Očkování kura domácího

Očkování kura domácího je veterinární úkon, které chovaná zvířata dlouhodobě chrání proti nemocem s velkým ekonomickým významem či i proti některým nebezpečným nákazám. Pro malochovatele je otázka očkování kuřat a slepic většinou velkou neznámou.

Hlavní body týkající se očkování kura jsou tři: zaprvé, nákup očkovaných nosných kuřic neznamená jejich trvalou ochranu, očkování není doživotní. Za druhé, očkování kuřat a slepic pro malochovatele je možné. Ne všechny vakcíny jsou použitelné i pro chovatele malého počtu zvířat, ale jsou i takové. Za třetí, očkování nepředstavuje žádnou škodlivou chemii a nijak nesnižuje kvalitu domácích produktů.

Proti jakým nemocem je možné očkovat kura domácího

Na trhu je velké množství očkovacích látek určených pro kura, včetně vakcín kombinovaných, které naráz stimulují obranyschopnost proti několika různým nemocem. Bohužel farmaceutické firmy cílí na drůbežárny a líhně, takže tomu odpovídá velikost balení mnohých vakcín. Protože většinou se rozdělané balení musí do dvou hodin spotřebovat nebo vyhodit, většina vakcín je pro člověka, který chová či odchovává maximálně pár desítek nebo stovku jedinců, nepoužitelných, respektive jejich použití by bylo neekonomické. Některé ale použít jdou.

Domácí kuřata a slepice je možné snadno naočkovat proti Newcastleské chorobě, salmonelóze, kokcidióze, infekční bronchitidě, infekční burzitidě drůbeže, neštovicím a aviární encefalomyelitidě.

Kupované kuřice z velkochovů, které jsou prodávané jako očkované, bývají naočkované proti infekční bronchitidě a proti Markově chorobě. Někdy také proti infekční burzitidě nebo proti Newcastleské nemoci a podle strategie dané drůbežárny můžou být také očkované proti kokcidióze.

Očkování proti Newcastleské chorobě

Očkování proti Newcastleské chorobě, neboli proti pseudomoru drůbeže, je základním očkováním hrabavé drůbeže. Newcastleská choroba je nebezpečná nákaza povinná hlášením a i kdyby nebyla, v chovu může napáchat obrovské škody. Je to nevyléčitelné nakažlivé onemocnění s velkou úmrtností nemocných zvířat.

Očkování proti Newcastleské chorobě není pro malochovatele povinné ze zákona, ale organizovaní chovatelé vědí, že právě  tohle očkování je povinné pro účast slepic a kohoutů na výstavách. Povinnost očkovat pak ukládá Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace ve všech reprodukčních chovech a v chovech pro produkci konzumních vajec, pokud je v hospodářství drženo více než 500 kusů nosnic.

Ornipest

Pro očkování kura v malochovu je vhodná vakcína značky Ornipest. Je to vakcína živá. Aplikuje se na spojivku, ve formě hrubého spreje a s menší účinností také do pitné vody. Neobsahuje žádné adjuvanty, pouze mrazem sušený živý oslabený virus, nemá proto žádné ochranné lhůty.

Očkují se kuřata od 14 dnů stáří. Očkovaní brojleři už se znovu očkovat nemusí, budou chráněni proti nemoci až do konce výkrmu. Jiná situace nastává při odchovu nosnic nebo chovných zvířat. Ta se očkují ještě jednou dva týdny po první vakcinaci a pak dva týdny před začátkem snášky. Imunita je bohužel jen krátkodobá, 3 -5 měsíců. K delší imunitě by se musela zvířata přeočkovat injekčně inaktivovanou vakcínou, která však bohužel už spadá mezi balení vhodné počtem dávek pouze do velkochovů.

Ornipest se prodává v balení, které obsahuje 200 dávek při vkapávání vakcíny do oka, 500 dávek do vody a 1000 dávek pro aplikaci hrubým sprejem. Příznivá cena ale umožňuje i očkování výrazně menšího počtu zvířat.

Očkování proti kokcidióze

Očkování proti kokcidióze je vynikající alternativou k opatřením zabraňujícím nadměrnému infekčnímu tlaku, jako je odchov na roštech nebo zkrmování antikokcidik v krmivu. Jednou naočkovaná zvířata si vytvářejí trvalou imunitu.

Vakcíny proti kokcidióze obsahují živé oocysty oslabeného kmene kokcidií. Imunita vzniká tak, že u zvířat proběhne infekce tímto oslabeným kmenem. Proto se nesmí nikdy kombinovat s léky nebo krmnými směsmi, které obsahují antikokcidika. Tím by se vakcína zničila. Trvá 14 dní, než se imunita vytvoří a během té doby musí vakcinační kokcidie zůstat v hejně živé.

Jsou dva druhy očkovacích látek proti kokcidióze. Jedna obsahuje tři druhy kokcidií a je vhodná především pro kuřata určená k výkrmu. Druhá obsahuje čtyři druhy kokcidií, přičemž čtvrtý druh způsobuje kokcidiózu starších kuřat a kuřic přes snáškou. Tou dobou už už výkrmová kuřata poražena.

Druhy vakcín proti kokcidióze

Livacox T, to je ta vakcína se třemi druhy, se používá u kuřat od vylíhnutí do deseti dnů stáří. Očkování starší drůbeže je k ničemu, vakcinace starších kuřat už nemusí stihnout ochránit je před nákazou a dospělá drůbež je už přirozeně imunní. Podává se do napájecí vody nebo rovnou do zobáku. Nejmenší balení obsahuje tisíc dávek a stojí něco málo přes 500 kč.

Livacox Q, vakcína proti čtyřem druhům kokcidií, je určena pro kuřata ve věku od pěti do deseti dnů. Opět platí, že vakcinace starších kuřat nemusí být účinná a očkování dospělé drůbeže je zbytečné. Nejmenší balení obsahuje tisíc dávek a stojí asi 1200,-.

Obě dvě vakcíny jsou však výjimečné tím, že nespotřebované množství lze nadále uchovávat v lednici a použít příště, nemusí se vyhazovat.

Očkování proti salmonelóze

Salmonelóza, neboli paratyf, je další nemoc, proti které je očkování dostupné i pro malochovatele. U drůbeže se vyskytují převážně dva druhy salmonel, častější S. typhimurium a méně častá S. enteritidis. Obě jsou přenosné i na člověka nedostatečně tepelně upravenými živočišnými produkty.

V chovech nosnic, která uvolňují vejce do tržní sítě, je očkování proti oběma druhům povinné v rámci Národního programu pro tlumení salmonel.

V malochovech, které produkují vejce pro vlastní potřebu nebo je prodávají ze dvora, očkování kura domácího proti salmonelám povinné není. V praxi není příliš možné naočkovat drůbež proti S. enteritidis, kvůli vyšší ceně kombinovaných vakcín. Ty jsou balení po tisíci či pětitisíci dávkách a jejich cena se pohybuje v mnoha tisících.

Lze použít Salgen, což je monovalentní vakcína proti S. typhimurium. Nejmenší balení stačí pro 10 dospělých zvířat při aplikaci do vody, 20 dospělých zvířat při aplikaci přímo do zobáku nebo pro 200 jednodenních kuřat. Kuřata se očkují 2x v rozmezí 7 dní a pak jednou ročně.

Salgen je výjimečný tím, že má ochranné lhůty, 14 dní na maso a vejce.

Očkování proti neštovicím a aviární encefalomyelitidě

Tyto dvě nemoci spolu sice na první pohled nijak nesouvisí, ale jsou součástí jedné vakcíny. Neštovice je poměrně častá nemoc, která kromě vzniku nevzhledné vyrážky také na dosti dlouhou dobu snižuje snášku. Aviární encefalomyelitida je smrtelná nemoc velmi mladých kuřat. Očkované nosnice snáší vejce, které obsahují protilátky a tím jsou kuřata proti nemoci chráněná.

Očkování kura domácího proti neštovicím a aviární encefalomyelitidě se provádí propíchnutím křídelní řasy dvojjehlou a to 1x mezi osmým a 16. týdnem stáří. Imunita je doživotní. Lahvička obsahuje 1000 dávek, ale stojí pár set.

Očkování proti infekční bronchitidě

Infekční bronchitida je nemoc, která navzdory svému názvu způsobuje nemoci dýchacích cest jen u kuřat. U nosnic je nemoc doprovázená silným poklesem snášky, odbarvením skořápek a jejich měknutím, chyběním, nebo deformacemi. Některé kmeny postihují také ledviny zvířat.

Existuje velké množství kmenů viru infekční bronchitidy. Bohužel mezi nimi není žádná zkřížená ochrana. Kupované nosnice z velkochovů bývají proti infekční bronchitidě očkované, ale už se nedá snadno zjistit, proti kterému kmeni nemoci. Pro malochovatele má očkování mnoho nevýhod.

Vakcinační virus je nakažlivý, takže zvířata bezprostředně po očkování musí být v izolaci, to se snadno dělá v halách, hůř na dvorcích a zahradách a také není jasné, proti kterému kmeni vlastně očkovat. Ve velkochovech se to určuje podle epizootologické situace, podle toho, jaký kmen se v daném chovu vyskytuje, tyto informace ale v malochovu neexistují. V ideálním případě se totiž nevyskytuje žádný. Zvolením špatného kmenu se může tento rozšířit i na zvířata souseda kvůli nakažlivosti vakcinačního viru a očkování tak může napáchat víc škody, než užitku.

Pro malé chovy je beztak k dispozici jen kmen  H120 z vakcíny značky Ornibron. Očkuje se hrubým sprejem, podáním vakcíny na oční spojivku, do zobáku nebo do pitné vody. První dávka se dává jednodenním kuřatům s přeočkováním ve čtyřech týdnech a pak ve třech měsících. Očkování se nedá podat společně s ostatními živými vakcínami.

Imunita by měla vydržet do konce snáškového období. Ornibron se vyrábí v nejmenším balení po 500 dávkách, ale stojí pár korun.

Očkování proti infekční burzitidě

Infekční burzitida, neboli nemoc Gumboro, je velmi nakažlivé onemocnění kuřat během odchovu. Projevuje se průjmem, kulháním a hynutím nebo ještě zhoubněji trvalou poruchou imunity. Potomstvo očkovaných nosnic má nějakou dobu po vylíhnutí protilátky, ovšem délka této doby se nedá paušálně určit. Proto je stanovení účinného očkovacího kalendáře individuální záležitost napsaná na míru konkrétnímu chovu. Často ji doplňují i krevní testy ke stanovení protilátek. Kupované nosnice bývají někdy proti infekční burzitidě očkované. V domácích chovech je lepší neočkovat, pokud se v chovu nemoc nevyskytla a nečiní problémy.

Problémem očkování kura v malochovech je také praktická nedostupnost inaktivovaných vakcín, které by podržely dlouhotrvající imunitu u chovných nosnic – a následně jejich potomstva. K dispozici je pouze vakcína živá, Ornibur intermediate, 500 dávek v balení, cena pár korun. Očkovací látka se podává ve vodě nebo v kapce na oční spojivku a přesné stáří očkovaných kuřat záleží na konkrétní situaci.

Očkování kura domácího nedostupné pro malochovy

V líhních je možné očkování kura domácího proti Markově chorobě. V domácích chovech obecně nikoliv především proto, že vakcína je velmi křehká, uchovává se v tekutém dusíku a ideální okamžik očkování je 18. den inkubace vejce, případně hned po vylíhnutí. Jakékoliv zpozdění vzhledem ke všudypřítomnosti viru znamená nákazu terénním virem. Buď nepatogenním a pak jsou kuřata v podstatě očkovaná tímto divokým virem, nebo patogenním a pak zpozděná vakcinace už nezabrání nemoci.

Ve velkochovech je možné vakcinovat také proti reovirové arteritidě, syndromu otoku hlavy, syndromu poklesu snášky, choleře a proti kolibacilóze.

Chci nechat naočkovat svoje kuřata nebo slepice, co mám dělat?

Očkování drůbeže bohužel nepatří do běžné nabídky úkonů veterinárních ordinací. Některé očkovací látky se ale podávají ve vodě a zvládne to i poučený laik. V tom případě stačí jen dostatečně ochotný veterinář, který vám očkovací látku objedná. Očkovací látky pro drůbež nejsou volně prodejné.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto html tagy a attributy.