Monthly Archives

Srpen 2017

  Enterotoxémie dospělých ovcí, též struck, což v angličtině znamená něco jako „pepka“, je akutní onemocnění ovcí vedoucí k náhlému úhynu nemocného kusu bez předchozích klinických příznaků. Hynou jednotlivá zvířata. Je to vzácné onemocnění, nejčastěji popisované ve Velké Británii. Jedná se o jinou nemoc než je mnohem častější enterotoxémie ovcí, která postihuje především odrostlá jehňata a způsobuje hromadné úhyny. Původce Původcem enterotoxémie dospělých ovcí je bakterie zvaná Clostridium perfringens typ C, podskupina 1. Je to anaerobní tyčinka, která roste za nepřístupu…

 • Stafylokokóza

  by MVDr. Tereza Ježková
  0 komentář 87 shlédnutí

  Stafylokokóza je onemocnění ptáků způsobení bakteriemi. Choroboplodné zárodky napadají poraněnou kůži či zánětem oslabené sliznice, u čerstvě vylíhlých mláďat vstupují do organismu neuzavřeným pupkem. Nemoc propuká také u ptáků oslabených jinou nemocí, stresem nebo nevhodnými podmínkami chovu. Stafylokokóza se projevuje nejčastěji kulháním, dále náhlými úhyny zvláště mladých ptáků a kožními záněty. Stafylokoky bývají izolovány z hnisavých abscesů na běhácích drůbeže i exotických ptáků a z otlaků na stojácích dravců. Původce Původcem stafylokokózy je bakterie, a to některý druh z rodu…

 • Virová hepatitida kachen je akutní, velmi nakažlivá choroba kachňat, doprovázena jejich hromadným hynutím. Průběh nemoci je velmi rychlý, kachňata hynou během několika hodin, před smrtí se objevují plovavé pohyby končetin. Kromě kachňat kachny domácí se mohou onemocnět také mulardi. Původce Původcem virové hepatitidy je virus. Nejčastěji je to Avihepatovirus z čeledi Pikornaviridae, který je nejrozšířenější a nejvíce patogenní. Kromě Avihepatoviru úplně stejné příznaky způsobují také dva různé viry z rodu Astrovirus. Avihepatovirus dlouhodobě přežívá ve vnějším prostředí a je poměrně odolný…

 • Ptačí chřipka

  by MVDr. Tereza Ježková
  2 komentáře 56 shlédnutí 6 minut k přečtení

  Ptačí chřipka je nakažlivé onemocnění mnoha různých druhů ptáků. Hostitelské spektrum je neobyčejně široké a nemoc se vyskytuje na celém světě. Většinou probíhá bez příznaků nebo jako mírné či závažnější respirační onemocnění. Vysoce patogenní kmeny způsobují hromadné hynutí především hrabavé drůbeže. Tato tzv. fatální forma se proto nazývá také mor drůbeže. Přirozeným rezervoárem jsou ptáci z řádu vrubozubí, to znamená kachny, labutě či husy, a z řádu dlouhokřídlí, kam patří rackové, sluky, kolihy a jiní dlouhonozí ptáci, co si hledají…

 • Očkování ovcí

  by MVDr. Tereza Ježková
  57 shlédnutí

  Očkování ovcí je preventivní veterinární úkon, který dlouhodobě chrání zvíře před konkrétním onemocněním. Mnoho lidí vůbec netuší, že je ovce možné vakcinovat proti chorobám, a spoustu dalších to považuje za zbytečné. Přitom některé nemoci, proti kterým se ovce očkují, často vedou k úhynu nemocných zvířat, výjimkou nejsou ani úhyny hromadné a vakcinace je jediným spolehlivým opatřením bránící vzniku nákazy. V současné době není žádná vakcinace ovcí povinná ze zákona. Pro jaké ovce je očkování vhodné Očkování patří k základní zdravotní…

 • Aviární encefalomyelitida je silně nakažlivé onemocnění kuřat do šesti týdnů věku. Postihuje mozek zvířete a projevuje se poruchou koordinace pohybů, jemným třesem hlavy, krku a těla, obrnami a většinou končí úhynem.  Přežívající kuřata trvale zaostávají v růstu, mohou trpět poruchami pohybu nebo oslepnou. Třes je pro nemoc poměrně charakteristický a dal jí i alternativní název, epidemický tremor. Jedná se o ekonomicky závažné onemocnění, ve velkochovech se kuřata chrání vakcinací plemenných nosnic, které předávají kuřatům protilátky ve vejcích. Vakcinace je možná…

 • Infekční nekrotický zánět jater je smrtelná nemoc skotu a ovcí, v menším měřítku také koz. Vzácně mohou onemocnět také koně a prasata. Vzniká jako komplikace poškození jaterní tkáně zvířete jiným patologickým procesem, u přežvýkavců nejčastěji migrací motolic. Obvyklý projev choroby je náhlá smrt zvířete. Původce Původcem je bakterie Clostridium novyi typu B. To je tyčinka rostoucí za nepřístupu vzduchu, která žije v půdě a následně také v trávicím traktu býložravců, kteří se pasou na kontaminované pastvině. Je proto přítomná i v jejich…

Stránky používají cookies. Předpokládáme, že vám to nevadí. Souhlasím