Chlamydióza ptáků, zastarale ornitóza či psitakóza a též papouščí nemoc, je nakažlivé onemocnění obrovského počtu druhů ptáků, kromě papoušků se může nakazit také jiné exotické ptactvo, drůbež i holubi.

Je to nemoc široce rozšířená, časté je dlouhodobé zcela bezpříznakové bacilosičství. Jako hromadné onemocnění propuká zejména u mladých ptáků při působení stresových nebo jinak oslabujících vlivů. Pak může být příčinou úhynů, u papoušků hlavně u mláďat v budkách a ekonomicky významný je také výskyt v chovech krůt a kachen, kde chlamydióza může probíhat s úmrtností až 30 %.

Projevy chlamydiózy jsou velice variabilní, záleží totiž na virulenci původce, souběžných onemocnění, zdravotním stavu a druhu ptáka. Je častým původcem zánětů spojivek, hlavně u malých afrických papoušků a u holubů, rým a zánětů dutin obecně a způsobuje také akutní i chronické nemoci doprovázené zeleným průjmem a hubnutím.

Nemoc je přenosná i na člověka, u kterého se projevuje chřipkovými příznaky nebo atypickými zápaly plic.

Původce

Chlamydiózu ptáků způsobuje velice drobný mikroorganismus, který býval dokonce řazený mezi viry, ale ve skutečnosti je to neobvykle chovající se bakterie. Jmenuje se Chlamydophila psittaci.

Je to buněčný parazit, neschopný rozmnožování mimo hostitele. Mimo buňky je to kokovité, gram-negativní, 0,2–0,4 µm velké elementární tělísko. Má třívrstevnou buněčnou stěnu bohatou na tuky a ve vnějším prostředí přežívá několik měsíců. Není ani pohyblivé, ani nijak metabolicky aktivní, je určené jen k přežití a slouží jako infekční stadium chlamydií.

Jakmile ale elementární tělísko pronikne do hostitelské buňky, změní se na retikulární tělísko, které už nemůže přežít mimo buňku. Je to tenkostěnný útvar 0,6–1,5 µm velký. Žije uvnitř cytoplasmy, je metabolicky aktivní a rozmnožuje se dělením. Dozráním vznikají dceřiná elementární tělíska, nahloučená nejdříve uvnitř cytoplasmatických inkluzí, pak volně v cytoplasmě buněk. Z jednoho retikulárního tělíska se vytvoří stovky elementárních tělísek.

Infekce může končit lýzou, tedy prasknutím buňky a uvolněním elementárních tělísek do okolí a infekcí dalších buněk. Lytická infekce buňky, od infekce do prasknutí, trvá asi 48 hodin.

Elementární tělíska uvnitř buňky mohou také dlouhodobě přetrvávat, zvláště jedná-li se o nízce patogenní kmen chlamydií. Toto dlouhodobé přežívání může dovolit i přenos z jedné buňky na druhou při jejím dělení a v makrofázích, jednom druhu bílé krvinky, mohou chlamydie možná žít do konce života svého hostitele.

Odolnost elementárních tělísek v prostředí

V čerstvém trusu zárodky přežívají krátce, stejně tak v rozkládajících se tkáních. V prachu z trusu nebo peří \ale mohou přetrvávat i několik měsíců.

Ničí je teplo, 1% roztok formalínu, kvarterní amoniové soli, 70% ethanol, isopropyl alkohol, 3% peroxid vodíku, 1% lysol nebo 1% chlornan sodný a citlivé jsou také k účinkům detergentů.

K domácí dezinfekci je vhodný 2–3% roztok chloraminu nebo 3% chlorové vápno.

Sérotypy Ch. psittaci

Ptačí chlamydie nejsou všechny stejné. Tvoří několik odlišných sérotypů, které jsou do určité míry hostitelsky specifické a u svých rezervoárových druhů ptáků nemusí způsobit nemoc, s tendencí spíše k dlouhodobé latentní infekci.

  • sérotyp A – papoušci
  • sérotyp B – holubi
  • sérotyp C – kachny, husy
  • sérotyp D – rackové, potápky, krůty
  • sérotyp E – divoce žijící ptáci a holubi
  • sérotyp F – známý z jednoho případu u papouška

Virulence jednotlivých kmenů Ch. psittaci

Chlamydie při svém množení dokáží zničit hostitelské buňky, ale hlavní patogenní efekt je daný toxinem na povrchu elementárních tělísek. Různé kmeny tvoří toxin s různou intenzitou. Parazit je přizpůsobený dlouhodobému přetrvávání v organismu hostitele a při opakované pasáži na určitém druhu ptáka pro něj ztrácí patogenitu, virulentní kmeny nejsou prostě tak úspěšné jako ty méně škodlivé.

Pokud se ale určitým adaptovaným kmenem nakazí jiný druh, u jiného druhu se ten stejný kmen může chovat velice agresivně. K takovému míchání kmenů může dojít třeba v karanténních stanicích, zverimexech nebo i v chovech s více druhy ptáků a je důvodem nebezpečnosti chlamydiózy u krůt, tam jsou zdrojem divoce žijící ptáci, chlamydie nejsou adaptované na krůty a proto u nich vyvolávají prudké hromadné onemocnění.

Vnímaví živočichové

Ch. psittaci je co se hostitele týče značně nevybíravá. K infekci jsou vnímaví všichni papoušci a minimálně 130 druhů dalších ptáků.

Kromě toho se může nakazit také kočka, pes, morče, kůň, prase, ovce a hovězí dobytek, srnec a člověk. Chlamydióza patří mezi ty významnější antropozoonózy, tedy nemoci přenosné ze zvířat na člověka.

Přenos chlamydiózy ptáků

Chlamydióza se šíří přímým kontaktem, vzduchem, především prachem z peří a trusu. Do těla nového hostitele proniká hlavně vdechnutím, ale je možná i nákaza pozřením infekčních částic a přenos znečištěnou vodou či krmivem.

Nakažení ptáci vylučují chlamydie především trusem. Vylučování je dlouhodobé. Ptáci mohou být infekční už 10 dní před objevením se prvních příznaků nemoci a po uplynutí akutní infekce vylučování přetrvává dlouhé týdny až měsíce. Kachny vylučují elementární tělíska v trusu ještě 100 dní po infekci, korely déle než rok. Navíc i když se pták „vyčistí“, zůstává bacilonosičem, vylučování může být přerušované nebo na dlouhou dobu přerušené a k reaktivaci dojde při zátěži organismu. Infekčních zárodků je vylučováno velké množství, až 10 v jednom gramu trusu.

Kromě trusu jsou chlamydie přítomné také v moči, slzách, ve výměšcích nosu i hltanu, u holubů v holubím mléce.

Nemoc přenáší také muchničky a čmelíci. Navíc se chlamydióza šíří i vertikálně, vejci. Tento způsob nákazy je prokázaný u kachen, kura a andulek, u krůt a holubů je pravděpodobný.

Z hlediska epizootologie je důležitý fakt, že hostiteli chlamydií jsou také divoce žijící ptáci, především mořští, ale i holubovití a vrabci a mnoho dalších ptáků. U divoce žijících ptáků nemoc probíhá skrytě, zárodky chlamydií jsou adaptované na své ptačí hostitele a v přirozených podmínkách jim nečiní problémy.

Klinické příznaky

obrázek nemocného papouška se zánětem dutin
Zánět dutin u papouška. Takto může vypadat chlamydióza, ale také jiné nemoci projevující se zánětem dutin.
Zdroj: Wikimedia Commons

Projevy chlamydiózy jsou rozmanité, nespecifické. Podle příznaků nelze určit, jestli dané zvíře chlamydiózou trpí nebo ne. Nicméně není to vzácná nemoc a u papoušků je zánět spojivek, dutin, vzdušných vaků, zvětšená játra nebo obecně porucha jejich funkce či chřadnutí důvodem k vyslovení podezření na nemoc.

Obecně se chlamydióza vyskytuje v několika formách:

  • asymptomatická, latentní infekce
  • akutní celková infekce
  • subakutní chronická infekce
  • infekce dýchacích cest

Bezpříznakové infekce jsou úplně nejčastější a představují běžný průběh nemoci u dospělých ptáků nakažených adaptovaným kmenem chlamydií. Obvykle tak nemoc probíhá v přírodě u divoce žijících zvířat.

Takoví ptáci nemusí ani vylučovat zárodky, nebo je vylučují přerušovaně. Při zátěži, nevhodných podmínkách chovu, přesunu, prodeji nebo nemoci může ale dojít k reaktivaci nemoci.

Kvůli bezpříznakovému průběhu se špatně stanovuje délka inkubační doby. Pohybuje se od několika týdnů po několik let.

Respirační forma nemoci, která se projevuje zánětem dýchacích cest, se vyskytuje obvykle u holubů a malých australských papoušků.

Akutní celková infekce je prudce probíhající onemocnění především mladých ptáků způsobená virulentními kmeny chlamydií. Projevuje se obecnými příznaky těžce nemocného ptáka. Zvířata jsou apatická, mají hrubé načepýřené peří, nízkou tělesnou teplotu a nežerou, takže rychle hubnou. Mohou mít rýmu, zánět spojivek, zánět dutin nebo jsou dušná, nebo naopak trpí průjmem, který je vodnatý nebo hlenovitý žlutozelený. Nemoc trvá 8–14 dní a obvykle končí úhynem.

Subakutní infekce probíhají nenápadně, ptáci neprospívají a postupně chřadnou, hubnou. Mohou trpět opakovanými záněty spojivky, časté jsou zeleně zbarvené uráty nebo zelený průjem. Nemoc může postihovat i jiné orgány, takže se mohou objevit i neurologické příznaky, neplodnost, záněty kloubů nebo chudokrevnost.

Články ze stejné kategorie

Okomentovat