Zablešení

Zablešení, tedy napadení blechami, je velice častý, úporný problém postihující zvláště psy a kočky, u kterých je blecha vůbec nejčastější kožní parazit.

Méně často blechy trápí králíky, morčata, ježky bělobřiché, drůbež a holuby. Velké potíže mohou blechy způsobit v chovech kožešinových norků. Zajímavostí je, že v Izraeli zablešení vážně postihuje i ovce, kozy i skot.

Blechy jsou navíc cizopasníci, kteří sice mají preferované druhy hostitelů, ale ve skutečnosti jsou velmi nevybíravé co se oběda týče.  Známé „to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou,“ nemůže být dál od pravdy. Blecha je nejčastější nezvaný host, kterého člověk získá od zvířete.

Blecha je drobný, bezkřídlý hmyz s bočně zploštělým tělem. Má tři páry nohou, z nichž poslední pár je skákavý a umožňuje bleše přemisťovat se i na delší vzdálenosti. Jsou druhy blech, které se zavrtávají do kůže, jako blecha písečná, ty ale naštěstí v našich podmínkách představují jen zajímavost z exotických krajin. Jiné blechy jsou zase velmi “líné”, jako například blecha králičí, která se kousne a nenechá se příliš rušit. U nejčastějších druhů blech v Česku platí, že na hostiteli neskáčou, ale čile se pohybují mezi chlupy a najít, natožpak chytit blechu v srsti zablešeného zvířete není jednoduché.

Blecha kočičí

Dospělá blecha kočičí, samička. Zdroj Wikimedia Commons.

Pokud se v Česku bavíme o bleše, v naprosté většině případů je tématem hovoru blecha kočičí. Je to blecha kočičí, Ctenocephalides felis, která parazituje nejen na kočkách, ale i na většině psů, přelézá na fretky, králíky i morčata a škodí ovcím, kozám a skotu na Blízkém východě.

Blecha kočičí je TA BLECHA u 98 % zablešených koček a u více než 92 % zablešených psů.

Dospělá blecha kočičí je 2-4 mm dlouhé zvířátko. Má hnědočervenou barvu a lesklý povrch těla. Má rozlišené pohlaví, samičky se poznají podle delší hlavy a jsou také trochu větší než samečkové. Tykadla má blecha jen krátká, sotva znatelná, a oči jsou zakrnělé, blecha pozná jen světlo a tmu. Na hlavě má blecha kočičí dvě řady ostnů, jeden v blízkostí ústního ústrojí, druhý “za krkem”. Ostny, tvořící jakési hřebínky, zlepšují schopnost blechy pohybovat se v srsti. Daly jí také latinské jméno, Cteno znamená hřeben a cephalus hlava.

Žádné blechy nemají křídla. Blecha kočičí má ale dobře vyvinuté skákavé nohy a v průměru doskočí do vzdálenosti 20 cm. Když se ale dobře odrazí, doskočí skoro půl metru daleko. Průměrná výška skoku je 15 cm.

Životní cyklus blechy kočičí

Dospělá blecha je obligátní parazit, živí se pouze krví a bez potravy se nedokáže rozmnožovat ani delší dobu přežít. Bez hostitele jednou nakrmená blecha přežije asi jen tři až pět dní a tato závislost způsobuje, že blecha svůj zdroj potravy opouští jen velmi neochotně, neriskuje svůj život tím, že jen tak někam odskočí. Tráví svůj dospělý život v srsti zvířete.

Jakmile dospělá blecha najde hostitele, během 30 minut už saje krev. Krve vypije mnohem více než dokáže spotřebovat a částečně natrávená krev odchází jako červenočerný bleší trus. Trus je hlavní potravou bleších larev.

V následujících 48 hodinách po nalezení hostitele se blecha začne rozmnožovat. Samička může naklást až 50 vajíček denně, ale běžně jich bývá spíš 20 – 30. Samička blechy může žít a klást vajíčka déle než 100 dní, ale s postupujícím stářím produkce vajíček poněkud klesá.

Vajíčko blechy

Vajíčka blech jsou bílá, hladká a mají oválný tvar. Jsou asi 0,5 mm velká, takže viditelná i pouhým okem. Nijak nelpí na kůži ani na chlupech a odpadávají volně do prostředí, ve kterém se zablešené zvíře pohybuje. Blechy kladou vajíčka nejvíc zrána a odpoledne. To jejich hostitelé většinou odpočívají, takže bleší vajíčka se hromadí v boudách, norách, peleších nebo i na sedačkách, v kobercích a postelích.

Pro blechu je tohle velmi důležité. Vajíčka totiž nesnáší vyschnutí a potřebují také teplo. Takže jen vajíčka, která upadnou do vhodných podmínek, se mohou dále vyvíjet. Vajíčka ničí především nízká relativní vlhkost vzduchu, je-li nižší než 50 %, vajíčka to zničí. Optimální vlhkost je 85 %.  Mráz působící 24 – 36 hodin většinu vajíček zahubí. Chladno jen zpomaluje vývoj vajíček. Při 15 °C se polovina vajíček vylíhne za šest dní. Při 35 °C se při správné vlhkosti vylíhnou už za den a půl. Obvyklá doba k vylíhnutí všech vajíček blech v domácnosti je  3 – 7 dní.

Bleší larvy

Z vajíček se vylíhne beznohá larva, která připomíná larvu much. Je světle krémová, pokud je ale nakrmená bleším trusem, který obsahuje krev, získává načervenalou barvu. Bleší larva není parazit, má kousací ústní ústrojí a živí se různými organickými zbytky a hlavně trusem dospělých blech. Je to tvor nadaný schopností omezeného pohybu v prostředí, dokáže za život odlézt asi jen 20 cm daleko. Aktivně zalézá směrem dolů a pryč od světla. Dokáže proto zalézt pod nábytek nebo do hloubky koberce. Tam je jednak bleší larva chráněná před mechanickým poškozením, ale hlavně je tam větší vlhkost. Larvy jsou ještě choulostivější než vajíčka. Dokáží přežít jen při teplotě 8 – 35 °C a vlhkost nižší než 50 % je rychle zabíjí.

Bleší larva se 2x svléká a nakonec je dlouhá asi 5 mm. Stadium bleší larvy trvá různě dlouho v závislosti na vnější teplotě. Při 24 °C bleší larva vyroste už během jednoho týdne, při 13 °C to může trvat i pět týdnů.

Dorostlá bleší larva si upřede hedvábný zámotek, ve kterém se zakuklí. Hedvábí je lepkavé, takže kukla se obalí prachem a chlupy z okolí a získá tak dokonalé maskování. Kukla je poněkud méně citlivá k vyschnutí. Ničí jí teploty nižší než 3 °C a vyšší než 35 °C. V kukle je blecha chráněná před insekticidy. V ideálních podmínkách se dospělé blechy líhnou za 8 – 9 dní.

Bleší kukly jako zásobárna blech

Ale vylíhnout se nemusí. Blechy se z kukel nelíhnou automaticky po uplynutí určité doby. Je potřeba, aby blechy cítily přítomnost hostitele. Líhnutí spouští vhodná teplota, vibrace, přechod stínu. Blechy se v tom případě mohou vylíhnout velmi rychle a hromadně. Pokud v blízkosti bleší larvy hostitel není, není to pro blechu větší problém, může přežít bez potíží 150 dní, v chladnějším prostředí i rok.

Jakmile se blecha jednou vylíhne, musí najít hostitele a pít krev. Je hladová a aktivně hostitele vyhledává. Má na to maximálně 12 dní a to ještě jen při vhodné teplotě a vlhkosti prostředí.

Cyklus se uzavírá

A je to. Při teplotě nad 30°C může celý cyklus trvat jen asi 11 dní. Při 29 °C 14 dní, při 13°C 140 dní. Ve většině zamořených domácností trvá cyklus 3 – 6 týdnů.

Reprodukční potenciál blech je obrovský. Při teplotách vnějšího prostředí, které umožňují vývoj blech během 21 dní a průměrnému počtu vajíček 20 za den, může na zvířeti za 60 dní od prvního sání jediné oplozené samičky parazitovat 60 tisíc blech. Naštěstí v podmínkách mimo laboratoř je úmrtnost blech velká, bleších larev se dožije zakuklení asi jen čtvrtina a dospělé blechy si zdravý hostitel v hojném počtu vykusuje, takže málokterá dospělá blecha se může dožít těch 100 dní. Nicméně rapidní množení blech způsobuje to, že zablešení samo o sobě nikdy nezmizí.

Blecha psí

Druhem příbuzným k bleše kočičí je blecha psí, Ctenocephalides canis. Je trochu menší než blecha kočičí, má trochu kulatější a kratší hlavičku a liší se také tvarem hřebínků, ale pro běžného nešťastného majitele zablešeného zvířete jsou to rozdíly zcela nepodstatné. Průměrně doskočí o 10 cm dál než blecha kočičí. Parazituje na psem, kočkách, fretkách, liškách, králících a radši než blecha kočičí přestupuje i na člověka. Prakticky nejdůležitějším rozdílem je nižší optimální teplota vývoje. Životní cyklus je o trochu delší, nedá se zkrátit na méně než 18 dní. Blecha psí může být díky svým nižším nárokům na teplotu častější než blecha kočičí u psů ustájeným venku, u pracovních psů, u lišek a v chladnějších oblastech.

Blecha psí je také mrška co se přežitelnosti v prostředí týče. V kukle mohou blechy číhat i déle než rok, aby se pak dokázaly vylíhnout během 30 sekund. Vylíhlá hladová blecha může navíc při potřebné vlhkosti bez hostitele přežít i několik týdnů.

Blecha králičí

Většina zablešených králíků v domácnostech je napadena blechou kočičí. Blecha králičí, Spilopsyllus cuniculi, je parazit spíše králíka divokého a zajíce nebo zanedbaných venkovních chovů domácích králíků.

Blecha králičí má trochu jinou životní strategii než blecha kočičí a psí. Je to malá, asi 1 mm velká, tmavě hnědá bleška, která saje krev přednostně z ušních boltců. Přichytí se na kůži a pokračuje v sání, i když se s králíkem manipuluje.

Rozmnožování blechy králičí je navázáno na rozmnožování hostitele. Tvorba vajíček se u samiček spouští jen po nakrmení se na březí králici. Po narození králíčat začne parazitovat na mláďatech, klade vajíčka, která se vyvíjejí v hnízdě králíka. Po 15 – 45 dnech je vývoj ukončen a čerstvě vylíhlé blechy napadnou už dorostlá králíčata ještě předtím, než ta opustí hnízdo.

Blecha králičí může parazitovat i na psovi a kočce, které hryže na obličeji a na ušních boltcích. Nemůže se na nich ale množit a zablešení je přechodné.

Další druhy blech

Psy a kočky napadá také blecha ježčí, Archaeopsylla erinacei. Většina ježků má blechy a těch blech může být hodně. Blecha ježčí je 2 – 3,5 mm dlouhá a hřebínky na hlavě má redukované, u ústního ústrojí ho tvoří pouze jeden až tři trny. Její životní cyklus je stejně jako u blechy králičí navázán na rozmnožování hostitele. Na jiném zvířeti než na ježkovi se nemnoží a pověst ježka jako zdroj zablešení psů a koček je tím pádem nezasloužená. Blecha ježčí může psa a kočku pokousat, ale trvale se na něm neudrží.

Podobně jako na člověka mohou přejít zvířecí blechy, může člověk přenést na zvíře lidskou blechu obecnou. Blecha obecná nemá vůbec žádné hřebínky. Naštěstí v současné Evropě už se moc nevyskytuje.

Blecha holubí a blecha slepičí

Blechy mají lidé spojené se zablešením savců, ale jsou to také cizopasníci ptáků. Dospělé ptačí blechy jsou méně vázané na hostitele, kterého využívají jako krmítko, ale jejich životním prostředím bývají především hnízda ptáků. Bývají také nevybíravé a napadají i savce, včetně psů a koček. Někdy je dokonce rozlišení mezi ptačí a savčí blechou hodně neostré, například blecha veverčí kromě veverek a plchů parazituje i na ptácích hnízdících v dutinách.

U domácích zvířat je nejdůležitější z těchto blech blecha slepičí, Ceratophyllus gallinae, a blecha holubí, Ceratophyllus columbae. Blecha slepičí je 2 – 2,5 mm velká blecha, která má jeden dlouhý hřebínek za krkem a žádný u ústního ústrojí. Je to parazit napadající hnízda divoce žijících pěvců. Nejčastějším hostitelem jsou sýkory koňadry a sýkory modřinky. Bleší larvy se vyvíjejí v hnízdě, kde se živí organickými zbytky a trusem dospělých blech. Jejich vývoj trvá 2 – 4 týdny.

Poslední bleší generace přezimuje ve stadiu kukly a líhne se při zvýšení teplot. Pokud ptáci znovu obsadí staré hnízdo, blechy sají krev dospělých ptáků a jejich mláďat. Pokud hnízdo není obsazené, blechy vylezou na okraj hnízdní dutiny a číhají na ptáky, kteří hledají místo ke stavbě hnízda. Hladové blechy také vylézají na větve stromů a keřů, zorientují se směrem ke zdroji světla a skáčou na pohybující se stíny. Z hnízd divokých ptáků v okapech a pod střechami se mohou dostat i do místností a pokousat člověka nebo domácí savce. Pokud se dostanou ke slepicím, mohou se množit v nečištěných zákoutích kurníků.

Blecha holubí se v mnohém podobá bleše slepičí, vzhledem i způsobem života. Je to také parazit obývající hnízda a to jak holubů, tak divoce žijících pěvců. Z holubích hnízd na půdách a ve střechách se také mohou dostat na člověka a jeho mazlíčky, které koušou velice ochotně. Bez potravy vydrží několik měsíců.

Jak poznat, že má zvíře blechy?

Zablešení je mnohem méně nápadné, než si lidé obvykle myslí, a blechy mohou dlouho unikat pozornosti méně všímavého chovatele. Málokdy totiž na psovi či na kočce pozorujeme dospělou blechu. Pokud ano, mnoho majitelů zvířat nepozná, o co se jedná, protože očekávají, že blecha skáče. Ne, je to opravdu tak, že pokud v kožichu svého miláčka pozorujete hnědé broučky, jsou to prostě blechy.

Mnohem častěji ale v kožichu žádní broučci nejsou. Místo toho je tam taková tmavá špína. Nejčastěji je k nalezení na hřbetě, zádi, zadku a v okolí kořene ocasu. Nachází se na kůži, v hloubce srsti, ne na jejím povrchu. Jsou to taková tmavá zrníčka. Je to bleší trus, nevratný důkaz, že na tom místě blecha byla a sála krev. Pokud si člověk není jistý, jestli je to bleší trus nebo nějaká špína z prostředí, je na to jednoduchý test. Bleší trus se s vodou rozpíjí do červena. Krásně je to vidět třeba na navlhčeném ubrousku nebo kapesníku. Kolem tmavého zrníčka se na vlhkém ubrousku vytvoří rychle načervenalá skvrna. Někdy je blešího trusu tolik, že při koupání zvířete se voda úplně barví dorůžova.

Zablešené zvíře se přece drbe

Zablešení nemusí být doprovázené žádným nápadným svěděním. Pes nebo kočka mohou být hostiteli značného množství blech bez většího drbání se. Samozřejmě čím víc blech zvíře má, tím víc ho štípance mohou svědit, ale bleší invaze svědí překvapivě málo. Výjimkou jsou zvířata, která trpí alergií na bleší kousnutí, ta se mohou škrábat až do krve. Ale příčin svědění a škrábání se u psů a koček je opravdu hodně a blechy jsou jen jedinou z nich. Mnoho kožních onemocnění, jako je svrab, bakteriální nebo kvasinkový zánět kůže a atopická dermatitida svědí mnohem víc než blechy. Na druhou stranu blechy mohou být, zvláště u koček, příčinou některých více méně nesvědivých kožních změn.

Čím škodí blechy

Blechy zvláště škodí zvířatům alergickým na bleší kousnutí a také těm, kteří trpí atopickým ekzémem, ale kromě toho jsou také hlavním mezihostitelem tasemnice psí a přenáší bakteriální nemoc bartonelózu. A dýmějový mor, ale to naštěstí neplatí pro Českou republiku současnosti. U králíků jsou však vektorem jiné nebezpečné nemoci, roznášejí myxomatózu.

U malých tvorů, jako jsou koťata, štěňata, králíčata a ptáčata v hnízdech může invaze blech způsobit chudokrevnost.

Jak se zbavit blech

Blecha kočičí se likviduje nesnadno. Jakmile už se v domácnosti množí, dospělé blechy totiž tvoří jen asi 5% celkové bleší populace. Asi polovina všech blech bude ve stadiu vajíčka a 35% larev bude schováno v bezpečí v nábytku, pod nábytkem a v kobercích. Navíc 10 % kukel je dosti odolných proti insekticidům.

Vždycky je potřeba ošetřit úplně všechna chlupatá zvířata v domácnosti, včetně případných jen venkovních koček.

Nefungují žádné tzv. přírodní přípravky. Ani česnek, ani koupele v síře, ani vitamín B, ani pivovarské kvasnice. Rostlinné silice, jako geraniol nebo tea tree olej sice mohou dočasně odradit blechu od sání, ale nehubí ji. Nefungují ani všelijaké ultrazvukové přívěšky. Z bezchemických metod překvapivě dobře na zablešení funguje jen mechanické odstranění blech, totiž vyčesávání jemným hřebenem. U krátkosrstého psa lze během 10 minut vyčesat až 81 % jeho bleších obyvatel.

Nefungují šampony proti blechám. Z několika důvodů. Jednak málokdo nechává šampon působit dostatečně dlouhou dobu, aspoň 15 minut. A šampon při správném použití sice šampon snad zabije všechny dospělé blechy, které se zrovna nachází na zvířeti, ale s dlouhodobým protihmyzím účinkem je to horší, určitá ochrana proti blechám se dá čekat jen 2 – 3 týdny po koupání. Jediná výhoda je v tom, že se umyjí bleší výkaly, takže se podle jejich případného znovuobjevení dá sledovat (ne)účinek jiných metod.

Insekticidy používané k řešení zablešení

Přípravků určených k likvidaci blech na zvířatech je na trhu obrovské množství. Některé jsou volně prodejné ve zverimexech, jiné mají v lékárnách a některé jsou k dostání jen a pouze v ordinaci veterináře. Liší se od sebe způsobem podání a účinnou látkou, přičemž obojí může ovlivnit výsledný úspěch nebo neúspěch.

Co se způsobu podání, nejjistější jsou spot-ony, kapky za krk, protože při správném podání na kůži je jistota správného dávkování. S účinnou látkou je to složitější, ty látky totiž mají různé vlastnosti co se rychlosti nástupu a délky účinku týče, různým způsobem ovlivňují různá vývojová stadia blech a na některé z nich už je mezi blechami široce rozšířená rezistence. To znamená, že něco nemusí už fungovat vůbec.

Většina protibleších přípravků jsou kontaktní insekticidy, které hubí pouze dospělou blechu. Mají různě dlouhý nástup účinku či naopak dobu, po kterou zvíře chrání po jednorázové aplikaci.

Organofosfáty a karbamáty

Tyto látky se používají už od 70. let 20. století a dnes jsou již zastaralé. Jednak se nahrazují méně jedovatými látkami, jednak samotné blechy si během desítek let používání už na tyto látky zvykly a rezistence je široce rozšířená. Jedinou výhodou je nižší cena. Jsou to látky s rychlým okamžitým účinkem ale krátkým reziduálním působením, takže při jednorázové aplikaci v lepším případě jen zabijí blechy aktuálně přítomné na zvířeti. Nijak neřeší nedospělé blechy v prostředí. Kvůli rezistenci mohou také zcela selhat.

U nás se prodávají dva různé organofosfáty v přípravcích proti blechám: Diazinon, obsažen v obojku Trixie a Beaphar Diaz a Tetrachlorvinphos, TCVP, který je účinnou látkou obojků Beaphar SOS.

Karbamát propoxur je hlavní složkou přípravků značky Bolfo a společně s pyrethroidem flumethrinem působí v obojcích Kiltix.

Pyrethroidy

Organofosfáty a karbamáty z větší části nahradila jiná antiparazitika. Syntetické pyrethroidy jsou kontaktní insekticidy, které hmyz hubí velmi rychle a navíc mají i repelentní účinek. Působí ale relativně krátkou dobu. Jejich největší nevýhodou je fakt, že jsou obvykle jedovaté pro kočky.

Pyrethroidy nedokáží řešit zablešení samy o sobě. Likvidují pouze dospělé blechy (5% bleší populace) nebo bleší larvy a kukly, pokud je přípravek nastříkaný přímo na ně. Bleší larvy a kukly se ale obvykle schovávají na málo dostupných místech.

Výhodou těchto látek je rychlý účinek a rychlé snížení počtu blech na zvířeti a repelentní působení, což ocení zvířata s alergií na bleší kousnutí. Bohužel rezistence parazitů už se týká i pyrethroidů a skutečný účinek může být menší než ten očekávaný.

Nejčastěji používaná látka permethrin se kromě psů používá také k ošetření fretek, králíků nebo drůbeže. Jedině flumethrin není jedovatý pro kočky, ale má slabší účinek proti blechám, zabíjí a odpuzuje spíš klíšťata.

InsekticidV čem je obsažen
PermethrinArpalit, Bio-kill, Beaphar Bea Flea, Bob Martin, Top Spot-on, Advantix, Duowin, Frontline Tri-Act, Vectra 3D
Deltamethrin Scalibor
Cypermethrin Belfit, Direct, Neostomosan (+ Tetramethrin)
Flumethrin Kiltix (+ propoxur), Foresto (+ imidakloprid)

Fipronil

V současnosti je fipronil celosvětově nejpoužívanější prostředek proti blechám. Je to kontaktní insekticid působící na kůži zvířete. Nástup jeho účinku je pomalejší než u permethrinu a také repelentní účinek je výrazně slabší. Začíná plně působit 12 – 18 po aplikaci. Působí ale velmi dlouho, protože se obnovuje z mazových žláz. Je málo toxický, dá se použít pro psy i pro kočky a dokonce i pro štěňata a koťata starší dvou dnů věku.

Ani fipronil není dokonalé antiparazitikum. Je jedovatý pro králíka. U některých zvířat se objevují živé blechy i v prvních 14 dnech po ošetření. V prvních 30 dnech léčby zablešení se dá při použití fipronilu očekávat účinnost 70 – 97%. Po šedesáti dnech ale účinnost klesá na 60% i s aplikací jednou za měsíc. Navíc blechy si na fipronil postupně zvykají a zvláště na účinek po celé čtyři týdny už se nedá spoléhat.

Přípravků s fipronilem je na trhu obrovské množství. Je asi zbytečné jmenovat je všechny. Kromě prvního a nejznámějšího Frontlinu je to Effipro, Fypryst, Fipron, Flevox a mnoho dalších. Ještě víc přípravků obsahuje fipronil v kombinaci.

Moderní kontaktní antiparazitika

Na novější účinné látky blechy ještě zvyklé nejsou a při jejich použití k řešení zablešení se dá očekávat dobrý účinek. Všechny mají dlouhé reziduální působení a chrání zvířata před opakovaným zamořením dospělou blechou. Kromě imidaklopridu ale nemají žádný efekt na vývojová stadia blech v prostředí.

U některých zvířat, hlavně u těch, kteří trpí zánětem kůže, je také doba účinku imidaklopridu výrazně kratší a existují zablešení psi či kočky, kteří vyžadují opakované použití preparátu každé dva týdny. Občas se také u ošetřených zvířat vyskytne kontaktní dermatitida jako nežádoucí reakce.

Imidakloprid patří mezi tzv. neonikotioidy. Začíná působit 6 -12 hodin po aplikaci, reziduální působení trvá až 4 týdny. Kožní šupinky, které se uvolňují z ošetřeného zvířete, jsou jedovaté pro larvy blechy. Používá se k léčbě zablešení psů, koček, králíků i fretek. Samostatný jej obsahuje spot-on
Advantage pro kočky, společně s vnitřním antiparazitikem a látkou ničící roztoče Advocate a kombinaci je součástí Advantixu pro psy a obojku Foresto pro kočky i pro psy.

Podobně funguje dinotefuran, složka spot-onu Vectra. Nefunguje však na bleší vývojová stadia. Imidakloprid i dinotefuran lze použít pro kočky, další dvě účinné látky jsou určené jen pro psa.

Účinná látkaPřípravekÚčinek
OxadiazinyIndoxacarbActivyl spot-onVelmi pomalý nástup účinku, dospělé blechy hynou do 24 hodin po styku s ošetřeným zvířetem. Reziduální působení 4 týdny. Žádný repelentní účinek.
FenylpyrazolyPyriprolPrac-Tic spot-onPomalý nástup účinku, dospělé blechy hynou do 24 hodin. Reziduální působení 4 týdny.

Systémová antiparazitika

Současným hitem je použití ne kontaktních, ale systémových antiparazitik. Účinná látka nepůsobí jen na kůži ošetřeného zvířete, ale je přítomna v jeho krvi. Proti systémovým antiparazitikům blechy nejsou rezistentní.

Přechodnou formu mezi kontaktními a systémovými přípravky představuje selamektin, obsažený ve spot-onu Stronghold. Je to látka příbuzná ivermektinu či moxidektinu, je ale z této skupiny jediná, která zabíjí i blechy. A blechy zabíjí skvěle. Dospělé blechy na zvířeti zabije do 24 hodin po aplikaci při ošetření kočky a do 36 hodin po ošetření zablešeného psa.

Navíc podobně jako u imidaklopropridu i selamektin se uvolňuje do prostředí v kožních šupinkách a chlupech. Tyto zbytky kůže se dostávají do prostředí a tam zabraňují nejen vylíhnutí více než 90 % bleších vajíček, ale zabíjejí také larvy a brání vylíhnutí prakticky všech kukel. Efekt na zvířeti i v prostředí přetrvává 30 dní. Samotný selamektin je schopný zredukovat celkovou bleší populaci o 90 – 98 %.

Protibleší efekt selamektinu je čistě kontaktní, blechy i jejich vývojová stadia zabíjí styk s kůží a kožním mazem. Systémové působení se likvidace blech neúčastní, ale zprostředkovává působení selamektinu proti oblým parazitickým červům.

Tablety proti blechám

Tablety proti blechám jsou čistě celkově působící látky, které se nachází v krvi zvířete a blechu zabijí poté, co se blecha napije krve. Z toho vyplývají výhody a nevýhody. Výhodou je fakt, že se nevymývají, ani deštěm, ani šampony, a fungují spolehlivě. Nevýhoda je fakt, že nemají žádný repelentní účinek, blecha zahyne až po nasátí se krve. Také nepůsobí nijak na prostředí. Napitá blecha by ale měla zahynout rychleji, než naklade vajíčka.

Přestože se podávají ve formě tablet, samy o sobě tyto látky nijak nepůsobí proti vnitřním parazitům.

Všechny tablety proti blechám jsou určené k prodeji pouze v ordinaci veterinárního lékaře.

Insekticid V čem je obsažen Jak funguje
SpinosadComfortisVelmi rychlý nástup účinku, 100% blech na psu zabije za 4 hodiny, u kočky do 24 hodin. Funguje po 4 týdny.
FluralanerBravectoHubí blechy do osmi hodin, velmi dlouhý účinek trvající 12 týdnů.
Afoxolaner Nexgard Hubí blechy do osmi hodin, účinek trvá 5 týdnů.
Sarolaner Simparica
Hubí blechy do osmi hodin, účinek trvá 5 týdnů.
Lotilaner CredelioOkamžitý efekt, který trvá 1 měsíc

Sanace prostředí

Protože kromě imidaklopridu a selamectinu žádné insekticidy nepůsobí na vývojová stadia blech, které tvoří 95 % všech blech v zablešené domácnosti, je boj s blechami vždycky nutné doplnit i něčím, co zasáhne i je. Jinak likvidace blech trvá  v lepším případě dlouho, to když se použije dostatečně dlouho působící lék, například Bravecto, nebo kratší dobu působící látka a opakovaně se používá, a prostě se čeká, až se všechny blechy v prostředí vylíhnou a zemřou na ošetřeném zvířeti. V horším případě tento přístup selže, protože od použitého antiparazitika očekává 100 % účinnost.

Na bleší vajíčka, larvy a kukly se dá působit třemi způsoby: Mechanickým odstraněním, jejich likvidací insekticidy použitými na prostředí a použitím regulátorů růstu, což jsou látky, které brání přeměně bleší larvy v dospělou blechu.

Ruční likvidace

Úklid je takové nepopulární a často opomíjené, přesto však obrovsky důležité a účinné opatření, které výrazným způsobem kazí blechám život. Pokud sebelepší přípravky na zvíře zabijí 5% blech (dospělé blechy), pak správně provedený úklid zničí 30 – 60 % bleších vajíček, tzn. asi 25 % bleší populace a zlikviduje taky 10 – 20 % bleších larev.

Bleší vývojová stadia mohou být kdekoliv. Nestačí jen vyprat pelechy – což mimochodem k likvidaci stačí, blechy zabíjí teplota vyšší než 35 °C. Je-li prádlo vystavené vyšší teplotě, blechy hynou a není potřeba používat žádné další postřiky. Podobně je vynikajícím způsobem likvidace mrazák, nebo v zimě nechat pelechy – či boudu – vymrznout. V pěkných boudách, kurnících a holubnících je likvidace blech úplně jednoduchá, stačí prostě kurník nebo holubník pořádně vyčistit, případně vystříkat spáry. Dřevěné hrůzy s různými zákoutími mezi prkny je ale lepší spálit. Stejně tak spálením starých hnízd během podzimního čištění budek pro ptactvo uděláte ptákům skvělou službu.

V domácnosti je to horší, protože prostor je hodně členitý. Blechy milují prostor pod nábytkem, takže bezpodmínečně nutné je nábytek odsunout a nejlépe výkonným luxem s kartáčem a koberec nebo dřevěnou podlahu se spárami pořádně vyluxovat. Blechy milují koberce, zvláště ty s vysokým vlasem. Chce to pořádný vysavač, aby je vytáhl ven. A sáček rovnou vyhodit. Vysavač má taky tu výhodu, že jeho vibrace stimuluje líhnutí blech z kukel. Insekticidní spreje se do koberců nedostanou, ale mohou pomoci dořešit spáry v parketách. Podobně je třeba rozebrat a vyčistit postele, sedací soupravy a vůbec všechna místa, kde se zdržují zablešená zvířata.

Parní čistění profesionálním přístrojem, který vyvine dostatečně vysokou teplotu, likviduje bleší zárodky, ale zároveň zvyšuje vlhkost v ošetřeném koberci či čalounění, takže pokud se do takového místa dostanou další bleší vajíčka, může se jim tam dařit lépe než předtím.

Spreje proti blechám na prostředí

Čistě insekticidní spreje fungují vždycky jen jako doplněk úklidu, k cílenému ošetření míst, které nelze vyřešit vyluxováním, vytřením nebo vypráním, jako jsou různé spáry, kočičí škrabadla a podobně. Pozor, obsahují většinou permethrin nebo jiné pyrethroidy, takže kočky je třeba do ošetřených prostor pouštět až po zaschnutí a vyvětrání. Vystříkávání místností jako takových příliš nefunguje, protože nedosáhne  právě na vajíčka a larvy v kobercích, v nábytku a pod nábytkem. Takže tu skříň je stejně potřeba odsunout.

Regulátory růstu

Regulátory růstu jsou látky, které brání ve vývoji blešího vajíčka nebo zabraňují zakuklení larev. Používají se hodně. Použití je možné jak na prostředí, tak na zvířata. Dramaticky zvyšují hlavně účinnost přípravků s fipronilem, protože fungují spolehlivě déle než fipronil a na konci účinku fipronilu už blechy mohou naklást vajíčka, ale regulátor růstu zabrání jejich vývoji v prostředí.

Regulátory růstu samy o sobě mohou fungovat jako prevence zamoření, ale bez přípravků, které hubí dospělé blechy, zablešení nezvládnout vyřešit.

Regulátor růstu Jak funguje Jaké přípravky jej obsahují Poznámka
FenoxycarbBrání bleší larvě v zakuklení seNa prostředí: Rebel čmelíkostop
Na zvířata: Arpalit Neo pěna a sprej
 
 S- metoprénBrání bleší larvě v zakuklení seNa prostředí: Protect, Frontline Pet Care difuzér
Spot-on: Frontline Combo, Broadline, Certifect,
Při použití na prostředí ho rozkládá sluneční světlo. V případě použití ve spot-onech je přítomný v kožních šupinkách, které se uvolňují do prostředí larev blech
PyriprofixenU dospělých blech narušuje tvorbu vajíček, narušuje kuklení bleších larevVectra, Duowin, BelfitVelmi dlouhá doba působení v prostředí v délce 6 – 12 měsíců

Dělám co můžu a pořád mají blechy

Zbavit se blech nemusí být jednoduché. Nebývá to ani rychlé, ani levné. Nejčastější příčinou selhání je odfláknutí mechanické očisty prostředí a pak snaha ušetřit. Vždy je potřeba ošetřit všechna zvířata v domácnosti a všechny místnosti. Doba působení levných přípravků je krátká, šampony a spreje chrání v lepším případě týden a bez opakovaného ošetření se blechy rychle vrátí. I při použití účinných přípravků je třeba vydržet, nástup účinku bývá málokdy okamžitý a několik týdnů trvající životní cyklus blechy znamená, že i po několika týdnech se pořád může objevit dospělá blecha – ta, která se vylíhla z vajíčka nakladeného před začátkem boje. I proto je třeba držet účinek na zvířatech delší dobu, měsíc je krátký.

Obecně platí, že vyhrazená léčiva, která se prodávají v ordinaci veterinárního lékaře, mají lepší účinnost než volně prodejné prostředky.

Copyright © 2021. MVDr. Tereza Ježková