Přeskočit na obsah

Očkování ovcí

Očkování ovcí je preventivní veterinární úkon, který dlouhodobě chrání zvíře před konkrétním onemocněním. Mnoho lidí vůbec netuší, že je ovce možné vakcinovat proti chorobám, a spoustu dalších to považuje za zbytečné. Přitom některé nemoci, proti kterým se ovce očkují, často vedou k úhynu nemocných zvířat, výjimkou nejsou ani úhyny hromadné a vakcinace je jediným spolehlivým opatřením bránící vzniku nákazy.

V současné době není žádná vakcinace ovcí povinná ze zákona.

Pro jaké ovce je očkování vhodné

Očkování patří k základní zdravotní péči pro stádo bahnic, od kterých jsou odchovávána jehňata, a to jak plemenná, tak jatečná. Očkuje se především proti enterotoxémii a příbuzným nemocem, protože tyto choroby mohou způsobit hromadný úhyn celého ročníku jehňat, ztrátu chovatelského roku a velké ekonomické ztráty. Značné množství ovcí, včetně plemenných zvířat, jsou bezpříznakovými nosiči a dříve či později se spory bakterií způsobujících enterotoxémie budou vyskytovat na každé pastvině a v každém ovčíně. Ani jehňata určená k výpasu a podzimní porážce nejsou v bezpečí, protože spory nemocí se nacházejí v půdě. K nákaze nedochází přímým kontaktem zvířat.

Všechna zvířata, včetně jednotlivých ovcí chovaných ze záliby, by měla být vakcinovaná proti tetanu. K tetanu jsou ovce velice vnímavé a pokud onemocní, většinou i přes léčbu umírají.

Proti jiným nemocem než je enterotoxémie a tetanus se očkuje podle situace ve stádě. Při výskytu lze na výjimku naočkovat ovce proti pasteurelóze, což je bakteriální zápal plic často doprovázený úhyny, i náhlými. Dále lze vakcinací březích matek chránit novorozená jehňata proti kolisepsím a průjmům způsobených E.coli a v promořených stádech je možná vakcinace proti nakažlivému kulhání.

Vakcinace proti klostridiovým infekcím

Tohle očkování je základem zdraví stáda. Klostridiové infekce je souhrnný název pro několik různých nemocí, které způsobují bakterie z rodu Clostridium. Všechny tvoří ve vnějším prostředí mimořádně odolné spory, mohou být součástí střevní mikroflóry bezpříznakových nosičů a ve vhodných podmínkách produkují toxiny, které poškozují a velmi rychle i zabíjejí nemocné zvíře.

Naštěstí z purifikovaných toxinů lze vyrobit velice účinnou a přitom bezpečnou vakcínu.

Nejznámější klostridiovou infekcí je tetanus. Každá ovce by měla být naočkovaná proti tetanu. Vyrábí se jak vakcíny, které chrání jen proti tetanu, tak vakcíny kombinované. Více informací naleznete přímo v článku Očkování proti tetanu.

Ekonomicky nejdůležitější klostridiovou infekcí je enterotoxémie. Vakcíny proti enterotoxémii jsou všechny kombinované s dalšími klostridiovými infekcemi. V případě současného výskytu pasteurelózy je i tato vakcína opět kombinovaná a chrání i enterotoxémii, tetanu a dalším nemocem způsobených klostridiemi.

Název vakcínyNemoci, proti kterým chráníVelikost balení
Bravoxin 10 Tetanus, enterotoxemie ovcí, struck enterotoxémie dospělých ovcí, dyzentérie jehňat, hemoragická enterotoxémie jehňat, bradsot, nekrotický zánět jater, sněť šelestivá, plynová gangréna, bacilární hemoglobinurie a abomasitida a toxemie vyvolaná Cl. sordellii 50 dávek v balení
CoglamuneEnterotoxemie ovcí, struck enterotoxémie dospělých ovcí, dyzentérie jehňat, hemoragická enterotoxémie jehňat, bradsot a nekrotický zánět jater50 dávek v balení
Covexin 10Tetanus, enterotoxemie ovcí, struck enterotoxémie dospělých ovcí, dyzentérie jehňat, hemoragická enterotoxémie jehňat, bradsot, nekrotický zánět jater, sněť šelestivá, plynová gangréna, bacilární hemoglobinurie a abomasitida a toxemie vyvolaná Cl. sordellii50 dávek v balení
MiloxanTetanus, enterotoxemie ovcí, struck enterotoxémie dospělých ovcí, dyzentérie jehňat, hemoragická enterotoxémie jehňat, bradsot, nekrotický zánět jater, sněť šelestivá, plynová gangréna a abomasitida a toxemie vyvolaná Cl. sordellii 25 dávek v balení
Heptavac-P PlusTetanus, enterotoxemie ovcí, struck enterotoxémie dospělých ovcí, dyzentérie jehňat, hemoragická enterotoxémie jehňat, bradsot, nekrotický zánět jater, sněť šelestivá, plynová gangréna a pasteurelóza50 dávek v balení
Kombinované vakcíny proti klostridiovým infekcím ovcí

Kdy očkovat proti klostridiím?

Proti klostridiovým infekcím se dá vakcinovat kdykoliv v roce. Ideálně se ale vakcinují březí zvířata 8–2 týdny před porodem, protože pak předají protilátky proti nemocem v mlezivu jehňatům a jedině tak se zajistí ochrana jehňat proti dyzentérii a hemoragické enterotoxémii.

Mláďata očkovaných matek se očkují ve stáří osm a více týdnů. U potomstva neočkovaných bahnic je možné očkovat už 14 dní stará jehňata a Coglamunem od tří týdnů věku.

Druhé očkování se bez ohledu na věk první vakcinace dělá 4–6 týdnů po prvním očkování.

Revakcinace probíhá každoročně, případně dvakrát do roka u Covexinu a Bravexinu k ochraně proti sněti, plynové gangréně, bacinální hemoglobinurii a abomasitidě způsobené Cl. sordellii.

Vakcinace proti pasteurelóze

Vakcína proti pasteurelóze u nás není běžně dostupná. Veterinář si ji může nechat dovést, ale v žádosti figuruje konkrétní číslo hospodářství, ve kterém bude vakcína použita. Proto lze ovce vakcinovat pouze na objednávku.

Vakcinační schema vakcíny Heptavac Plus se neliší od očkovacího kalendáře pro klostridiové infekce.

Vakcinace proti nemocím jehňat způsobených bakterií E.coli

U novorozených jehňat může být problém s infekcemi způsobenými bakterií E. coli. Jedná se o novorozeneckou kolisepsi, což je celkové onemocnění doprovázenou otravou krve, a o průjmová onemocnění. Očkování proti E.coli využívá, podobně jako vakcinace proti klostridiím, přenos protilátek v mlezivu z matky na jehně. Bahnice se očkují jednou 4–6 týdnů před předpokládaným porodem. Balení obsahuje deset dávek.

Vakcinace proti nakažlivému kulhání

Je několik způsobů, jak řešit nakažlivé kulhání ve stádě, a vakcinace je jedním z nich. Na rozdíl od jiných vakcín se dá vakcína proti nakažlivému kulhání použít i terapeuticky, když už ovce kulhají. Balení obsahuje 20 dávek.

Imunita se vyvíjí do šesti týdnů po vakcinaci a trvá půl roku. Lze očkovat jehňata už od čtyř týdnů věku. Nevýhoda vakcíny je možný vznik velkých kožních reakcí. Nejde očkovat ovce v období střiže a kojící bahnice.

Praktické informace

I když je to lákavé, očkování ovcí by se nikdy nemělo spojovat s jinými zákroky, jako je střiž, úprava paznehtů nebo odčervení. To proto, že každý takový úkon představuje stres, a stres brání správné odpovědi organismu na očkování.

Vakcíny pro ovce nemají žádnou ochrannou lhůtu. Nejčastějším nežádoucím účinkem jsou místní reakce, různě velké zduření v místě vpichu.

Balení obsahující více dávek je potřeba spotřebovat do několika hodin po otevření nebo zbývající dávky vyhodit.

Loading

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *