Nemoci prasat

Vítejte v archivu článků věnovaných nemocem prasat.

  Enzootická pneumonie prasat je široce rozšířené onemocnění prasete domácího, projevující se dlouhotrvajícím zánětem dýchacích cest a chronickým suchým kašlem. Postihuje především prasata v předvýkrmu a během výkrmu. Ve své mírnější podobě snižuje příjem krmiva a denní přírůstky zvířat. Hlavní význam nemoci spočívá však v tom, že enzootická pneumonie funguje jako spouštěč v komplexu respiračních onemocnění prasat: Nakažená prasata mnohem snadněji onemocní závažnějším bakteriálním zápalem plic. V České republice trpí enzootickou pneumonií většina vykrmovaných prasat. Příčina nemoci Původcem enzootické pneumonie je…

 • Infekce virem Sendai je nakažlivá nemoc především myší, v menší míře potkanů a křečků. Patří mezi mnohé příčiny nachlazení laboratorních hlodavců. U myší je infekce virem Sendai nejvýznamnější příčinou akutních katarů dýchacích cest. U křečků a potkanů způsobuje virus Sendai obvykle jen bezpříznakové infekce a škodí jen pokud infekce probíhá současně s chronickou respirační nemocí nebo bakteriálním zápalem plic. Virus je přenosný také na pískomily a morčata, kteří ale neonemocní. Nakazit se a onemocnět nemocí podobnou chřipce však může prase. Jiným…

 • Brucelóza skotu, Bangova nemoc, nakažlivé zmetání skotu, je nebezpečná nákaza hovězího dobytka, charakterizovaná chronickým, skrytým průběhem u nakaženého skotu. Nejnápadnějším klinickým příznakem je zmetání v druhé polovině březosti u nově nakaženého zvířete či od raného věku nakažené jalovice. Kromě ekonomických ztrát je ale brucelóza skotu významná především jako závažná zoonóza, nemoc přenosná ze zvířat na člověka. K přenosu dochází hlavně pitím nepasterizovaného mléka nakažených zvířat a kontaktem s plodovými obaly a zmetky. U člověka se brucelóza projevuje schváceností, zimnicí, bolestmi…

 • Cirkoviróza prasat je široce rozšířené nakažlivé onemocnění prasete domácího. Probíhá v mnoha formách. Nejčastější je forma subklinická, bez zjevných příznaků, jejíž přítomnost v chovu se projeví až zpětně, zlepšením užitkovosti po zahájení vakcinace. Na první pohled viditelné formy jsou tři: Syndrom multisystémového chřadnutí selat po odstavu, syndrom dermatitidy a nefropatie prasat a cirkoviróza může být příčinou i poruch reprodukce, jako jsou potraty a mumifikace selat. Cirkoviry se spolupodílejí také na rozvoji onemocnění plic v komplexu respiračních onemocnění prasat. Navíc mají…

 • Klasický mor prasat

  by MVDr. Tereza Ježková
  30 shlédnutí

  Klasický mor prasat je nebezpečná nákaza prasete domácího a prasete divokého. Jedná se o silně nakažlivou nemoc, která způsobuje hromadná onemocnění často doprovázená vysokou úmrtností. Navíc působí značné ztráty i nepřímo, uzavřením zamořené oblasti pro obchod jak s živými prasaty, tak s vepřovým masem, a značnými náklady na likvidaci ohnisek či na případnou vakcinaci, která navíc nefunguje natolik, aby dokázala vymýtit nákazu z chovu. Klasický mor prasat je proto v seznamu nebezpečných nákaz jak podle Světové organizace pro zdraví zvířat,…

 • Transmisivní gastroenteritida prasat, TGE, je vysoce nakažlivé onemocnění prasete domácího, které se projevuje zvracením a silným průjmem. Pro selata mladší než dva týdny bývá nemoc obvykle smrtelná. TGE je zařazena mezi nebezpečné nákazy prasat. Problémy způsobovala v 70. letech 20. století. V 80. letech se chovy začal šířit mutantní kmen původce nemoci, který však nezpůsobuje smrtelné průjmy, ale lehčí onemocnění dýchacích cest. Promořením chovů došlo k jakési přirozené vakcinaci a v dnešní době se transmisivní gastroenteritida prasat prokazuje jen ojediněle…

 • Slintavka a kulhavka, SLAK, latinsky aphtae epizooticae, je neuvěřitelně nakažlivá nemoc sudokopytníků, především tedy skotu, malých přežvýkavců a prasat. Patří mezi ekonomicky nejvýznamnější nákazy na světě a to nejen kvůli přímým ztrátám způsobených snížením užitkovosti a úhyny především mladých zvířat, ale zvláště pro náklady na tlumení a likvidaci ohnisek. Slintavka a kulhavka se u skotu, který je vysoce vnímavý k onemocnění, projevuje skutečně slintáním a kulháním – podstatou změn je tvorba velkých,později praskajících puchýřů na jazyku, dásních, tvrdém patře a také a mulci a také v mezipazhentí a na korunkovém okraji. Nemoc je doprovázená celkovým narušením…

 • Vezikulární exantém prasat je nakažlivé onemocnění prasete, které je ve svých projevech je k nerozeznání od slintavky a kulhavky. Nemoc se v Česku nikdy nevyskytla. Je to nemoc, která trápila prasata ve Spojených státech Amerických v 50. letech 20. století. V roce 1959 se povedla její eradikace a od té doby se nikde na světě neobjevila. Příčina nemoci Vezikulární exantém je virové onemocnění. Původcem je kalicivirus zařazený do rodu Vesivirus. Kaliciviry jsou menší neobalené viry s kapsidou ve tvaru pravidelného…

 • Africký mor prasat

  by MVDr. Tereza Ježková
  35 shlédnutí

  Africký mor prasat, zkratka AMP nebo ASF, je nakažlivé onemocnění afrických druhů volně žijících prasat, u kterých probíhá bez příznaků, a divokých a domácích prasat, u kterých způsobuje akutní onemocnění, které často končí rychlým úhynem. Průběhem se u domácího prasete neliší od klasického moru prasat. Kromě přímých ztrát v zamořených oblastech vznikají i ekonomické ztráty způsobené omezením obchodu s prasaty a vepřovým masem. Jiným zvířatům nebo člověku žádné přímé nebezpečí nehrozí. Africký mor prasat je v seznamu nebezpečných nákaz jak…

 • Brucelóza ovcí a koz je nebezpečná nákaza malých přežvýkavců, hlavním hostitelem je koza. Spektrum hostitelů je ale široké, onemocnět mohou také lamy a velbloudi, hovězí dobytek, jaci a domácí buvoli, prasata, psi. Brucelóza je významná zoonóza, přenosná na člověka při ošetřování zvířat a také pitím nepasterizovaného mléka a výrobků z něj. U lidí se nákaza brucelózou ovcí a koz projevuje jako maltská horečka, chronické horečnaté onemocnění s postižením vnitřních orgánů, hlavně jater, srdce, kloubů a nervového systému. Česká republika je…

Stránky používají cookies. Předpokládáme, že vám to nevadí. Souhlasím