 1 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *