Přeskočit na obsah

Infekční bronchitida drůbeže

Tento článek je o jedné konkrétní nemoci drůbeže, která způsobuje rýmu a kašel jen u kuřat. Pokud Vás zajímá, proč má rýmu dospělá drůbež, přejděte na stránku „Nachlazení drůbeže

Infekční bronchitida drůbeže je vysoce nakažlivé onemocnění kura domácího. Navzdory běžnému povědomí a názvu nemoc u dospělé drůbeže nezpůsobuje onemocnění dýchacích cest, u nosnic se choroba projevuje dlouhodobým výrazným poklesem snášky a slabou a deformovanou skořápkou snesených vajec.

Původce

Původcem infekční bronchitidy je virus. Přesněji řečeno gammakoronavirus. Koronaviry obecně jsou častými původci různých střevních a respiračních nemocí různých druhů živočichů, včetně člověka. Nicméně každý druh má svoje vlastní druhy virů, které se na jiné živočichy nepřenáší. Virus infekční bronchitidy způsobuje onemocnění jen u kura domácího.

Je to obalený virus nepravidelného tvaru. Ve vnějším prostředí je poměrně málo odolný. Ničí ho většina běžně používaných dezinfekčních prostředků. Nevydrží také teplo, při 56 °C ztrácí infekčnost za 15 minut, při 45 °C za 90 minut a i při pokojové teplotě je nestabilní. Vzorky k izolaci viru je proto potřeba posílat na suchém ledu a ani sušený virus v živých vakcínách nemůže přežít mimo lednici.

Kmeny

Virus infekční bronchitidy se vyskytuje na celém světě. Tvoří velké množství kmenů, které se liší závažností vyvolávaného onemocnění i orgány, které daný virus přednostně napadá. Některé kmeny jsou tzv. nefropatogenní a poškozují ledviny nemocných ptáků. Nové kmeny viru infekční bronchitidy neustále vznikají. Jednotlivé kmeny jsou ale dostatečně odlišné k tomu, aby pták imunní vůči jednomu kmenu neměl protilátky proti jinému typu viru. To znamená, že jedinec může onemocnět vícekrát a také že vakcína proti určitému typu viru chrání jen proti nákaze tím určitým kmenem.

Přenos infekční bronchitidy

Infekční bronchitida drůbeže je vysoce nakažlivá nemoc. Šíří se aerosolem i na dlouhé vzdálenosti. Je to kapénková infekce, ale infekční je i prach z výkalů a snadno se přenáší i kontaminovaným krmivem, vodou, pomůckami, oděvem.

Jen vertikální přenos, infekce zárodku ve vejci, u infekční bronchitidy chybí. Virus ale může být přítomný na skořápce vajec.

Inkubační doba

Inkubační doba je velmi krátká, 18–36 hodin.

Průběh nemoci

Vzhledem k silné nakažlivosti infekční bronchitidy obvykle onemocní většina ptáků v hejnu. Průběh nemoci je velice ovlivněný věkem a zdravotním stavem drůbeže, podmínkami chovu i kmenem vyvolávajícího viru.

Nemoc zhoršuje vysoká koncentrace zvířat, špatné větrání a zima. Infekční bronchitida může probíhat současně s dalšími onemocněními dýchacích cest a taková souběžná infekce je těžší.

Infekční bronchitida kuřat

U kuřat je infekční bronchitida akutní, hromadné onemocnění dýchacích cest. Kuřata jsou apatická, choulí se pod tepelným zdrojem, málo žerou a zaostávají v růstu. Objevuje se kašel, chrapot, frkání a namáhavé dýchání.

Někdy se přidává i zánět spojivek a zánět dutin s jejich zduřením a otokem pod očima. Nemoc trvá 8–14 dní. Pokud se přidají komplikace způsobené dalšími původci onemocnění dýchacích cest, může trvat i déle. Úmrtnost bývá obvykle do 10 %, ale při komplikovaném průběhu může být vyšší. Kuřata hynou udušením nebo vyčerpáním.

Nefropatogenní kmeny nejprve způsobují respirační onemocnění, ale pak se přidává netečnost, načepýřené peří, žízeň a zvýšená produkce moči, takže podestýlka je vlhká. Úmrtnost těchto infekcí může být až 60 %.

Infekční bronchitida u kuřiček do dvou týdnů věku může způsobit nevratné změny na vejcovodech. Taková kuřička nikdy nebude snášet vejce, ale bude u ní docházet k ovulaci, takže bude navštěvovat hnízdo vůbec chovat se jako nosnice. Tomu se říká „falešná snáška“. Tento stav je neléčitelný.

Onemocnění infekční bronchitidou u starší drůbeže

Se zvyšujícím se věkem kuřat jsou příznaky postižení dýchacích cest mírnější. Hmotnostní přírůstky jsou nižší, konverze krmiva vyšší a vývoj je opožděný, ale ztráty úhynem bývají malé. Ekonomické ztráty to přináší především při výkrmu brojlerů. U nosnic mohou respirační příznaky i zcela chybět.

U nosnic ve snášce se nemoc projevuje především postižením vejcovodu. Důsledkem je náhlý, dlouhodobý, silný pokles snášky, která se může snížit až o 70 %. Snesená vejce jsou bez skořápky, skořápka je slabá nebo naopak hrubá skořápku, barva skořápky může být bílá i u slepic, které normálně snášejí hnědá vejce, vejce mají roztodivné tvary, vodnatý bílek a líhnivost takových vajec je nízká.

Dlouhodobé nosičství

Nemocná drůbež je nejvíce nakažlivá 3.–5. den po infekci, ale u některých na první pohled vyléčených jedinců může přetrvávat dlouhodobé (až 20 týdnů) vironosičství s vylučováním viru do prostředí.

Diagnostika

Příznaky se infekční bronchitida drůbeže podobá ostatním infekcím dýchacích cest u drůbeže, které navíc mohou probíhat současně. Pro infekční bronchitidu je typický náhlý vznik a rychlé šíření v hejnu.

Podobné nemoci jsou především hemofilová rýma, infekční laryngotracheitida, mykoplasmóza, která je navíc i častou komplikující infekcí infekční bronchitidy, a adenovirové infekce.

Z nebezpečných nákaz se podobá cholera, nízkopatogenní ptačí chřipka a některé kmeny newcastleské choroby, přičemž newcastleská choroba může být doprovázena i poruchami vejcovodu s deformovanými vejci.

Náhlý pokles snášky u nosnic bez dalších klinických příznaků má mnoho možných především neinfekčních příčin, snížení snášky a vejce nepravidelného tvaru s nekvalitní skořápkou doprovází také nemoc zvanou syndrom poklesu snášky.

Pitevní nález při infekční bronchitidě drůbeže

Při pitvě nemocných ptáků se v nosních a vedlejších nosních dutinách a v průdušnici nachází hlen, při druhotných infekcích až sýrovitý výpotek.

Vzdušné vaky bývají zakalené. Ledviny jsou zduřelé, plné bílých solí kyseliny močové, ty mohou ucpávat i močovody. Při infekci nefropatogenními kmeny a úhynem na selhání ledvin se objevuje viscerální dna a bílé povlaky močových solí se nacházejí i na orgánech v dutině tělní.

Postižení vejcovodu se projevuje jeho atrofií a zkrácením, u mladých kuřiček jsou naopak typické cystické změny a neprůchodnost. Atrofie může postihovat i vaječník. Neprůchodnost vejcovodu může být příčinou žloutkové peritonitidy.

Laboratorní vyšetření

Definitivní diagnózu poskytuje izolace viru v laboratoři nebo jeho průkaz metodou RT-PCR.

Léčba

Infekční bronchitida drůbeže je virové onemocnění, žádná účinná léčba, která by přímo působila proti nemoci, neexistuje. Léčba je proto především podpůrná. Zvířatům pomáhá teplo, při infekci nefropatogenními kmeny pak snížení obsahu bílkovin v krmné dávce a dostatek vody. Antibiotika tlumí druhotné bakteriální infekce (E. coli) či souběžně probíhající nákazu mykoplasmaty.

Prevence

Základem prevence je dobrý zdravotní stav drůbeže a čisté, dobře větrané prostředí. Ve velkochovech se používá turnusový způsob chovu a důkladná asanace mezi turnusy. V malochovech pomáhá aspoň odchov kuřat odděleně od dospělé drůbeže, protože u kuřat je průběh těžší.

Proti nemoci existuje očkování. Vakcíny chrání drůbež jen po krátkou dobu, jen proti zvolenému kmenu viru. Proto se proti vybraným kmenům musí hejna očkovat opakovaně.

Loading

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 2 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *