Nebezpečné nákazy

  Nemoc šílených krav

  41 shlédnutí

  Nemoc šílených krav, odborně bovinní spongiformní encefalopatie, BSE, je neléčitelná nemoc skotu, projevující se postupně zhoršujícími se nervovými poruchami a poruchami chování. Skot se nakazí zkrmováním masokostní moučky, která obsahuje abnormálně složené bílkoviny, tzv. priony. Choroba se vyskytovala hlavně v Anglii, ale ani na vrcholu epidemie se ve stádech skotu vyskytovala sporadicky. Spíš než přímé ekonomické ztráty onemocnění hrozí podezřením, že je přenosné na člověka jako tzv. nová varianta Creutzfeldtovy–Jakobovy choroby, nemoci, která způsobuje rychle postupující demencí končící smrtí a…

 • Q horečka

  0 komentář 25 shlédnutí

  Q horečka je nakažlivé onemocnění všelijakých divokých i domácích zvířat. Nakazit se mohou ptáci i savci. U většiny z nich ale nemoc probíhá zcela bez příznaků. Hlavní význam nemoci spočívá v tom, že mezi vnímavé hostitele patří také člověk. U něj se Q horečka projevuje nejčastěji jako akutní horečnaté onemocnění připomínající chřipku. Hlavním zdrojem infekce pro člověka jsou domácí přežvýkavci, nejrizikovějším materiálem jsou plodové vody a obaly přežvýkavců. Protože u přežvýkavců může Q horečka způsobit potrat, odběr krve a test…

 • Klasický mor prasat je nebezpečná nákaza prasete domácího a prasete divokého. Jedná se o silně nakažlivou nemoc, která způsobuje hromadná onemocnění často doprovázená vysokou úmrtností. Navíc působí značné ztráty i nepřímo, uzavřením zamořené oblasti pro obchod jak s živými prasaty, tak s vepřovým masem, a značnými náklady na likvidaci ohnisek či na případnou vakcinaci, která navíc nefunguje natolik, aby dokázala vymýtit nákazu z chovu. Klasický mor prasat je proto v seznamu nebezpečných nákaz jak podle Světové organizace pro zdraví zvířat,…

 • Mor skotu

  by MVDr. Tereza Ježková
  0 komentář 20 shlédnutí

  Mor skotu je silně nakažlivé, hromadné onemocnění sudokopytníků, zvláště skotu, buvolů a jaků, s vysokou úmrtností. Je to nejničivější známá choroba skotu. V minulosti vypuknutí nákazy způsobovalo obrovské ztráty na chovaném dobytku i divoce žijící zvěři, často následované hladomorem. Onemocnět mohou všichni přežvýkavci i prasata, ale závažnost onemocnění se u jednotlivých druhů zvířat odlišuje. Jiná domácí zvířata kromě turovitých, malých přežvýkavců a prasete se morem skotu nakazit nemohou a nemoc není přenosná ani na člověka. Neznamená ani žádné ohrožení jakosti…

 • Hlavnička

  by MVDr. Tereza Ježková
  33 shlédnutí

  Hlavnička neboli maligní katarální horečka je nebezpečná nákaza skotu a farmově chovaných jelenovitých. U skotu se objevuje sporadicky, u jednotlivých zvířat. Projevuje se vysokou horečkou, zánětem očí se zákalem rohovky, hnisavou rýmou a tvorbou bolestivých ložisek odlupující se sliznice v tlamě. Naprostá většina nemocných zvířat do několika dnů hyne. U jelenovitých se nemoc projevuje podobně, ale probíhá mnohem rychleji a změny na očích a sliznicích nemusí být tak vyjádřené. Jelenovití jsou také mnohem vnímavější než skot a hlavnička může být příčinou jejich hromadného onemocnění a úhynů. Z…

 • Brucelóza skotu, Bangova nemoc, nakažlivé zmetání skotu, je nebezpečná nákaza hovězího dobytka, charakterizovaná chronickým, skrytým průběhem u nakaženého skotu. Nejnápadnějším klinickým příznakem je zmetání v druhé polovině březosti u nově nakaženého zvířete či od raného věku nakažené jalovice. Kromě ekonomických ztrát je ale brucelóza skotu významná především jako závažná zoonóza, nemoc přenosná ze zvířat na člověka. K přenosu dochází hlavně pitím nepasterizovaného mléka nakažených zvířat a kontaktem s plodovými obaly a zmetky. U člověka se brucelóza projevuje schváceností, zimnicí, bolestmi…

 • Listerióza

  by MVDr. Tereza Ježková
  0 komentář 39 shlédnutí

  Listerióza je bakteriální onemocnění postihující mnoho druhů zvířat, savce i ptáky. Je to zoonóza, onemocnět může také člověk. Původce nemoci, bakterie listerie,  je všudypřítomná v půdě i vodě a živočichové mohou být jejím bezpříznakovým nosičem. Listerióza ale propuká především u nějak oslabených jedinců, její výskyt je proto nejčastěji omezený na jednotlivé případy a obecně nemá větší význam. Výjimkou jsou přežvýkavci, krávy, ovce a kozy, u kterých je listerióza jedním z hlavních příčin onemocnění nervového systému, a kanáři, u kterých může listerióza…

 • Pulorová nákaza, bílá úplavice kuřat, je nebezpečná nákaza hrabavých ptáků, především kura domácího. Je to hospodářsky velmi závažné, hromadné onemocnění, které hubí kuřata a u dospělé drůbeže způsobuje vleklé zánětlivé onemocnění vnitřních orgánů, hlavně vaječníků. V minulosti se v Česku vyskytovala enzooticky, v současnosti je výskyt ojedinělý. Pulorová nákaza je nemoc hrabavých, přenosná i na některé další ptáky. Infekce savců nemá žádný vliv v šíření nebo udržování nákazy. Zřídka může onemocnět může i člověk, u kterého způsobuje přechodné průjmové onemocnění.…

 • Tularemie

  by MVDr. Tereza Ježková
  47 shlédnutí

  Tularemie je nakažlivá nemoc divoce žijících hlodavců, jejíž výskyt má přírodně ohniskový charakter. V přírodě se udržuje především v populacích hrabošů nebo hryzců, u kterých probíhá jako hromadné smrtelné onemocnění. Mezi velice vnímavé živočichy patří také zajíc polní. Nemoc se projevuje ztrátou plachosti, hubnutím a naježenou srstí. Tularemie zajíců polních je z důvodu možného přenosu na člověka při lovu, zpracování kůže a masa považována za nebezpečnou nákazu. U domácích zvířat se jedná o okrajový zdravotní problém. Mezi zvířata, která se…

 • Leptospiróza psů

  by MVDr. Tereza Ježková
  0 komentář 38 shlédnutí 7 minut k přečtení

  Leptospiróza psů je nakažlivá nemoc psa domácího, šířená především močí hlodavců. Leptospiróza jako taková není zdaleka jen psí nemoc, naopak. Onemocnět může celá řada různých zvířat, z domácích zvířat je to kromě psů významné onemocnění také hovězího dobytka a prasat. Zdrojem infekce pro psa může být jiný, nemocný pes, častěji to však bývá potkan, hraboš nebo drobní divoce žijící hmyzožravci. K přenosu se pes nemusí dostat do bezprostředního kontaktu s hlodavci, leptospiróza se snadno přenáší vodou znečištěnou močí nakažených zvířat.…

Stránky používají cookies. Předpokládáme, že vám to nevadí. Souhlasím