Kočičí rýma

Kočičí rýma, rhinotracheitis contagiosa felium, je časté nakažlivé onemocnění dýchacích cest koček. Choroboplodných zárodků, které způsobují u koček nachlazení, je hned několik a navíc často působí společně. Přesněji se proto jedná o syndrom kočičí rýmy nebo také komplex kočičí rýmy. Kočičí rýma je totiž název pro souhrn příznaků nemoci, ne pro jednu konkrétní nemoc.

Kočičí rýma se někdy pojmenovává i jako kočičí chřipka. Skutečná chřipka koček, způsobená chřipkovým virem, je ale jen jedno konkrétní onemocnění.

Kočíčí rýma, psincový kašel psů a lidská rýma mají každé spoje původce. Nemocná kočka nemůže nakazit psa a ani pes, ani kočka, nemohou chytit rýmu od člověka.

Kromě výtoku z nosu způsobují původci kočičí rýmy také záněty spojivek a záněty sliznice tlamky, stomatitidy.

Nemoci tvořící komplex kočičí rýmy

Virové nemoci

Druhotné bakteriální infekce

 • Pasteurella spp.
 • Streptoccocus spp.
 • Klebsiella pneumoniae
 • E. coli
 • Staphylococcus pseudintermedius

Nakažlivé záněty horních cest dýchacích u kočky způsobují především viry, které působí jako primární patogen. Herpesviróza a kaliciviróza jsou příčinou bezmála 90 % případů. Na vzniklý zánět nasedají všelijaké bakteriální infekce. Všechny bakterie mohou být sekundárním patogenem.
Různé nemoci v komplexu mohou probíhat současně.

Nejdůležitějším bakteriálním primárním patogenem jsou chlamydie a Bordetella bronchiseptica. Primární bakteriální záněty horních cest dýchacích jsou u koček vzácné. Chlamydie spíše způsobují záněty spojivek bez rýmy a Bordetella není u koček častá, s výjimkou koček útulkových a těch, co se nakazily od psa.

Přenos kočičí rýmy

Bakterie i viry se přenáší především těsným kontaktem mezi kočkami. Kočičí rýma není vyloženě kapénková infekce, aerosol má v šíření nemoci menší význam. Při kýchání částečky nakažliviny doletí metr, nanejvýš dva metry daleko. Při kaliciviróze a chřipce je virus navíc přítomen v trusu a kalicivirus se vylučuje také v moči.

Nepřímý přenos, tzn. nákaza zašpiněnými předměty, pomůckami nebo třeba rukama chovatele je u kočičí rýmy možná, většina původců ale ve vnějším prostředí dosti rychle hyne. Výjimkou je kalicivirus, který zůstává mimo tělo kočky infekční až 4 týdny.

Bacilonosiči

Obrovský význam při šíření nákazy kočičí rýmou má bezpříznakové nosičství.

Průměrně asi 2 % na pohled zdravých koček zrovna vylučuje herpesvirus a až pětina koček může být šiřitelem koronaviru.

Mykoplasmata osídlují sliznice většiny zdravých koček a dlouhodobé bezpříznakové nosičství chlamydií také není žádnou vzácností.

Klinické příznaky kočičí rýmy

fotografie nemocného kotěte
Takto obvykle vypadají koťata trpící kočičí rýmou. Zánět spojivek by naznačoval spíše herpesvirózu, ale těžko říct.

Zdroj: Wikimedia Commons

Jak přesně se kočičí rýma projeví záleží na tom, kteří původci nemoci se na ní podílí a hlavně také na konkrétní nemocné kočce. U malých koťat nebo u starých nemocných koček může být kočičí rýma těžká, život ohrožující infekce. Naopak u dospělých zdravých koček často nákaza proběhne zcela bez příznaků nebo jen jako mírné několikadenní nachlazení.

Inkubační doba nemoci trvá obvykle 2 až 6 dní. Při chřipce je kratší, jen asi den nebo dva, naopak může být i delší. Kočka může být infekční už před nástupem příznaků, při herpesviróze už 24 hodin po infekci.

Kočičí rýma je obvykle akutní nemoc. Nejčastějšími projevy jsou kýchání, výtok z nosu a zánět spojivek a výtok z očí.

Zánět spojivek při kočičí rýmě

Zánět spojivek může být velmi mírný, sotva znatelný a převažují příznaky rýmy, jako tomu je obvykle u kalicivirózy, nebo je výrazný, případně doprovázený i onemocněním rohovky, což je typické pro herpesvirózu, případně má kočka jen zánět spojivek bez rýmy, což svědčí spíše pro chlamydiózu.

Výtoky mohou být čiré, vodnaté, ale nastupující bakteriální infekce je mění v hlenohnisavé nebo hnisavé. U koťat je časté úplné slepení očních víček výtokem. Takový zánět neléčený končí těžkým poškozením rohovky a mnohdy i ztrátou oka.

Tvorba vřídků na sliznicích

Fotografie zánětu jazyka u kočky
Sloupnutí sliznice na špičce jazyka je docela typické pro kalicivirózu
Zdroj: Wikimedia Commons

Herpesviróza může být na počátku nemoci spojena s tvorbou vřídků na sliznicích nosu a výtok může proto obsahovat stopy krve. Plošné sloupnutí sliznice jazyka, tvorba vřídků v tlamce nebo na nosním zrcátku zase častěji doprovází kalicivirózu. Nemocné kočky nápadně sliní.

Méně časté příznaky akutní kočičí rýmy

 • zrychlený dech
 • kašel
 • horečka
 • obtížné polykání
 • nechutenství
 • únava, spavost a nezájem

Takové kočky jsou mohou být opravdu nemocné. Kočičí rýma může přejít v zápal plic.

Chronická rýma koček

Většinou kočičí rýma samovolně do dvou až tří týdnů odezní. U některých zvířat ale přechází do chronicity. Ta může mít v podstatě dvě podoby.

Kočičí rýma se může pravidelně vracet, většinou při nějaké zátěži nebo stresu. Jiné kočky trpí chronickou, trvale přetrvávající infekcí a neustále jim teče z nosu. Nosní výtok může být vodnatý nebo hlenohnisavý. Ne všechny chronické rýmy koček jsou infekčního původu. Zdá se ale, že minimálně část z nich způsobuje infekce herpesvirem v minulosti s trvalým poškozením sliznice nebo nosních skořep, která predisponuje k sekundárním bakteriálním infekcím nebo alergické rýmě. Trvalé nosičství kaliciviru se také zdá být příčinu některých případů chronické rýmy.

Chronické rýmy, ať již trvalé nebo vracející se, jsou častější u koček s poškozenou imunitou, u koček FIV a FeLV pozitivních a u starých zvířat.

Určení diagnózy

Termín kočičí rýma neříká nic o původci a v podstatě se jedná o diagnózu od pohledu. Akutní onemocnění projevující se výtokem z nosu a zánětem spojivek u kotěte nebo naopak u starší kočky je obvykle právě kočičí rýma.

Pak se dá odhadovat původce podle typických příznaků. U kalicivivirózy se tvoří vřídky na jazyku, u herpesvirózy je více postižené oko, ale příznaky se často prolínají, nemoci působí společně a jak se k nemoci přidají bakterie, celkový obraz rýmy je v podstatě vždycky stejný.

Přesnější diagnostické úkony ke zjištění původce se obvykle provádějí jen v chovných stanicích, útulcích či prostě tam, kde žije koček víc a kde je potřeba vědět co rýmu způsobuje, aby se mohl vymyslet nějaký plán tlumení. Vzorkem je v tom případě obvykle výtěr spojivky. Určení původců rýmy u jednotlivých koček bývá výrazně méně užitečné, na léčbě to totiž mění jen málo.

Hloubkové vyšetření čeká také kočky, kterým opravdu není dobře, které mají poslechový nález na plicích a pozornost si zaslouží také zvířata, u kterých je rýma úporná nebo se vrací. Při chronické rýmě je potřeba už kromě odběrů krve, testů na FIV a FeLV a rentgenu hrudníku často potřeba i invazivnějších vyšetření v narkóze. Kromě kočičí rýmy totiž chronické výtoky mohou způsobit i jiné věci.

Podobných nemocí příliš není. Záněty spojivek bývají u koček většinou infekční. Opakované kýchání, které začne zničeho nic, způsobuje také cizí těleso v nose nebo v nosohltanu, ale kočičí rýma je u kočky častější příčinou. Hnisavý výtok z nosu může doprovázet rozštěpy patra nebo záněty vycházející ze zubních kořenů.

Zápal plic u koťat bývá spojený s kočičí rýmou, ale do úvahy připadá také plicní červivost nebo migrace škrkavek.

Domácí léčba kočičí rýmy

U dospělých koček může probíhat bez příznaků nebo jen velmi mírně (kýchání, vodnatý výtok z nosu) a pak je možné prostě počkat, až se kočka vyléčí, ale u koťat nebo starších koček tomu tak obvykle nebývá. Jakmile zvíře trpí hlenovitým nebo hnisavým výtokem z nosu, je to příznak bakteriální infekce. Podstatou kočičí rýmy sice bývá viróza, ale bakteriální komplikace jsou natolik časté, že antibiotika se na rýmu koček dávají zcela běžně jako krytí a to je možné udělat jen v součinnosti s veterinářem.

Stejně tak zánět spojivek při rýmě nelze dobře léčit volně dostupnými léky a navíc nemoc koťat často doprovází i záněty rohovky nebo rohovkové vředy. Bez léčby může kočka o oko nebo oči přijít.

Významnou součástí léčby kočičí rýmy je ale podpůrná péče, o kterou se stará majitel kočky doma. Kočka potřebuje zajistit dostatečný příjem krmiva, nejlépe měkkého vlažného, dostatek vody, teplo a klid. Pokud se jí zalepují nozdry a okolí očí, potřebuje někoho, kdo jí to očistí. Ulevuje jim inhalace páry, třeba ve vyhřáté koupelně, 2 – 3x denně.

Léčba u veterináře

Enisyl-F

Enisyl-F je přípravek obsahující lysin, který slouží k urychlení vyléčení a ke zmírnění příznaků nemoci. Můžete ho snadno zakoupit zde

Bakteriální část kočičí rýmy se dá dobře léčit antibiotiky, většinou se začíná ampicilínem nebo amoxicilínem. Dávají se dvakrát denně a jsou naprosto bezpečná i pro koťata. Na bordetely, chlamydie a mykoplasmata ale nezabírají a tam je potřeba použít doxycyklin. K léčbě chlamydiózy a mykoplasmózy je léčba doxycyklinem dlouhodobá a trvá 7 týdnů.

Záněty spojivek se léčí antibiotickými kapkami. Kdysi se vyráběly kapky s tetracyklíny, ty fungovaly výborně, účinek dnešních kapek je poněkud slabší. Kapky nikdy nesmí obsahovat kortikoidy, proto nepoužívejte žádné svoje kapky nebo nějak sehnané nějaké kapky bez dohledu veterináře.

Při herpesviróze velice ulevují i umělé slzy. Rohovkové vředy se léčí kombinací antibiotik, umělých slz a léků proti zánětu, léčba trvá několik týdnů.

Kočkám trpícím herpesvirózou mohou pomoci také antivirotika, interferon nebo přídavek lysinu.

Prevence kočičí rýmy

Nejjednodušším preventivním opatřením je nemít kočku venku a nepouštět jí ven, kde se může potkávat s jinými kočkami a nakazit se od nich.

Proti kočičí rýmě se kočky běžně očkují. V základní trojkombinaci je vždy vakcinace proti herpesviróze i kaliciviróze a navíc se dá sehnat i očkování proti chlamydióze. Očkování ale nebrání infekci, jen tlumí příznaky nemoci. Kočka může stále onemocnět a šířit nemoc na další kočky, ale nemoc bude probíhat bez příznaků nebo bude mírná.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto html tagy a attributy.

Copyright © 2021. MVDr. Tereza Ježková